Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Doteraz vplývajú na svetové dianie. Marcová Veda v CENTRE bude o geologických procesoch

VEDA NA DOSAH

Mnohé udalosti, ktoré považujeme za ľudský zásah do dejín, boli často iba následkom geologických zmien.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Dejiny písané Zemou. Prednášajúci: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Dejiny písané Zemou. Zdroj: CVTI SR

Po stáročia sme si mysleli, že našu históriu ovplyvňujeme sami a tie najvýznamnejšie udalosti, vojny, revolúcie, vznik a zánik impérií či rovno celých civilizácií sú dôsledkom rozhodnutí nás ľudí – koruny tvorstva. Maximálne sme boli ochotní pripustiť vplyv nadprirodzených bytostí, božstiev, ktorých maniere viedli k historickým zlomom.

Dnes však už stále jasnejšie chápeme, ako našu históriu i naše činy ovplyvňuje naša planéta. Prichádzame na to vďaka výdobytku novoveku – vede, v prípade poznávania vplyvu našej planéty najmä vďaka geológii. Vďaka modernému geologickému výskumu zisťujeme, že za množstvom dôležitých dejinných míľnikov sú práve geologické procesy, či už je to legendárna potopa, pád Minojskej, Akkadskej či staroegyptskej ríše, možno aj zánik biblickej Sodomy, alebo v nedávnejšej minulosti Veľká francúzska revolúcia.

Zistili sme, že vďaka niektorým geologickým udalostiam sme tu práve my, ľudstvo, lebo vďaka iným sme tu vôbec nemuseli byť, dokonca tu nemusel byť ani život samotný. Tiež zisťujeme, že prírodné procesy na planéte Zem nás ovplyvňujú neustále, dokonca v skutočnosti oveľa viac, ako si mnoho z nás dokáže vôbec pripustiť.

Prednáška sa bude streamovať 31. marca 2022 o 17.00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 30. marca 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD., je docentom na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je vedeckým pracovníkom Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky