Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Naša vedkyňa zo Slovenskej akadémie vied získala prestížnu cenu za prínos v oblasti toxikológie

VEDA NA DOSAH

Ocenenie EUROTOX Award Lecture získala slovenská toxikologička Helena Kanďárová z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Slovenská toxikologička Helena Kanďárová z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV, v. v. i.), získala prestížnu cenu EUROTOX Award Lecture. Ocenenie udeľuje Federácia európskych toxikológov a toxikologických spoločností EUROTOX vedcom, ktorí svojím výnimočným úsilím prispeli do výskumu v oblasti toxikológie liečiv či chemických látok.

Alternatívna cesta bez testovania na zvieratách

Doktorka Kanďárová získala hodnotné ocenenie za zásadný príspevok v oblasti validácie a implementácie alternatívnych metód, nazývaných aj NAMs (New Approach Methodologies), ktoré využívajú inovatívne prístupy bez nutnosti testovania na zvieratách.

„Získanie ceny je pre mňa veľkou cťou. Verím, že moja cesta bude inšpiráciou pre mladých nádejných vedcov, ktorí chcú prispieť k bezpečnejšiemu testovaniu chemických látok a predísť pritom zbytočnému testovaniu na zvieratách všade tam, kde už vedecký pokrok umožňuje použiť alternatívy,“ komentuje Helena Kanďárová.

Práca a znalosti doktorky Kanďárovej majú medzinárodný dosah. Na Slovensku vedie unikátne laboratórium európskej siete testovacích laboratórií SK-NETVAL a je členkou niekoľkých medzinárodných pracovných skupín (OECD, EPAA Mirror group, sieť PARERE Európskej komisie). Zastáva funkciu prezidentky Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro (European Society of Toxicology In Vitro ESTIV), najväčšieho európskeho združenia, zoskupujúceho odborníkov a odborníčky v oblasti NAMs využívajúcich in vitro a in silico metódy pre hodnotenie bezpečnosti a mechanizmu účinkov látok. Tieto i ďalšie aktivity, ktorými sa Kanďárová zaoberá, prispievajú vo výraznej miere k úspešnej implementácii alternatívnych metód do regulačnej praxe.

Z prednášky Heleny Kanďárovej.

Z prednášky Heleny Kanďárovej. Zdroj: Archív H.K.

Moderné 3D modely na štúdium účinnosti chemikálií

Doktorka Kanďárová si prevzala ocenenie na XVI. Medzinárodnom toxikologickom kongrese (International Congress of Toxicology 2022), kde vystúpila s prednáškou o význame tkanivového inžinierstva a využití rekonštituovaných 3D modelov ľudských tkanív v toxikológii. Neúnavná práca na vývoji a validácii testovacích postupov i zdokonaľovanie modelov viedli až k vývoju moderných 3D modelov, vhodných pre testovanie bezpečnosti a účinnosti chemikálií, ktoré sú akceptované regulačnými orgánmi. Prednáška mala zároveň motivačný charakter, najmä pre mladých vedcov a mladé vedkyne, ktorým ukázala, že odhodlanie a cielená práca nakoniec vedie k prvotriednym výsledkom.

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky a liečby spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho a nervového systému, metabolické poruchy, psychické poruchy a problematiku duševného zdravia, ako aj ochorenia, ktoré majú pôvod v prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu.

Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivo a in vivo úrovni s cieľom prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe. Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov bioaktívnych prírodných látok, ich derivátov a pôvodných syntetických látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.

Zdroj: TS SAV
(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky