Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje Univerzitu bez hraníc

VEDA NA DOSAH

Prednáškové miestnosti počas letných prázdnin zaplnia malí vysokoškoláci.

Deti a učitelia na dennom tábore.

Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ) sa od 25. júla v rámci projektu Univerzita bez hraníc uskutoční päťdňový denný tábor. Fakultu navštívi päťdesiatšesť detí zo základných škôl, na ktoré čakajú pestré aktivity šiestich rôznych pracovísk.

„Teší nás, že sme aj tento rok zorganizovali Univerzitu bez hraníc a pripravili zábavný a zároveň náučný program pre deti, ktorý zmysluplne obohatí letné prázdninové chvíle. Mozaika ponúkaných aktivít je odrazom poctivej prípravy zanietených pedagógov, lektorov či animátorov, za čo im patrí úprimné poďakovanie,“ uviedla koordinátorka projektu Univerzita bez hraníc a vedúca úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou Adriana Sabolová.

Dvanásty ročník detskej univerzity potvrdil skutočnosť, že unikátne vysokoškolské prostredie má svoje čaro, dokáže u detí neustále vzbudzovať túžbu po vedomostiach, podporovať samostatnosť ich myslenia a vytvárať priestor na diskusiu.

Univerzita bez hraníc

Vzdelanie je jedným zo základných predpokladov na dobré fungovanie a rozvoj spoločnosti. Vzbudzovať záujem o vzdelanie a podporovať túto myšlienku sa snažia aj projekty detských univerzít.

Univerzita bez hraníc je podujatie určené žiakom ukončeného piateho a šiesteho ročníka základných škôl. Počas piatich dní sprostredkováva malým nadšencom vysokoškolský život formou interaktívnych prednášok vysokoškolských pedagógov fakúlt UPJŠ a univerzitných pracovísk.

Cieľom Univerzity bez hraníc je hravou formou vzbudiť záujem a podporiť nadšenie pre vedu a vzdelanie u detí, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti už v mladom veku tak, aby sa z nich postupným štúdiom v budúcnosti stali skvelí odborníci v rôznych oblastiach lekárskych, prírodovedných a humanitných vied. Dôležité je aj zapojenie detí z Centier pre deti a rodiny do programu a kolektívu všetkých účastníkov, čím sa vytvárajú rovnaké podmienky na vzdelanie pre všetky deti bez ohľadu na ich životnú situáciu, zázemie a finančné možnosti.

Deti idú do budovy školy.

Univerzita bez hraníc. Zdroj: TS UPJŠ

Na čo všetko sa môžu deti tešiť

Ústav lekárskej a klinickej biochémie odhalí deťom mystérium fluorescencie. Zamestnanci im popíšu svetielkujúce molekuly, s ktorými sa môžu aj bežne stretnúť v prírode, napríklad so svetielkujúcimi chrobáčikmi, ktorým hovoríme „mušky svetlušky“. Okrem toho uvidia, ako fluoreskujú telesné tekutiny, zelené rastlinné farbivo chlorofyl a tešiť sa môžu aj na ďalšie zaujímavosti.

V Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny im pracovníci vysvetlia, čo sú simulátory a virtuálna medicína, ako sa využívajú v zdravotníctve, pri výučbe medicíny a ďalších predmetov. Súčasťou budú aj špičkové prístroje, ktorých ovládanie si budú môcť vyskúšať, a to vrátane virtuálnej učebne anatómie, ktorej súčasťou sú rôzne štruktúry ľudského tela, napríklad kosti, svaly, nervy, cievny systém a rôzne orgány.

V Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie sa deti dozvedia niečo o vírusoch a baktériách, ktoré nám môžu skomplikovať život, a niektoré si budú pozerať aj pod mikroskopom. Urobia si navzájom výtery z hrdla a vzorku prenesú na živnú pôdu v Petriho miske, ktorú si najprv pripravia pre kultiváciu mikroorganizmov. Pozrú sa, ako vyzerajú už vykultivované baktérie.

V Ústave ošetrovateľstva sa oboznámia so zásadami ošetrovania rán, pričom zistia, čo by nemalo chýbať v domácej lekárničke. Vyskúšajú si tiež použitie pomôcok, ako sú pinzeta, nožnice a pean. Pred ošetrením si, samozrejme, vydezinfikujú ruky a či to urobili správne, zistia pomocou UV lampy.

Po dobrom obede sa naučia, ako sa dá zdravo jesť a žiť, ako funguje naše telo v súvislosti s príjmom a výdajom energie, čo je považované za rizikové jedlo a čo za zdravú stravu, prečo je obezita choroba, ktorá zapríčiňuje ďalších dvesto ochorení a ako sa dá liečiť.

V závere čaká deti slávnostná promócia absolventov Univerzity bez hraníc za prítomnosti členov vedenia UPJŠ v Košiciach, rodičov, príbuzných a priateľov.

Zdroj: TS UPJS
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky