Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo nájdete v Quarku 2/2023

VEDA NA DOSAH

V hlavnej téme februárového Quarku píše Marcela Bučeková z Ústavu molekulárnej biológie SAV o mede.

Pohľad na titulku Quarku z februára 2023. Sú na nej medové plásty. Zdroj: Quark

Zdroj: Quark

Marcela Bučeková, vedecká pracovníčka z Laboratória apidológie a apiterapie Ústavu molekulárnej biológie SAV, vo svojom článku píše o mede z viacerých pohľadov. Dozviete sa, odkiaľ med pochádza, aké má zloženie a aké druhy poznáme, ako tento veľakrát nedocenený poklad zabíja baktérie, kde nájdeme medové inšpirácie a čo je známka jeho kvality.

Liečivé zlato

Včely boli na tejto planéte dávno pred človekom. Vyvinuli sa spolu s kvitnúcimi rastlinami za éry dinosaurov. Za najstaršiu zmienku o tom, že človek využíva med, sa považuje jaskynná maľba v jednej z Pavúčích jaskýň (Cuevas de la Araña) neďaleko španielskej Valencie, ktorej odhadovaný vek je 4- až 10-tisíc rokov. Táto maľba znázorňuje nahého človeka na rebríku upletenom z trávy esparto, ktorý v jednej ruke drží kôš na medové plásty a okolo neho lietajú včely. Maľba je datovaná do obdobia kamennej doby, do obdobia človeka lovca a zberača.

Najstaršie zmienky o chove včiel vedú do čias starovekého Egypta. Spomedzi 20-tisíc druhov včiel sa iba osem druhov považuje za včely medonosné a z toho len dva sú domestikované človekom – naša známa Apis mellifera a ázijská Apis cerana.

Základom stravy včiel medonosných je peľ, z ktorého získavajú stavebné aminokyseliny, a nektár alebo výlučky rastlín a hmyzu (medovica). Nektár či medovicu upravujú tak, aby zahustené a obohatené o včelie proteíny poskytovali dlhodobý zdroj energie.
Med je pre včely predovšetkým zdroj energie na zimu. Počas nej je to ich jediný zdroj potravy a umožňuje im dostatok energie na produkciu tepla. V zimnom období sú totiž včely v chumáči okolo kráľovnej, kde udržiavajú na začiatku zimy teplotu 27 °C a ku koncu zimy, keď kráľovná začína klásť vajíčka, až 34 °C.

Med je ideálne namiešaný tak, aby sa vo vlhkom prostredí nepokazil a vydržal včelám celé mesiace, pretože od neho závisí ich prežitie.
Z 80 percent ho tvoria cukry, predovšetkým monosacharidy glukóza a fruktóza. To, v akom pomere sa v ňom tieto cukry nachádzajú, je určené pôvodom nektáru a predurčuje to rýchlosť procesu kryštalizácie. Čím viac glukózy a peľových zŕn, tým je kryštalizácia rýchlejšia.

Najvyšší podiel glukózy majú repkové medy, ktoré aj najrýchlejšie kryštalizujú. Naopak, najdlhšie zostávajú tekuté agátové, ktorých nektár obsahuje viac fruktózy a veľmi malé množstvo peľu.

Ďalšou zložkou medu je voda, ktorá však tvorí iba 15 až 20 percent. Toto malé percento vody a veľké percento cukrov spôsobuje nehostinné podmienky na rast baktérií. Len 1 percento tvoria proteíny, minerály a fytochemické látky, ktoré majú napriek nízkemu zastúpeniu významný vplyv na biologické účinky medu.

Geografia v priestore a čase

Geoinformatika prepája poznatky z geografie s inými disciplínami, najmä informatikou. O nej a o popularizačných aktivitách nielen v oblasti geografie sme sa rozprávali s členom výboru Mladých vedcov SAV Tomášom Gogom z Geografického ústavu SAV v Bratislave.

Svetielkujúce minerály

Minerály môžu emitovať tzv. chladné, resp. studené svetlo. To je svetlo, ktoré nevytvárajú objekty v dôsledku vysokej teploty ako v prípade roztaveného kovu alebo vzdialenej hviezdy.

Zrod guľatého čuda

Lopta by mohla všeobecne symbolizovať hru a šport. Je natoľko univerzálna, že hry s ňou sa nezávisle od seba objavili na celom svete a doteraz je základom najpopulárnejších športov.

Fosília prepisuje evolúciu, Zvyšovanie priehľadnosti, Samoopravný betón, Rastlinný UV faktor, Genetické inžinierstvo kalmárov, Mikropôvodcovia chutí syra, Ohnivá smrť planéty, Kábel zo vzduchu, Mikróby a cvičenie, Úspešná fúzia, Náhodná prechádzka fazúľ, Prvé hmyzie uši. To je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme, aj vo februárovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky riešením zaujímavých úloh.

Výber článkov z februárového čísla časopisu Quark

Zrozumiteľnosť vs komplexnosť

Aké sú rozdiely medzi modelmi umelej inteligencie a prečo používame aj netransparentné modely, keď je schopnosť pochopiť ich predpovede taká dôležitá?

Volanie z Enceladu

Saturnov mesiac Enceladus patrí v našej slnečnej sústave medzi najzaujímavejšie objekty. V jeho oceánoch pod ľadovou kôrou veľmi pravdepodobne existuje kvapalná voda.

Podozrivo ľahký objekt

Tím astronómov tvrdí, že objavil neutrónovú hviezdu ľahšiu ako Slnko. Takýto objav by v dôsledkoch mohol znamenať novú fyziku. Neobyčajné tvrdenie si však podľa vedcov vyžaduje aj neobyčajný dôkaz.

Čas mláďat

Mláďatá zvierat patria medzi najkrajšie stvorenia na Zemi. Nazrime do života niektorých našich druhov zvierat. Budeme prekvapení, akú lásku a pozornosť venujú zvierací rodičia výchove svojich potomkov.

Kto sa maskuje, prežije

Počiatky obrany živočíchov pred predátormi siahajú do pradávnej minulosti. Za primárne obranné mechanizmy rôznych živočíchov možno označiť ich snahu splynúť s okolím.

Telemedicína pre zdravie

Svetová zdravotnícka organizácia definuje telemedicínu ako zdravotnícke aktivity, služby a systémy prevádzkované na diaľku prostredníctvom informačných technológií.

Elektrobusy v mestách

Elektromobily sú ekologickou alternatívou nielen v osobnej doprave, ale aj v hromadnej. Systémy elektrických vozidiel by mali byť súčasťou budúcich inteligentných miest.

Pobaviť aj ohromiť

Štadióny boli miestom masovej zábavy tisíce rokov pred televíziou či internetom. Médiá nám poskytnú v pohodlí domova nebývalé detaily – jedinečnú atmosféru však aj teraz poskytuje štadión.

Rastlinné továrne

Vírusy si v priebehu desaťročí poznamenaných niekoľkými pandémiami vyslúžili povesť neželaného spoločníka spôsobujúceho mnohé závažné ochorenia. Viaceré nedávne príklady však svedčia o tom, že vírusy nie sú len naším nepriateľom, ale vedia byť aj dobrým pomocníkom.

Lenivý Galileov teplomer

Aj teplomer môže vyzerať ako malé umelecké dielo. Pripomína teplovzdušné balóny uzavreté v sklenom valci, ktoré sa ladne pohybujú hore a dole. Na akom princípe funguje?

Zdravé chudnutie

Paradoxné je, že odstránenie nedostatku jedla a súčasne dostatok voľného času ohrozujú zdravie, kvalitu a dĺžku života ľudí. Väčšinu úmrtí vo svete spôsobujú choroby spojené s metabolickými dysfunkciami.

Budúcnosť nastala

O hrozbe umelej inteligencie sa popísalo už veľa. A možno nie úplne tak, akoby sa malo – ľudia si ju bežne predstavujú ako revolúciu, keď stroje povstanú proti ľuďom a neľútostne sa s nami porátajú. V takejto podobe sa im hrozba zdá absurdná, a tak túto tému hodia za hlavu.

Pomôcky pre život

Orientácia v digitálnom i fyzickom prostredí bez zraku je vďaka rozmachu podporných technológií jednoduchšia a informácie dostupnejšie.

Pôvod pôvodných Američanov

Kamenné hroty dokazujú dávnejšie osídlenie Nového sveta, no jeho hlavná trasa vznikla neskôr. Objavy zužujú časové okno pre migráciu sapientov do Nového sveta.

Planétka modernej fotografie

Planétka 3716 Petzval obieha okolo Slnka raz za 3,7 roka vo vzdialenosti 350 miliónov kilometrov. Objavil ju v roku 1980 astronóm Antonín Mrkos a jej pomenovanie navrhli o čosi neskôr pracovníci Astronomického ústavu v Tatranskej Lomnici. Jozef Maximilián Petzval si takúto poctu nepochybne zaslúžil.

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. februára 2023, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo svojej schránke.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky