Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťazov prestížnej Ceny za transfer technológií na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Medzi ocenenými inováciami je liečba ochorení kostí, kompozitné materiály pre priemysel aj medové laboratórium.

Zdroj: CVTI SR

Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Inovatívne nápady môže prax využiť len vtedy, keď o nich vie. Na druhej strane úlohou inovátorov je svoje duševné vlastníctvo chrániť. Odrazom reality slovenského transferu technológií je ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku.

Inovátorov, inovácie aj počiny v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe ocenila prestížna súťaž 18. októbra 2022 už jubilejný desiaty raz. Víťazom patril slávnostný večer, ktorý bol súčasťou najväčšej slovenskej odbornej konferencie k téme transferu technológií COINTT (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER) 2022.

Podujatie organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho programovú štruktúru tvoria tradične tri hlavné pódiá: Cooperation – Innovation – Technology Transfer.

Inovatívni víťazi

Aktuálny ročník odbornej konferencie COINTT hľadá odpoveď na otázku, ako zjednodušiť kontakt medzi akademikmi a podnikateľmi. Súčasťou podujatia je aj poukázanie na reálne výsledky práce takejto spoločnej komunikácie v podobe ocenenia Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS).

Vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy sú oceňované v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

Kategória INOVÁCIA

Zo siedmich finalistov kategórie INOVÁCIA odborná porota vybrala inováciu určenú predovšetkým pre medicínu. Vďaka nanoformulácii zlata na terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí, kĺbov a chrupaviek sa pacienti už nemusia obávať výrazného toxického vplyvu doterajšej liečby na pečeň či obličky. Liečivo je možné spracovať štandardne ako tablety, kapsuly, prášky či roztoky. Okrem zníženia nežiaducich účinkov liečivo preukazuje výrazné protizápalové a takzvané chondroprotektívne, čiže výživové účinky. Jednoduchšia a účinnejšia môže byť vďaka tejto inovácii napríklad aj liečba reumatoidnej artritídy.

Majiteľom inovácie je Univerzita Komenského v Bratislave a Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brne. Pôvodcovia sú profesor Ferdinand Devínsky, profesor Josef Jampílek, docent Martin Pisárčik, docent Miloš Lukáč a docent Jan Hošek. Ocenenie víťazom odovzdal Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku.

Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Víťazi kategórie Inovácia. Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Kategória INOVÁTOR/INOVÁTORKA

Päť finalistov zabojovalo o víťazný titul v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA. Odbornú porotu najviac zaujal kolektív pôvodcov kompozitných materiálov využiteľných v rôznych priemyselných odvetviach. Ocenení inovátori presvedčili príkladným prístupom k procesu transferu v prípade svojich technológií. Týkalo sa to priamo činností spojených s ich priemyselno-právnou ochranou, nadväzovania možných kontaktov s priemyslom, ale aj propagácie.

Konkrétne štyri inovácie v podobe rôznych kompozitných materiálov môžu nájsť svoje využitie v biomedicíne, doprave, energetike či dokonca vo vesmírnom výskume. Okrem priemyselno-právnej ochrany sú všetky z inovácií už aj v určitej fáze komunikácie s praxou, teda s konkrétnymi podnikateľskými subjektmi, ktoré o technológie prejavili záujem.

Víťazom je kolektív pôvodcov doktor Martin Balog a doktor Peter Krížik, ktorí sa venujú kompozitným materiálom využiteľným v rôznych priemyselných odvetviach. Ich pracoviskom je Ústav materiálov a mechaniky strojov a Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (CEMEA). V tejto kategórii odovzdal ocenenie generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič a generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády SR Michaela Kršková.

Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Víťazi kategórie Inovátor. Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Kategória POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Nominovaná trojica vynikajúcich aktivít v rámci transferu technológií tiež spoznala toho najlepšieho. Doslova sladký pocit víťazstva v kategórii POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ si vychutnalo Medové laboratórium, ktoré si prevzalo ocenenie z rúk významného hosťa podujatia Kevina Cullena, prorektora pre inovácie saudskoarabskej King Abdullah University of Science and Technology. Projekt prehlbuje poznanie o kvalite a biologických vlastnostiach medu u odborníkov i laikov. Vykonávajú sa tu rôzne testy aj vzdelávacia činnosť. Medové vzorky testovaním získajú etikety, respektíve známky kvality, a to podľa úrovne ich antibakteriálnej aktivity.

Medové laboratórium ponúka akreditovanú metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu. Ocenenou výskumnou inštitúciou je Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Víťazi kategórie Počin v oblasti transferu technológií. Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky