Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo môžete zažiť v stredu počas Týždňa vedy a techniky 2023?

VEDA NA DOSAH

Prinášame vám tipy na pútavé podujatia a aktivity, ktoré môžete zažiť v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 v stredu 8. novembra.

Banner k VeDETSKÉMU dňu. Zdroj: CVTI SR

V Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium) čakajú na žiakov základných škôl rôzne zaujímavé aktivity. Tohtoročný VeDETSKÝ deň sa bude niesť v znamení robotiky. Zdroj: CVTI SR

Jubilejný 20. ročník jesenného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT 2023) sa začal v pondelok 6. novembra a potrvá do 12. novembra 2023. Tohtoročné motto Po kroku k pokroku obsiahne vyše 300 podujatí v rámci celého Slovenska. VEDA NA DOSAH pre vás vybrala niekoľko z nich. Zoznam všetkých podujatí je dostupný na www.tyzdenvedy.sk v rubrike Podujatia TVT. Čo teda môžete zažiť v stredu 8. novembra?

VeDETSKÝ deň v Zážitkovom centre vedy Aurelium

V Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium) sú pre žiakov základných škôl pripravené rôzne zaujímavé aktivity, ktoré budú prebiehať od 9.00 do 16.00 hod. Tohtoročný VeDETSKÝ deň sa bude niesť najmä v znamení robotiky. Okrem nej žiakov čakajú aj iné zaujímavé témy. Vyskúšajú si, ako sa dá prostredníctvom bežnej hry vytvoriť niečo funkčné a užitočné, dokonca nový vynález. Počas podujatia sa skupiny žiakov zúčastnia na prehliadke ZCV Aurelium vedenej lektorom. Budú si môcť vyskúšať tangram, robotov a iné ďalšie aktivity, ktoré pre nich pripravilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

Zamerané na robotiku

V rámci aktivity FabLab (robot) sa predstavia funkčné pohyblivé roboty, ktorých „vonkajšia časť“ je vyrobená 3D tlačiarňou, pomocou fréz atď. a vnútro je mechanické, prípadne riadené programovateľným mikroprocesorom. Žiakov čaká ukážka farebného programovania Ozobotov či blokového/(Scratch) programovania MBotov. Deti si budú môcť postaviť roboty Otto Ninja či Krab.

S robotmi od FIRST Global Slovakia si žiaci vyskúšajú ovládanie robota a triedenie vynálezov. Čaká ich aj debata s tvorcami robotov a možnosť nahliadnuť do ich programu. Žiaci si vyskúšajú, ako im ide práca s robotom, a tiež si budú môcť otestovať vedomosti o slovenských vynálezcoch.

Na slovíčko s Aurelom Stodolom

Vďaka CVTI SR a moderným technológiám získajú žiaci v Zážitkovom centre vedy Aurelium predstavu o tom, aké by bolo v dnešnej modernej dobe viesť diskusiu s geniálnym fyzikom a technikom Aurelom Stodolom. Hlavnou atrakciou je Aurel Stodola AI, aplikácia postavená na umelej inteligencii, ktorú pripravilo CVTI SR pri príležitosti jubilejného 20. ročníka TVT 2023. Aurel Stodola AI prenesie žiakov do dobovej dielne s parnými turbínami a 3D model Aurela Stodolu zodpovie v slovenčine zvedavé otázky malých aj väčších účastníkov.

Žiaci sa môžu porozprávať s velikánom fyzik a techniky, Aurelom Stodolom, „otcom parných turbín“, ktorý sa poznal aj s Albertom Einsteinom.

Žiaci sa môžu pozhovárať s velikánom fyziky a techniky, otcom parných turbín Aurelom Stodolom, ktorý sa poznal aj s Albertom Einsteinom. Zdroj: CVTI SR

Hravo na vedu

Okrem spomínaných aktivít žiakov čaká oveľa viac. Vzdelávací program MyMachine odprezentuje výsledky kreatívnej spolupráce študentov základných (vynález nakreslia), vysokých (spracujú návrh na technický výkres) a stredných (vynález skonštruujú) škôl. Výsledkom sú týmto spôsobom skonštruované vynálezy, ktoré budú prezentované počas VeDETSKÉHO dňa 8. novembra v ZCV Aurelium.

Projekty ARphymedes a ARphymedes+ zasa ukážu, ako sa dá uchopiť fyzika hravou a pútavou formou. Cieľom projektu ARphymedes je sprístupniť výučbu a učenie sa fyziky využitím rozšírenej reality a použitím tabletov a telefónov. Učiteľom a žiakom ponúka učebnicu, ktorá približuje fyziku spôsobom lepšie uchopiteľným pre žiakov aj vyučujúcich pomocou cvičení a zobrazení s využitím 3D modelov, animácií a videí s fyzikálnymi experimentmi. ARphymedes+ tento koncept rozširuje a vnáša doň viac inkluzivity, keďže sa zameriava aj na žiakov so špeciálnymi potrebami.

Dni otvorených dverí

Počas trvania Týždňa vedy a techniky sa uskutočnia Dni otvorených dverí na viacerých odborných pracoviskách, či už v rámci Slovenskej akadémie vied (SAV), alebo iných inštitúcií.

Od 8.30 do 13.00 hod. otvorí pre laickú verejnosť svoje brány Chemický ústav SAV na Dúbravskej ceste. Po úvodnej prednáške budú môcť záujemcovia nahliadnuť do laboratórií a dozvedieť sa viac o práci výskumných pracovníkov. K dispozícii budú laboratóriá fyziológie rastlín, oddelenia glykochémie a oddelenia glykobiotechnológie, NMR laboratórium a zbierka kvasiniek. Maximálna kapacita je z bezpečnostných dôvodov obmedzená na 80 ľudí.

Do svojich priestorov pozýva verejnosť aj Ústav hydrológie SAV, v. v. i., kde sa okrem Dňa otvorených dverí bude konať aj 30. Posterový deň na tému TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A ENERGIE V SYSTÉME, PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA v podmienkach klimatickej variability. O 10.00 hod. bude otvorenie a od 10.30 hod. budú prebiehať profilové prednášky 30. Posterového dňa k tematickým okruhom hydrológia podpovrchových, povrchových a podzemných vôd, klimatická zmena a variabilita klímy.

Prehliadka laboratórnych priestorov spojená s odborným výkladom a názornými ukážkami rôznych metodických prístupov genetického výskumu a génového inžinierstva čaká návštevníkov v Ústave genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., v Nitre, a to od 9.00 do 13.00 hod. Záujemcovia sa dozvedia niečo viac o rastlinnej DNA, vďaka svetelnej či fluorescenčnej mikroskopii objavia fascinujúci a tajomný svet rastlinných pletív a orgánov, nazrú do priestorov kultivačných miestností alebo sa oboznámia s metódou množenia rastlín a drevín in vitro, teda klonovaním.

Deň otvorených dverí v Konzervačnom a digitalizačnom centre Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Deň otvorených dverí v Konzervačnom a digitalizačnom centre Slovenskej národnej knižnice v Martine. Zdroj: SNK

V rámci prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky 2023 bude pre verejnosť prístupné aj pracovisko Konzervačného a digitalizačného centra Slovenskej národnej knižnice v Martine (SNK), a to v čase od 9.00 do 14.00 hod. Vzhľadom na obmedzené kapacity je nevyhnutné sa na podujatie vopred prihlásiť. Návštevníci si prejdú rovnakú trasu, akú prejde kniha, kým sa z políc dostane až do digitálnej knižnice SNK či do mobilu. Odborníci záujemcom ukážu, ako sa knihy, časopisy, rukopisy, fotografie či iné dokumenty čistia, reštaurujú a konzervujú. Takisto im predvedú, ako sa digitalizujú rôzne formáty kníh a časopisov a ako sa spracovávajú skeny, kým sa uložia do digitálnej knižnice, kde sa potom dajú vyhľadávať.

Súčasťou Týždňa vedy a techniky 2023 je od pondelka do soboty na bratislavskej Patrónke aj prehliadka Múzea počítačov so sprievodcom.

Zaujímavé prednášky

V rámci Týždňa vedy a techniky 2023 sa môžete tešiť na nespočetne veľa prednášok v inštitúciách naprieč celým Slovenskom. V stredu sa ich uskutoční v rámci Slovenska hneď niekoľko. V tomto článku sme vybrali niektoré z nich.

Hvezdáreň Medzev, pracovisko CKKK sa zapája do podujatia Týždeň vedy a techniky.

Hvezdáreň v Medzeve si v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky 2023 pripravila zaujímavé aktivity pre žiakov. Zdroj: CVTI SR

Týždeň vedy a techniky 2023 zavíta aj do hvezdárne v Medzeve, kde je pre žiakov pripravený pestrý program. Návštevníkov čaká prehliadka výstav, v prípade dobrého počasia pozorovanie Slnka s výkladom, ukážky solárnych hračiek, či dokument o Ivanovi Bellovi. Aktivity pre základné a stredné školy budú prebiehať od 8. 11. do 10. 11. 2023 v čase od 9.00 do 12.00 hod. Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť.

I tento rok sa otvoria brány ústavov Centra experimentálnej medicíny (CEM) SAV, v. v. i. Dňa 8. novembra odprezentuje svoje aktivity všetkým záujemkyniam a záujemcom Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM. Deň otvorených dverí sa o 9.00 hod. začne prednáškou, ktorá sa bude konať v zasadačke na Sienkiewiczovej ulici v Bratislave. V prednáške Stres – dobrý sluha, ale zlý pán predstaví Mgr. Andrea Mičurová, PhD., stres nielen v negatívnom kontexte. Vyzdvihne aj pozitívny stres, ktorý je pre život potrebný, stimuluje vyšší výkon a pomáha ľuďom prekonávať prekážky rôzneho typu. Za problematické sa považuje až dlhodobé pôsobenie stresu, keďže nadmerná tvorba a uvoľňovanie stresových hormónov spôsobuje poškodenie rôznych tkanív a orgánov.

Germanistov i milovníkov histórie poteší prednáška profesora Georga Schuppenera z univerzity v Lipsku, renomovaného nemeckého lingvistu a historika. Prednáška pod názvom Karol Veľký a jeho dvorná škola (Karl der Große und seine Hofschule), ktorú organizuje slovenská pobočka Spoločnosti pre nemecký jazyk, sa uskutoční na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v čase od 12.50 do 13.30 hod. v aule 2S1. Následne bude k danej téme vedená diskusia so študentmi.

V Slovenskej národnej knižnici v Martine sa od 10.00 do 11.00 hod. uskutoční prednáška vedeckej pracovníčky SAV Jany Papcunovej na aktuálnu tému s názvom Boj proti radikalizácii a extrémizmu. Online prostredie ponúka možnosti otvorenej a kritickej komunikácie, s ňou ale ruka v ruke prichádzajú tiež aspekty protispoločenského správania sa, nenávistných prejavov, extrémizmu a radikalizácie. Ktoré faktory môžu stáť za online radikalizáciou mladých? Ako a kde sa ľudia radikalizujú a ako tomu predchádzať?

Zamerané na psychológiu

Verejné popularizačné prednášky sa uskutočnia aj v Ústave experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i., na Dúbravskej ceste od 16.00 do 17.45 hod.

O 16.00 hod. sa začne prednáška s názvom Zacyklení vo fázach života: Vnímané zmeny v kvalite života u onkologických pacientov. Prevažná časť prednášky bude venovaná pacientom s rakovinou semenníkov. V centre budú stáť aj otázky, ktoré trápia onkologických pacientov a ich blízkych. Ako vplývajú ochorenie a liečba na kvalitu života? Aké zmeny nastávajú u pacientov v rôznych aspektoch ich kvality života? Ako tieto zmeny vnímajú? Čo pomáha pacientom pri zvládaní ochorenia a liečby?

Druhá časť prednáškového cyklu sa začne o 16.50 hod. prednáškou Prečo veríme nepodloženým presvedčeniam a aké to má dôsledky? Táto prednáška bude pátrať po rôznych mechanizmoch, ktoré vedú ľudí k tomu, že sú pre nich nepodložené presvedčenia lákavé, priam dôležité, a aké z toho plynú dôsledky. Prednáška sa bude venovať aj dôsledkom viery v tieto presvedčenia v prípade sociálnych kríz vo všeobecnosti, ale aj konkrétne, napríklad v podobe pandémie covidu-19.

Plagát podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023

Týždeň vedy a techniky 2023 prebieha od 6. do 12. novembra 2023 v mestách po celom Slovensku, do ktorých prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov, súťaží, podcastov, besied či výstav.

Aktuálne informácie o podujatí, ktorého hlavnými organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), nájdete na webovej stránke tyzdenvedy.sk. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín Nextech, RTVS, BKIS, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Tešíme sa na vašu účasť!

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky