Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na čo sa môžete tešiť v pondelok na Týždni vedy a techniky?

VEDA NA DOSAH

V tomto článku vám prinášame tipy na podujatia a aktivity, ktoré na vás čakajú v pondelok 7. novembra.

Začína sa Týždeň vedy a techniky 2022. Zdroj: CVTI SR

Začína sa Týždeň vedy a techniky 2022. Zdroj: CVTI SR

Devätnásty ročník Týždňa vedy a techniky (ďalej TVT) sa koná od 7. do 13. novembra na rôznych miestach Slovenska. Na čo sa môžete tešiť v pondelok?

Hneď ráno nás v zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium) okrem oficiálneho otvorenia samotného TVT čaká aj otvorenie jubilejného 25. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. V rámci tohto podujatia sa uskutoční Celoslovenské finále vedátorského projektu Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).

O prvenstvo vo finále AMAVET zabojujú žiaci, ktorí už uspeli v októbrových krajských kolách súťaže. Súťažili tam s vlastnými projektmi, v rámci ktorých mali za úlohu využiť na dosiahnutie stanoveného cieľa pomôcky, techniky a metódy skúmania, zberu a vyhodnocovania údajov.

Víťazi celoslovenského finále FVAT AMAVET získajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce úspechy.

Workshop Tajomstvá mikrosveta

V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa bude od 9.00 do 17.00 konať workshop Tajomstvá mikrosveta (pozorovanie mikroskopických detailov prírody).

Workshop bude zameraný na pozorovanie mikroskopických a makroskopických detailov prírody. Zúčastniť sa na ňom môžu počas celého týždňa najmä školské skupiny, širokej verejnosti bude sprístupnený v piatok 11. novembra.

Účastníkov čaká pozorovanie mikroskopických preparátov z botaniky a zoológie a pozorovanie detailov vybraných vzoriek minerálov, hornín, rastlín a živočíchov pomocou stereolúp. Vyskúšajú si prácu s mikroskopom a tiež tvorbu vlastných preparátov.

Prednáška o mysli

V Ústave experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i., sa v pondelok od 16.00 do 17.00 uskutoční prednáška Ako nás naša myseľ klame a čo s tým? Od nesprávnych úsudkov po nepodložené presvedčenia o tom, že nie sme zďaleka takí racionálni, ako si o sebe myslíme. Veríme konšpiráciám, pseudovede aj alternatívnej medicíne.

Psychológovia zo SAV sa pokúsia poslucháčom priblížiť, prečo je to tak, prečo nás k tomu naša myseľ vedie a čo sa s tým dá robiť. Reč bude okrem iného taktiež o tom, ako naše usudzovanie ovplyvňujú kognitívne skreslenia, ako súvisia s rôznymi nepodloženými presvedčeniami a aké faktory nás, naopak, chránia pred iracionálnymi rozhodnutiami.

Týždeň otvorených dverí vo Fyzikálnom ústave SAV

Nadšencov fyziky poteší týždeň otvorených dverí vo Fyzikálnom ústave SAV, v. v. i., ktorý potrvá od 7. do 11. novembra. Pracovníci ústavu sprístupnia svoje laboratóriá a na záujemcov čakajú prezenčne i online formou prednášky na zaujímavé fyzikálne témy.

Štyri výstavy

Sprievodným podujatím TVT bude aj výstava plagátov Jazyková krajina v meste a mesto v jazykovej krajine, ktorá prostredníctvom obrazového materiálu z Bratislavy, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice a Komárna predstaví jazyk verejného priestoru (takzvanú jazykovú krajinu) z rozličných perspektív. Krátke popisy na plagátoch dostupným spôsobom priblížia verejnosti samotný pojem jazykovej krajiny a jeho špecifiká.

Výstava je čiastkovým výstupom projektu Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy. Expozície predstavujúce jazykovú krajinu budú v rôznom čase organizované i v Banskej Bystrici a Komárne. Všetky tri potrvajú až do konca TVT.

Počas celého týždňa si budú môcť záujemcovia pozrieť aj interaktívnu panelovú výstavu s názvom Štyri živly, venovanú základným živlom – ohňu, vode, vzduchu a zemi –, ktoré ovplyvňujú klimatický systém a život na našej planéte. Výstava bude počas TVT 2022 umiestnená v budove CVTI SR na 2. poschodí.

Banner k výstave Slováci hľadia do vesmíru. Zdroj obrázku: iStockphoto.com. Grafika: Michaela Ádám Mašánová.

Banner k výstave Slováci hľadia do vesmíru. Zdroj obrázku: iStockphoto.com. Grafika: Michaela Ádám Mašánová.

V réžii CVTI SR vznikla aj výstava Slováci hľadia do vesmíru, ktorá priblíži rôzne zaujímavosti zo slovenského vesmírneho sektora. Jej prvá časť sa nachádza v ZCV Aurelium. Dozviete sa v nej napríklad, že na Slovensku máme viac ako 40 firiem, ktoré sú súčasťou vesmírneho sektora, a zistíte, čím sa zaoberajú. Oboznámite sa s tým, čo Slovensku prináša členstvo v Európskej vesmírnej agentúre (ESA), i s prvým slovenským nanosatelitom skCUBE. Budete si môcť vychutnať krásne fotografie hviezdnej nočnej oblohy viacerých astrofotografov, medzi nimi aj Tomáša Slovinského, ktorého profesionalitu oceňuje aj NASA.

Lákadlom v rámci celého TVT je napokon i výstava UPJŠ v Košiciach o včelárstve, ktorá sa začala už v piatok 4. novembra a potrvá nasledujúce dva týždne. Návštevníci Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sa budú môcť oboznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, historickými nástrojmi využívanými pri včelárení, ale aj s modernými pomôckami a najnovšími úľmi. Najväčším lákadlom bude najmä pre detských návštevníkov špeciálny úľ so sklenou stenou, v ktorom bude možné pozorovať živé včelstvo. Viac o expozícii sa dočítate v článku Vedy na dosah Príďte na výstavu o včelárstve do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Súčasne sa s TVT koná aj Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia (SFEL 2022), ktorá sa začala už v nedeľu a potrvá do štvrtka 10. novembra. Podujatie v Liptovskom Jáne sa zameria na podporu vedeckej komunity používajúcej zdroje fotónov a neutrónov na výskumné projekty slovenských vedcov, propagáciu zariadenia XFEL v slovenskej vedeckej komunite a výchovu budúcich používateľov XFEL.

Redakcia Vedy na dosah pre vás pripravuje podobný prehľad na každý deň trvania podujatia.

Tešíme sa na vašu účasť!

(af, GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky