Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Falling Walls Lab Slovakia 2023 obsadili všetky stupne víťazov študenti Univerzity Komenského

VEDA NA DOSAH

Do finále v Berlíne postúpila Kristína Macáková, ktorá získala prvé miesto za svoj prelomový nápad v oblasti výskumu reumatoidnej artritídy.

Zľava Peter Anthony, Kristína Macáková, Jaroslav Valovčan.

V strede víťazka súťaže Falling Walls Lab Slovakia 2023 Kristína Macáková, vpravo držiteľ druhého miesta Jaroslav Valovčan a vľavo Peter Anthony, ktorý obsadil tretie miesto. Zdroj: UK v Bratislave, Foto: Vladimír Kuric

V poradí už 6. víťazkou národného kola súťaže inovatívnych myšlienok Falling Walls Lab Slovakia, ktoré je súčasťou celosvetového formátu poskytujúceho priestor výnimočným projektom mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí, je Kristína Macáková z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského za výskum reumatoidnej artritídy. Finále sa konalo 21. septembra 2023 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského.

Priestor pre mladé talenty v oblasti vedy

Ako vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil profesor RNDr. Peter Moczo, DrSc., prezident Falling Walls Lab Slovakia, podujatie umožňuje, aby mladí vedci prezentovali svoje originálne myšlienky, projekty a vedecké výsledky v prestížnom jednotnom svetovom formáte a aby víťaz národného podujatia reprezentoval Slovensko vo svetovom finále. To sa každoročne uskutočňuje v Berlíne pri príležitosti výročia pádu Berlínskeho múru, ktorý do roku 1989 rozdeľoval politický západ a politický východ. V porote svetového finále sú nositelia Nobelovej ceny a špičkoví svetoví vedci.

Národné kolo súťaže inovatívnych myšlienok Falling Walls Lab Slovakia 2023

Národné kolo súťaže inovatívnych myšlienok Falling Walls Lab Slovakia 2023. Zdroj: UK v Bratislave, Foto: Vladimír Kuric

Porota národného finále, vedená profesorom RNDr. Vladimírom Bužekom, DrSc., a zložená zo špičkových slovenských vedcov, udelila tento rok prvé miesto, a teda aj letenku do Berlína na svetové finále, Mgr. Kristíne Macákovej, doktorandke z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Výherkyňa prezentovala príspevok s názvom Breaking the wall of rheumatoid arthritis.

Nádej na zlepšenie liečby reumatoidnej artritídy

Študentka doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Kristína Macáková skúma vznik reumatoidnej artritídy. „Ide o chorobu, ktorá postihuje jedno percento civilizácie. Väčšina ľudí si myslí, že postihuje len starších alebo ženy po menopauze, ale s reumatoidnou artritídou nájdeme i mladých jedincov, dokonca deti. Problémom je to, že nevieme, prečo vzniká. Práve v našom výskume sa snažíme prísť na príčinu jej vzniku. Vďaka tomu sa možno zlepší aj jej liečba, ktorá je v súčasnosti len symptomatická,“ vysvetľuje Kristína Macáková.

Víťazka súťaže Kristína Macáková skúma vznik reumatoidnej artritídy

Víťazka súťaže Kristína Macáková skúma vznik reumatoidnej artritídy. Zdroj: UK v Bratislave, Foto: Vladimír Kuric

Aj druhé a tretie miesto obsadili študenti Univerzity Komenského

Na druhom mieste skončil študent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Mgr. Jaroslav Valovčan, PhD., s príspevkom Breaking the Wall of Seismic Wave Modelling.  Vo svojom výskume sa zaoberá modelom seizmických vĺn. 

Snaží sa vyvinúť taký model na automatizáciu, ktorý by bol presný pri výpočte. Vo výskume dokázal, že simulované vlnové pole má mať presnú výšku jedného vlnového čísla, pričom príslušný okresný model musí byť presný až do dvojnásobku tohto čísla.

Odovzdávanie cien Falling Walls Lab Slovakia 2023

Odovzdávanie cien Falling Walls Lab Slovakia 2023. Zdroj: UK v Bratislave, Foto: Vladimír Kuric

Aj tretie miesto obsadil študent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Peter Anthony. Vo svojom projekte Breaking the Wall of Malware Detection vytvoril klasifikátor na rozlišovanie malvéru pomocou vkladania databázy znalostí.

Peter Anthony sa zameriava na nový prístup, ktorý kombinuje grafovú reprezentáciu malvéru s klasifikátorom neurónovej siete.

Finále v Berlíne

Víťazka Falling Walls Lab Slovakia 2023 Kristína Macáková bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnom finále v kategórii Emerging Talents. Bude tak jednou zo 100 špičkových účastníkov z celého sveta, ktorí odprezentujú svoj výskum pred porotou zloženou z renomovaných vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Slovensko sa na finále v Berlíne zúčastňuje pravidelne od roku 2017.

Finalisti Falling Walls Lab Slovakia 2023

Finalisti Falling Walls Lab Slovakia 2023. Zdroj: UK v Bratislave, Foto: Vladimír Kuric

Víťaz získa ocenenie The Breakthrough Winner, finančnú výhru a príležitosť prezentovať svoj príspevok na prestížnej konferencii Falling Walls v novembri v Berlíne, na ktorej sa zúčastnia svetoví hýbatelia vedy.

Slovenské finále organizuje už 6. rok Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD). Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Tento rok sa na národnom kole súťaže inovatívnych myšlienok Falling Walls Lab Slovakia predstavilo dvanásť finalistov a finalistiek, z toho až deväť z Univerzity Komenského.

 • Dheanda Absharina, Univerzita v Segedíne (Breaking the Wall of Car Battery Disposal)
 • Peter Anthony, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Malware Detection)
 • Paulína Belvončíková, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Fecal Microbiota Transplantation)
 • Marek Buran, Slovenská akadémia vied (Breaking the Wall of Superconductor Cooling)
 • Samuel Kendra, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Microbial Biofilms)
 • Aleksandra Lavrikova, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Antimicrobial Resistance)
 • Peter Lesko, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Estimating Disease Recurrence in Stage I Germ Cell Tumours)
 • Kristína Macáková, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Rheumatoid Arthritis)
 • Zuzana Országhová, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Cognitive Dysfunction)
 • Jairo Peralta, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Liquid Analysis: LIBSLev)
 • Zuzana Tirpáková, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Terasakiho inštitút pre biomedicínske inovácie v Los Angeles (Breaking the Wall of Chemoembolizing Assays)
 • Jaroslav Valovčan, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Seismic Wave Modelling

Zdroj: TS UK Bratislava

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky