Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

COINTT 2023 opäť spojí akademický a podnikateľský svet

VEDA NA DOSAH

Podujatie sa uskutoční v dňoch 24. až 25. októbra 2023 v hoteli Saffron v Bratislave.

COINTT 2023. Zdroj: Vudpap

COINTT 2023. Zdroj: Vudpap

Mať talent a dobrý nápad je kľúčové. Na to, aby sa dobré nápady preniesli do praxe, je ale potrebné mať aj podnikateľského ducha. Ideálne je, keď sa akademici, inovátori a podnikatelia spoja a dohodnú. Priestor na diskusiu a výmenu informácií a transfer vedomostí i tento rok vytvorí odborná konferencia s medzinárodnou účasťou COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2023 (COINTT 2023).

COINTT 2023 sa uskutoční v dňoch 24. až 25. októbra 2023 v hoteli Saffron v Bratislave. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako organizátor podujatia aj tento rok zostavilo bohatý program reflektujúci na aktuálne témy. Hlavnou témou je otázka, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií a inovácií, aby sa na Slovensku sústavne zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe.

Konferencia COINTT 2022 Zdroj: Marián Zelenák/CVTI SR

Konferencia COINTT 2022. Zdroj: Marián Zelenák/CVTI SR

Kľúčové témy prinesú zahraniční rečníci

Na konferencii COINTT 2023 sa účastníci môžu tešiť aj na hostí zo zahraničia. Úvod prvého konferenčného dňa bude venovaný téme Spoločenská zodpovednosť univerzít a úloha transferu technológií v nej.

Svoje skúsenosti v tejto oblasti odprezentuje Sean Fielding, bývalý riaditeľ pre inovácie a obchod na University of Exeter vo Veľkej Británii. O prepojení univerzít a firiem na dennej báze nám na podujatí porozpráva Barbara Tanová z Univerzity v Antverpách, ktorá má viac než 20-ročnú prax v rôznych oblastiach vyššieho vzdelávania so zameraním na výskum, inovácie a vedeckú a technologickú politiku.

Veľkým prínosom je aj tretí hlavný spíker Jeff Skinner z London Business School, bývalý výkonný riaditeľ Školského inštitútu pre podnikanie a súkromný kapitál na London Business School vo Veľkej Británii. Vo svojej prezentácii Budovanie kultúry vzdelávania, vedy, transferu technológií načrtne rôzne mechanizmy a taktiky, ktoré môžu univerzity a akademickí lídri zaviesť na podporu výskumníkov, aby sa aktívne zapojili do prenosu poznatkov z akademického prostredia do praxe. Na túto prezentáciu nadviažu zástupcovia slovenských akademických inštitúcií, ktorí budú diskutovať o možnostiach aplikovania vhodných postupov na Slovensku.

Tradičné ocenenie bude udelené počas spoločenského večera

I tento rok budú počas podujatia ocenení víťazi súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023. Ocenené budú inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku. Svojich víťazov spozná najlepšia inovácia, najlepší inovátor/najlepšia inovátorka, ako aj najlepší počin v oblasti procesu transferu technológií.

Viac informácií o podujatí ponúka oficiálna webová stránka konferencie www.cointt.sk. Záujemcovia o podujatie sa majú možnosť registrovať na uvedenej webovej stránke do 20. októbra 2023. Účasť na podujatí je bezplatná.

Záštitu nad podujatím prevzali pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizátorom podujatia COINTT 2023 je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR). Spoluorganizátormi sú: Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.

Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II/Investícia do Vašej budúcnosti. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Viac sa dozviete na www.opii.gov.sk.

Zdroj: TS COINTT MŠVVaŠ

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky