Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Maturitné skúšky budú, ale zohľadnia dištančnú výučbu

VEDA NA DOSAH

Pre pandémiu koronavírusu sa skúška dospelosti dva predchádzajúce školské roky zrušila. Tentoraz sa k nej pristúpi, ale citlivo.

Skupinka študentov. Zdroj: iStockphoto.com

Skupinka študentov. Zdroj: iStockphoto.com

Maturitné testy tvorilo viac odborníkov, kontroloval ich trojnásobný počet recenzentov a dodatočne ich posudzovali aj samotní učitelia. Na písomný test bude vyhradený dlhší čas a žiaci musia dosiahnuť viac ako 33 percent. Otázky na ústnu maturitu upravujú školy s ohľadom na dištančnú výučbu. Žiaci budú mať náhradný aj opravný termín na písomnú, ako i na ústnu maturitu. S prípravou maturantom pomôže Manuál spokojných maturantov, ktorý pripravila Aliancia stredoškolákov.

Maturitná skúška tradične pozostáva z písomného testu z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a matematiky, zo slohu a z ústnej alebo praktickej časti. Štandardizovaný test a sloh budú maturanti písať od 15. do 18. marca 2022. Náhradný termín je v dňoch od 5. do 8. apríla 2022 a opravný termín v dňoch 5. až 8. septembra 2022.

Na úspešnosť v štandardizovanom teste musí žiak dosiahnuť viac ako 33 percent, v slohu viac ako 25 percent. Vzorové testy pre jednotlivé predmety z uplynulých rokov nájdu žiaci na webovom sídle NÚCEM.

Maturanti dostanú viac času

„Maturitné testy použité v roku 2022 boli pripravené s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Testy zo slovenského jazyka a literatúry oproti predošlým rokom zostavovalo viac odborníkov a kontrolovalo ich 15 recenzentov, oproti bežnému počtu 4 či 5. Navyše testy posudzovali aj učitelia stredných škôl s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Tí sa zhodli, že testy sú vhodné a môžu byť zadané maturantom v tomto školskom roku,“ priblížil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Recenzenti mali za úlohu v testoch eliminovať nejednoznačné otázky. Učitelia zo stredných škôl zas posudzovali, či sú testy vhodné vzhľadom na dištančné vzdelávanie. Recenzenti aj učitelia sa zhodli a odporučili testy zadať maturantom v školskom roku 2021/2022. Okrem upravenia obsahu testov majú v tomto roku žiaci navýšený čas na písomnú maturitu o 15 minút pre každý predmet.

Takzvaná ústna maturita a praktická maturita bude prebiehať od 23. mája do 10. júna 2022, pričom presné termíny školám určia regionálne úrady školskej správy. Náhradný termín pripadá na september 2022 a opravný termín na február 2023. V prípade potreby určí ministerstvo školstva dodatočný náhradný termín do konca školského roka.

„Od augusta sme intenzívne komunikovali so strednými školami, so zriaďovateľmi aj riaditeľmi. Riaditelia aj učitelia sa zhodli, že poznajú vedomosti aj schopnosti svojich žiakov, sú si vedomí dištančného vzdelávania a budú zohľadňovať tento fakt aj pri maturitných skúškach,“ uviedol minister školstva.

Náhľad na Manuál spokojných maturantov - ikona youtubeu, podcastu, aplikácie a podobne. Zdroj: Aliancia stredoškolákov

Náhľad na Manuál spokojných stredoškolákov na portáli Aliancie stredoškolákov. Zdroj: Aliancia stredoškolákov

Aliancia stredoškolákov nachystala podporné materiály

S prípravami pomôže maturantom aj Manuál spokojných maturantov, ktorý nachystala Aliancia stredoškolákov. Ide o interaktívny dokument zhromažďujúci rôzne materiály, ktoré pomôžu pri príprave na maturitu. Medzi nimi nájdu žiaci aj youtube kanály, podcasty, online platformy či vzorové testy, ktoré si môžu vyskúšať.

„Cieľom tohto manuálu je pomôcť maturantom s prípravou na maturitné skúšky. Chápeme, že z dlhodobého hľadiska nie je možné rušenie maturít, a teda k nim muselo prísť. Veríme, že maturity budú reflektovať dopad pandémie na školstvo a otvoríme tému reformy maturít,“ ozrejmila Aliancia stredoškolákov.

Na základe záverov Ústrednej maturitnej komisie zabezpečia riaditelia pri organizácii maturitnej skúšky úpravu zadaní ústnych a praktických maturít v súvislosti s dištančnou formou vzdelávania. Chod maturitných skúšok bude zabezpečený v súlade s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami. V čase maturít odporúča ministerstvo školstva vzdelávať ostatné ročníky dištančnou formou.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky