Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Maturanti majú na získanie štipendia už len týždeň

VEDA NA DOSAH

Ministerstvo školstva dá každému z 1400 vybraných študentov po 9-tisíc eur. Musia sa však stihnúť zaregistrovať.

Študentka v triede s laptopom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok Zdroj: iStockphoto.com

Na získanie štipendia v celkovej výške 9-tisíc eur, o ktorom sme pred časom informovali v článku Maturanti, ktorí nastúpia na naše univerzity, majú šancu na slušné štipendium, majú študenti čas už len do konca mesiaca.

Ak chcú od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostať peniaze na štúdium na slovenskej vysokej škole, musia sa do siedmich dní registrovať na portáli štipendijnej výzvy.

Zostaň doma, Slovensko ťa odmení

Štipendijná schéma, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Jej cieľom je podporiť a motivovať mladých talentovaných študentov, aby zostali študovať na vysokých školách na Slovensku.

„Pre Slovensko je kľúčové, aby sme motivovali našich študentov vybrať si slovenské univerzity a zastavili odliv mozgov do zahraničia. Sú to práve mladí ľudia a ďalšie generácie, kto sa bude podieľať na historických zmenách Slovenska,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

Kto môže o štipendium žiadať

Podmienkou získania štipendia je úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a zápis na dennú formu bakalárskeho alebo spojeného bakalárskeho a magisterského štúdia na vysokej škole so sídlom v SR.

Rezort školstva podporí spolu 1400 študentov. Výsledné poradie prvej tisícky úspešných uchádzačov stanoví na základe bodov za dosiahnuté výsledky vo vybraných maturitných predmetoch a ďalších činnostiach, napríklad za súťaže, olympiády, ocenenia a iné aktivity.

Ďalších štyristo štipendií poputuje do rúk nadpriemerných študentov, ktorí sú nejakým spôsobom sociálne znevýhodnení.

Peniaze aj pre školu

Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať mesačne študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 €.

Vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 200 € mesačne, určených na systematickú prácu so šikovnými študentmi.

Podpornú schému ministerstvo plánuje do roku 2027.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky