Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

COINTT 2022 upriamil pozornosť na zefektívnenie kontaktu medzi univerzitami a podnikateľmi

Andrea Fedorovičová

Domáci a zahraniční odborníci diskutovali aj o prínose Open a Easy Accessu a lokálnych centier transferu technológií.

Konferencia COINTT 2022 Zdroj: Marián Zelenák/CVTI SR

COINTT 2022 prepojil podnikateľov s akademikmi. Zdroj: Cointt.sk

V utorok a stredu 18. a 19. októbra sa v bratislavskom hoteli Saffron uskutočnil 3. ročník najväčšej konferencie o transfere technológií na Slovensku COINTT 2022.

Podujatie Centra transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR), ktoré sa prvýkrát konalo prezenčnou formou, tentoraz zacielilo na zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

V jednotlivých vstupoch konferencie odborníci diskutovali o prínose Open a Easy Accessu pre komerčné využitie duševného vlastníctva, zjednodušení transferu technológií na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách i o tom, aké metódy kontaktovania a spolupráce s komerčnou sférou tieto pracoviská využívajú.

„Hľadali sme odpovede na otázky, ako zatraktívniť ich činnosť pre súkromný sektor, akú úlohu má zohrať CTT CVTI SR ako celonárodné pracovisko a aký význam majú lokálne centrá transferu technológií na jednotlivých univerzitách,“ uviedla Želmíra Gerová z organizačného tímu podujatia a odboru transferu technológií CVTI SR (OTT CVTI SR).

Konferencia hostila spolu 85 slovenských i zahraničných rečníkov, ktorí prezentovali svoje poznatky a diskutovali s účastníkmi podujatia v rámci 24 programových blokov na troch pódiách: Cooperation – Innovation – Technology Transfer.

Prínosom boli zahraniční spíkri

Veľkým prínosom podujatia bol Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity s jeho viac ako 15-ročnými skúsenosťami z oblasti transferu technológií a inovácií z Talianska, ktorý spoločne s riaditeľkou Know-How centra STU Luciou Rybanskou prezentoval jednu z kľúčových tém týkajúcu sa procesu stransparentňovania univerzít pre privátny sektor doma a v zahraničí.

Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity na COINTT 2022. Zdroj: Marián Zelenák/CVTI SR

Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity na COINTT 2022. Zdroj: Marián Zelenák/CVTI SR

Kľúčovým spíkrom druhého dňa konferencie bol viceprezident pre inovácie Univerzity pre vedu a techniku kráľa Abdullaha (KAUST) v Thuwali v Saudskej Arábii Kevin Cullen, ktorý počas svojej prednášky predstavil Easy Access prístup pri ochrane duševného vlastníctva.

Vysvetlil, ako s ním v rámci komercializácie pracujú najmä britské a austrálske univerzity a ako sa tento prístup uplatňuje na Blízkom východe. Spolu s Cullenom vystúpil Michal Hrivnák z Ústavu regionalistiky a rozvoja vidieka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU), ktorý zmapoval, nakoľko princíp Easy Access uplatňujú slovenské univerzity.

Viceprezident pre inovácie Univerzity pre vedu a techniku kráľa Abdullaha (KAUST) Kevin Cullen na COINTT 2022. Zdroj: Ján Laštinec/CVTI SR

Viceprezident pre inovácie Univerzity pre vedu a techniku kráľa Abdullaha (KAUST) Kevin Cullen na COINTT 2022. Zdroj: Ján Laštinec/CVTI SR

Medzi poslednými stredajšími rečníkmi sa predstavil aj vedúci právneho oddelenia Centra pre transfer technológií Masarykovej univerzity v Brne Matej Búřil. Vo svojej prezentácii poskytol slovenským aktérom procesu transferu technológií návod, ako využívať Open Access v slovenských podmienkach v súvislosti s komercializáciou duševného vlastníctva z akademického prostredia.

Cena za transfer technológií na Slovensku

V podvečer prvého dňa podujatia odovzdali organizátori Cenu za transfer technológií na Slovensku. V kategórii Inovácia ocenila odborná porota profesorov Ferdinanda Devínskeho a Josefa Jampíleka a docentov Martina Pisárčika, Miloša Lukáča a Jana Hošeka z Univerzity Komenského v Bratislave a Výskumného ústavu veterinárneho lekárstva, v. v. i., v Brne za nanoformuláciu zlata na terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí, kĺbov a chrupaviek.

Laureátmi kategórie Inovátor/Inovátorka sa stali Martin Balog a Peter Krížik z Ústavu materiálov a mechaniky strojov a Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (CEMEA), ktorí sa venujú kompozitným materiálom využiteľným v rôznych priemyselných odvetviach. Konkrétne štyri inovácie v podobe rôznych kompozitných materiálov môžu nájsť svoje využitie v biomedicíne, doprave, energetike či dokonca vo vesmírnom výskume. Okrem priemyselno-právnej ochrany sú už všetky v určitej fáze komunikácie s konkrétnymi podnikateľskými subjektmi, ktoré o ne prejavili záujem.

Ocenenie v kategórii Počin v oblasti transferu technológií získalo Medové laboratórium Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i., za projekt prehlbujúci poznanie o kvalite a biologických vlastnostiach medu u odborníkov i laikov. V Medovom laboratóriu SAV vykonávajú rôzne testy a venujú sa vzdelávacej činnosti. Medové vzorky získajú následne na základe úrovne ich antibakteriálnej aktivity etikety, respektíve známky kvality.

Sformulovali päť bodov

OTT CVTI SR v Bratislave vytýčil ako hlavný organizátor podujatia v závere konferencie päť najpálčivejších tém, ktorých vývoj plánujú počas roka sledovať.

Za kľúčové pracovníci odboru považujú rozvoj regionálneho inovačného centra v Banskobystrickom samosprávnom kraji a vypracovanie návrhu pre založenie fondu na podporu inovatívnych začínajúcich podnikov. Chceli by tiež stanoviť konkrétne úlohy pre riešenie problémov v oblasti transferu technológií do strategických dokumentov plánu obnovy, prijať zmeny v legislatívnych predpisoch pre odstránenie prekážok v procese transferu technológií a vypracovať metodiku využiteľnosti Easy Access prístupu v procese transferu technológií pre slovenské akademické inštitúcie.

Formulovanie záverov z konferencie COINTT 2022. Zdroj: Ján Laštinec/CVTI SR

Formulovanie záverov z konferencie COINTT 2022. Zdroj: Ján Laštinec/CVTI SR

„Jednotlivé body sú naformulované ako záväzky, no nemôžeme ich, samozrejme, poňať záväzne. Je to skôr naša predstava ako zámer,“ poznamenal vedúci OTT CVTI SR a kľúčový pracovník CTT CVTI SR Miroslav Kubiš. „V prípade realizácie budúceho ročníka konferencie ich však zodpovedne vyhodnotíme. Môžeme sa pokúsiť založiť si takúto tradíciu,“ dodal a jedným dychom v závere svojho výstupu poďakoval prednášajúcim a návštevníkom konferencie za účasť, trpezlivosť, aktívny prístup a kladenie otázok. „Pevne veríme, že diskusie s panelistami boli pre účastníkov konferencie podnetné a pozitívnym spôsobom sa prejavia na ich každodennej práci,“ uzavrel.

Jednotlivé body, ktorými sa CTT CVTI SR plánuje zaoberať, zverejnia čoskoro organizátori konferencie na stránke podujatia.

Spoluorganizátormi COINTT 2022 boli Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konzultačná spoločnosť na podporu startupov – Civitta Slovakia, a. s. a Národné centrum pre transfer technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, Slovenskú akadémiu vied (SAV) a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky