Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťaza Falling Walls Lab Slovakia 2021

VEDA NA DOSAH

Slovensko bude v medzinárodnom finále reprezentovať projekt, ktorý prináša inovatívnu metódu simulácie transformácií pevných materiálov.

Matej Badin - víťaz Falling Walls Lab Slovakia 2021. Zdroj: UK v Bratislave

Matej Badin - víťaz Falling Walls Lab Slovakia 2021. Zdroj: UK v Bratislave

Jeho autorom a zároveň víťazom národného kola Falling Walls Lab Slovakia 2021, ktoré sa konalo online 30. septembra 2021, je Matej Badin z Univerzity Komenského v Bratislave.

Porota zložená z vedcov a odborníkov z rozličných disciplín posudzovala inovatívnosť nápadu, jeho potenciálny dopad a formu prezentácie. Najviac ju zaujal projekt Mgr. Mateja Badina z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a SISSA Trieste, ktorý predstavil inovatívnu metódu simulácie transformácií pevných materiálov pôsobením tlaku.

„Nie všetky látky okolo nás sa nachádzajú v rovnováhe. Príkladom je napríklad diamant v zásnubnom prsteni, ktorý by nemal existovať pri normálnej teplote a tlaku, ale mal by sa zmeniť naspäť na tuhu v ceruzke – grafit. A to napriek tomu, že sú to len rôzne formy tej istej látky – uhlíka. V prezentácii som sa snažil vysvetliť novú výpočtovú metódu, ktorú sme vymysleli s mojím školiteľom a ktorá umožňuje okrem iného hľadať aj ďalšie takéto látky nachádzajúce sa mimo rovnováhy. Tie môžu mať obrovský potenciál pre praktické využitie podobne ako v prípade diamantu,“ hovorí víťaz Matej Badin.

Druhé miesto získal Mgr. Olivier Monfort, PhD., ktorý pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vo svojom projekte sa zameriava na využitie fotochémie pri čistení odpadových vôd. Tretie miesto porota udelila MVDr. Marekovi Ratvajovi z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za projekt inovatívneho probiotického krmiva, ktoré môže nahradiť využívanie farmaceutík pri chove rýb.

Falling Walls Lab Slovakia je súčasťou celosvetového formátu, ktorý poskytuje priestor výnimočným projektom mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí. Víťaz Falling Walls Lab Slovakia 2021 bude Slovensko reprezentovať v medzinárodnom finále kategórie Emerging Talents medzi 100 účastníkmi z celého sveta. Tí predstavia svoj výskum, podnikateľský model či svoju iniciatívu pred špičkovou porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Víťaz získa ocenenie The Breakthrough Winner, finančnú výhru a predovšetkým príležitosť prezentovať svoj príspevok na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference dňa 7. novembra v Berlíne.

Slovenské finále už po štvrtýkrát organizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Učenou spoločnosťou Slovenska (www.learned.sk) a Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD, www.daad.de). Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita a Technická univerzita vo Zvolene. Podujatie sa konalo pod záštitou MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD., MPH, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdroj: Tlačová správa UK v Bratislave

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky