Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Júlová VEDA v CENTRE: Je nám teplo. Riziká globálneho otepľovania

VEDA NA DOSAH

S Jozefom Pechom sa budeme rozprávať o vysokých teplotách, problematike zmeny klímy a hodnotení jej dosahov.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Je nám teplo: riziká globálneho otepľovania. Prednášajúci: Mgr. Jozef Pecho.

Pozývame vás na letný špeciál vedeckej kaviarne, v ktorom sa budeme venovať vysokým teplotám, problematike zmeny klímy a hodnoteniu jej dosahov. Čo nás ešte čaká v rámci klimatologických extrémov? O koľko sa zvýšila teplota na Zemi a aké dôsledky to môže mať na náš život?

Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 27. júla 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude Mgr. Jozef Pecho, klimatológ a špecialista odboru klimatologická služba Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na Youtube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 26. júla 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Extrémne počasie nás dostihuje

Jedným z najzávažnejších prejavov prebiehajúcej zmeny klímy je objektívny nárast prípadov extrémneho počasia, ktoré je podľa poslednej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) pozorovateľné takmer vo všetkých regiónoch sveta. Negatívne vplýva na ekonomiku a ľudskú spoločnosť, ohrozuje zdravie starších ľudí a detí, ale i produktívnej časti populácie. Je zrejmé, že vplyvom čoraz intenzívnejších vĺn horúčav sa významne znižuje produktivita ľudskej práce. Vinou dlhodobého sucha klesá produkcia základných poľnohospodárskych komodít, čo môže nabúrať potravinovú bezpečnosť.

Prejavy a dosahy klimatickej zmeny, respektíve globálneho otepľovania sa stihli prejaviť už aj na Slovensku. Veľkým problémom, a to nielen na Slovensku, je v posledných dvoch až troch desaťročiach nárast sucha a pokles dostupnosti vodných zdrojov.

Mgr. Jozef Pecho vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V rokoch 2005 až 2011 pôsobil a od roku 2016 znovu pôsobí ako klimatológ odboru klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pracoval ako odborný pracovník v Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. V súčasnosti sa uchádza o ašpirantúru (PhD.) na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vedeckej oblasti sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrážok a extrémov počasia všeobecne, výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zmeny, ako aj hodnotením jej regionálnych dosahov, predovšetkým na území Slovenska.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

Táto prednáška je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy budú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky