Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Októbrová Vedecká cukráreň: Plyny v našom tele: Ako sa „toxické“ látky starajú o naše srdce a cievy

VEDA NA DOSAH

Oxid dusnatý prispieva k smogu, sírovodík je zložkou odpadových vôd. V našom tele však môžu liečiť.

Pozuvánka na vedeckú cukráreň - ilustrácia krvného riečišťa. Zdroj: CVTI SR

Vedecká cukráreň v októbri 2021 priblíži, ako môžu oxid dusnatý a sírovodík zohrať významnú rolu pri ochorení covid-19. Cievna stena a najmä jej vnútorná výstelka – endotel, sú významnými producentmi vazoaktívnych látok, ktoré môžu sprostredkovať zúženie alebo rozšírenie cievy. Medzi najdôležitejšie látky schopné ovplyvňovať aktivitu cievy patria aj plynné signálne molekuly – oxid dusnatý a sírovodík.

Oxid dusnatý je anorganický plyn známy aj ako toxický plyn, ktorý sa podieľa na vzniku smogu, kyslých dažďov a ničení ozónovej vrstvy. Sírovodík je bezfarebný plyn s typickým zápachom pripomínajúcim pokazené vajcia, ktorý je zložkou odpadových vôd a je známy najmä svojimi toxickými účinkami.

Paradoxne obe molekuly zohrávajú dôležitú úlohu v regulácii cievneho tonusu a tlaku krvi a môžu mať liečivé účinky. Obe látky, respektíve ich signálne dráhy, môžu zohrávať významnú úlohu aj pri kardiovaskulárnych poruchách spojených s ochorením covid-19. Ak vírus SARS-Cov-2 obsadí špecifické receptory v kardiovaskulárnom systéme, môže znemožniť benefičný účinok, ktoré tieto signálne dráhy sprostredkovali.

V Ústave normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny navrhli farmakologický model ochorenia covid-19, pri ktorom je možné študovať rozsah cievneho poškodenia, ako aj mechanizmy, ktoré k nemu vedú. Otázky pre prednášajúcu môžete napísať do komentára na Facebooku do 11. 10. 2021. Podujatie sa bude konať bez účasti verejnosti a videozáznam z neho bude zverejnený na našom Youtube v októbri 2021.

O prednášajúcej:

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD., pôsobí v Ústave normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV (ÚNPF CEM SAV). Od roku 2011 je vedúcou Laboratória etiopatogenézy cievnych porúch, neskôr oddelenia cievnej patofyziológie a od roku 2019 je vedeckou riaditeľkou ÚNPF CEM SAV. Vedecky sa prioritne zameriava na sledovanie zmien kardiovaskulárneho systému za normálnych a patologických podmienok. Špeciálne sa venuje skúmaniu mechanizmov regulácie krvného tlaku a funkcie ciev v rôznych experimentálnych modeloch esenciálnej hypertenzie a metabolického syndrómu. Cieľom výskumu je hľadanie a sledovanie nových signálnych dráh zapojených do regulácie cievneho tonusu, pričom špeciálnu pozornosť venuje úlohe plynných transmiterov. Súčasťou jej vedeckej práce je aj konfrontácia funkčných odpovedí izolovaných ciev získaných z animálneho modelu potkana s vazoaktívnymi vlastnosťami intrarenálnych artérií izolovaných po nefrektómii (odstránenie obličky) pacientov s nádorovým ochorením obličky (v rámci spolupráce s Urologickou klinikou Nemocnice ak. L. Dérera).

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky