Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slávnostné odovzdávanie cien Vedec roka SR 2021

VEDA NA DOSAH

Pozrite si záznam z odovzdávania cien Vedec roka SR 2021.

V utorok 14. júna 2022 sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil jubilejný 25. ročník podujatia Vedec roka SR 2021.

Zorganizovali ho tradične Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Cieľom podujatia bolo profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

„Som veľmi rád, že máme toľko excelentných osobností v oblasti vedy a výskumu, ktoré v našej krajine pomáhajú zvyšovať kvalitu života. Aj vďaka týmto významným ľuďom si Slovensko zachováva konkurencieschopnosť a sebestačnosť. Budeme robiť všetko pre to, aby sme pre vedkyne a vedcov na Slovensku vytvorili vyhovujúce podmienky, a tým zefektívnili a skvalitnili prostredie aj v oblasti vedy a výskumu,“ povedal Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

„Teším sa, že aj tento rok sme mohli upriamiť pozornosť na to, že slovenská veda a výskum má osobnosti, ktoré nielen odbornými vedomosťami, ale aj vnútorným zápalom pre svoju profesiu dosahujú vynikajúce výsledky, konkurencieschopné a plne etablovateľné v európskom výskumnom priestore. Z pozície CVTI SR sa snažíme byť pre slovenských vedcov a výskumníkov silným partnerom a napomáhať im našimi aktivitami v ich práci,“ doplnil Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.

 Ocenenia v jednotlivých kategóriách za rok 2021 získali tieto osobnosti:

  • Vedec roka: prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý objasnil nové poznatky o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi.
  • Mladá vedecká pracovníčka: Mgr. Lucia Balážová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Ocenenie získala za identifikáciu a opísanie receptora GPR180 a jeho ligandu CTHRC1 ako nových komponentov TGFβ signálnej dráhy, ktoré regulujú aktivitu hnedých tukových buniek a metabolizmus glukózy. Výsledky práce boli publikované v prestížnom vedeckom časopise Nature Communications.
  • Inovátor roka: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Členov komisie presvedčil svojím inovatívnym výskumom a implementáciou unikátnych vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike.
  • Technológ roka: prof. Ing. Michal Hatala, PhD., z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Ocenenie získal za prínos v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej kontroly a skúšania v technickej praxi.
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., z Ústavu informatiky SAV v Bratislave, ktorý zaujal mimoriadnou úspešnosťou pri získavaní projektov Rámcových programov Európskej únie a výsledkami získanými v rámci týchto projektov, najmä výsledkami pri budovaní paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie a Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

TS

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky