Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetu chýbajú milióny zdravotníkov. Riešením je pomoc umelej inteligencie (AI)

VEDA NA DOSAH

Vysokoškoláci a výskumníci so záujmom o AI v zdravotnej starostlivosti sa môžu do 28. mája prihlásiť na online školenie.

Lekár a robot si potriasajú rukami. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Podľa publikácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2016, ktorej názov je Globálna stratégia o ľudských zdrojoch pre zdravie: Pracovná sila 2030, by mohlo vzniknúť na celom svete do roku 2030 v zdravotníctve 40 miliónov nových pracovných miest. Dovtedy bude ale svetu chýbať 9,9 milióna lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Len v Európskej únii podľa odhadov chýba 1 milión zdravotníkov.

HelloAI RIS Online je online školenie pre vysokoškolských študentov a výskumníkov z lekárskych, technických a obchodných fakúlt (ekonomických, marketingových aj právnických), ktorí chcú pracovať v oblasti zdravotnej starostlivosti a sú ochotní dozvedieť sa viac o technológiách umelej inteligencie (AI). Tie ponúkajú inovatívne riešenia pre cenovo výhodnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Kurz vedie GE Healthcare a podporuje ho Štokholmský kráľovský inštitút technológieTechnický inštitút Leitat. Za posledné tri roky vyškolili už vyše 800 účastníkov. V tomto roku sa do programu pridá aj Maastrichtská univerzita, Debrecínska univerzita a HealthVentureLab.

Zastrešujúcou organizáciou podujatia je EIT Health, nezisková organizácia, ktorej cieľom je vybudovať ekosystém umožňujúci rozvoj zdravotnej starostlivosti pre budúcnosť, aby európski občania mohli žiť dlhšie a zdravšie. Predstavuje jedinečnú európsku sieť približne 150 partnerov, špičkových spoločností, univerzít, výskumných a vývojových centier, ako aj nemocníc a ústavov. Podporuje ju Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), orgán Európskej únie.

AI môže lekárom ušetriť 70 percent času

Výskumný tím organizácie EIT Health vydal novú správu o umelej inteligencii, v ktorej sa hovorí o naliehavej potrebe technologickej revolúcie po pandémii, o potrebe interakcie medzi človekom a strojom a základných digitálnych zručnostiach tak, aby nemali európske systémy zdravotnej starostlivosti počas nasledujúceho desaťročia významné ťažkosti.

Bez väčšej štrukturálnej a transformačnej zmeny budú systémy zdravotnej starostlivosti neudržateľné a európsky prísľub univerzálnej zdravotnej starostlivosti bude ohrozený. Využívanie umelej inteligencie môže zachrániť budúcnosť zdravotnej starostlivosti pred týmto naliehavým problémom a môže uľahčiť automatizáciu rutinných, opakujúcich sa a administratívnych úloh zdravotníckych pracovníkov, čím sa uvoľní približne až 70 percent ich času, ktorý trávia práve administratívnou činnosťou.

Koncept modernej technológie v lekárstve. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Odborníci a zdravotnícke komunity sa zhodujú na tom, že témy zamerané na technológie meniace život, ako je umelá inteligencia, vo väčšine osnov akademických lekárskych programov stále chýbajú, avšak mladí odborníci by veľmi uvítali v tejto oblasti pokrok.

Umelá inteligencia a technológie umožňujú pracovníkom v prvej línii tráviť viac času starostlivosťou o pacientov. Údaje zo spoločnej publikácie organizácií EIT Health a McKinsey and Company zverejnenej v roku 2020 zdôraznili, že automatizácia umelej inteligencie by mohla pomôcť riešiť nedostatok pracovnej sily, urýchliť výskum a vývoj život zachraňujúcich liečebných metód a pomôcť skrátiť čas strávený plnením administratívnych úloh.

Netreba mať zručnosti v programovaní

„Jednou z najväčších výziev bude vytvoriť pracovnú silu, ktorá dokáže pracovať s technológiou a používať riešenia využívajúce umelú inteligenciu. Nové úlohy vzniknú na priesečníku lekárskej vedy a vedy o údajoch, kde budú potrební dizajnéri – špecialisti na interakcie medzi človekom a strojom pri klinickom rozhodovaní,“ hovorí Monika Tothová, manažérka programu RIS v EIT Health InnoStars, čo je jedna zo siedmich geografických oblastí EIT Health.

Monika Tothová ďalej hovorí, že vytvorenie tohto nového druhu pracovnej sily pomôže pracovným tokom, ktoré využívajú umelú inteligenciu. Podčiarkuje, že osnovy školiaceho programu sú zrozumiteľné dokonca aj pre ľudí, ktorí nemajú zručnosti v oblasti programovania či pokročilej medicíny.

Školenie je bezplatné pre účastníkov pochádzajúcich z krajín EIT RIS, čo je regionálna inovačná schéma vytvorená Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) s cieľom vyrovnať rozdiely medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú. Program sa realizuje za účasti miestnych stredísk (miestny hub na Slovensku je T-Systems).

Ak chcete zistiť viac o výskumnom tíme organizácie EIT Health a prečítať si celú správu, navštívte stránku https://thinktank.eithealth.eu/.

Prihlášky na kurz HelloAI RIS Online nájdete na stránke: https://helloaionline.com/.

Zdroj: Tlačová správa EIT Health
(GL)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.