Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Novembrová Veda v CENTRE: Je neplodnosť problémom 21. storočia?

VEDA NA DOSAH

Ivan Varga, odborník v oblasti klinickej embryológie, priblíži, ako môže veda pomôcť pri liečbe neplodnosti.

Medzi úspechy súčasnej medicíny zameranej na reprodukciu považujeme pokles materskej a novorodeneckej úmrtnosti. Súčasťou reprodukčného zdravia je aj téma neplodnosti, ktorá je však často zanedbávaná a verejnosť o nej nerada diskutuje.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje neplodnosť ako neschopnosť páru počať dieťa po jednom roku pravidelného nechráneného pohlavného styku. Neplodnosťou trpí približne 15 percent párov. Keďže ide o každý šiesty pár, neplodnosť je relatívne častým problémom. Nie je však len fenoménom súčasnosti, aj keď sa možno o tomto vážnom probléme začína viac hovoriť.

Hosťom najbližšej Vedeckej kaviarne z cyklu prednášok Veda v CENTRE bude Ivan Varga, odborník v oblasti klinickej embryológie z Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej prednáške priblíži aj to, prečo neplodnosť, i keď nie je život ohrozujúcim ochorením, môže neplodným párom prinášať výraznú psychickú nepohodu až depresiu a prečo sa v spoločnosti môžu cítiť istým spôsobom diskriminované.

Ďalej sa bude venovať rôznym faktorom, ktoré môžu spôsobovať neplodnosť. Sprostredkuje aj pohľad do moderného laboratória klinickej embryológie, kde predstaví, akým spôsobom môže moderná veda pomôcť pri liečbe neplodnosti a čo znamená pojem oplodnenie v skúmavke.

Prednáška bude z epidemiologických dôvodov streamovaná 2.12.2021 o 17.00 hod. Videozáznam z nej bude následne zverejnený na webovej stránke VND v časti Veda v CENTRE – Bratislava a YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. novembra 2021 na mail vnd@cvtisr.sk.

Prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., pôsobí od roku 2005 ako vysokoškolský učiteľ v Ústave histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti zastáva aj pozíciu prodekana pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Ako profesor v odbore anatómia, histológia a embryológia (Univerzita Karlova v Prahe, 2018) je zároveň garantom doktorandského študijného programu anatómia, histológia a embryológia.

V rokoch 2010 až 2013 pracoval ako klinický embryológ v rámci Univerzitného pracoviska reprodukčnej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave a v rokoch 2016 až 2018 pôsobil ako hosťujúci profesor na Litovskej univerzite zdravotníckych vied v meste Kaunas (Litovská republika).

Ivan Varga je autorom približne 100 vedeckých publikácií indexovaných v zahraničných databázach, v rámci ktorých eviduje vyše tisíc citácií. Venuje sa výskumu mikroskopickej anatómie a vývinu ženských pohlavných orgánov a imunitných orgánov človeka. V oblasti inovácie názvoslovia v histológii je koordinátorom celosvetovej expertnej skupiny v rámci Medzinárodnej federácie asociácií anatómov (IFAA).

Za svoje úspechy v oblasti vedy bol ocenený Jesseniovou cenou Slovenskej lekárskej spoločnosti (2021), bol laureátom ceny ESET Science Award v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg (2020) a laureátom Ceny Jaroslava Jirsu Univerzity Karlovej v Prahe za najlepšiu učebnicu lekárskych vied za rok 2016.

Na základe svojej bohatej medzinárodnej vedeckej spolupráce sa stal čestným členom Argentínskej asociácie klinickej anatómie, sekretárom komisie pre vzťah s verejnosťou v rámci Európskej federácie pre experimentálnu morfológiu a delegátom Slovenskej republiky v rámci Medzinárodnej komisie Sympózií morfologických vied.

Je členom redakčných rád zahraničných indexovaných časopisov Clinical Anatomy, Medicina, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology a Morfologičeskie vedomosti – Morphological Newsletter.

Aktuálne je zodpovedným riešiteľom vedeckého projektu APVV, ktorý je zameraný na vzťah medzi stavbou vajíčkovodov a neplodnosťou, ako aj projektu KEGA, vďaka ktorému implementuje predmet klinická embryológia do výučby na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky