Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chcete grant Európskej rady pre výskum? Je tu školenie zvyšujúce šancu, že uspejete

VEDA NA DOSAH

Mentoring k žiadosti o ERC grant organizujú Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) s Nadáciou ESET.

Kocky tvoriace slovo GRANT. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Mentoring pre žiadateľov o prestížny ERC grant sa realizuje formou grantu cez Grantovú výzvu Nadácie ESET. Prostredníctvom Národnej kancelárie Horizontu je jej odborným garantom Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

Iniciatíva je určená vedcom a výskumníkom s inovatívnymi a originálnymi výskumnými projektmi, ktoré plánujú realizovať v slovenskej inštitúcii. Ďalšou podmienkou je zámer uchádzať sa o grant Európskej rady pre výskum (ERC grant) v horizonte 3 rokov. Okrem toho musia záujemcovia spĺňať podmienky takzvaných Starting, Consolidator alebo Advanced profilov výskumných pracovníkov (vysvetľujeme nižšie).

Žiadosť o túto grantovú výzvu treba podávať cez nasledujúci prelink na webstránku partnera programu Nadácie ESET. Uzávierka prijímania žiadostí je 21. januára 2022. Mentoring sa bude realizovať od 22. februára 2022 do 30. novembra 2022.

Čo prináša mentoring pre uchádzačov o ERC grant

Cieľom tejto grantovej výzvy je zvýšiť úspešnosť podávateľov o ERC grant zo slovenských inštitúcií prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory. Výpomoc začína už pri príprave výskumného projektu od spracovania prvotnej idey a končí vypracovaním konkurencieschopného projektového návrhu.

„Ide o mimoriadne kvalitný mentoringový program. Našim vedcom a výskumníkom prináša poradenstvo na najvyššej úrovni a hĺbkovú pomoc s projektom ako po formálnej, tak po obsahovej stránke. Perspektívni uchádzači dostanú personalizovaný mentoring od aktuálnych držiteľov ERC grantov a bývalých členov hodnotiacich panelov ERC pre jednotlivé vedné oblasti. Čaká ich aj tréning v prestížnej konzultačnej spoločnosti v zahraničí, praktické workshopy či možnosť využitia profesionálneho pre-screeningu v poradenskej spoločnosti, ktorej rukami prešli mnohé úspešné projekty tohto typu,“ približuje Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu v CVTI SR.

Upozorňuje, že výskumníci sa na Národnú kanceláriu Horizontu môžu obrátiť už aj v prípade, keď potrebujú poradiť, či je ERC grant pre nich vhodnou príležitosťou, majú záujem skonzultovať svoj zámer alebo svoj vyššie spomenutý profil. Stačí osloviť konkrétny Národný kontaktný bod pre ERC (ERC NCP), kde s ním prediskutujú jeho možnosti.

Zuzana Reptová, ktorá zastáva pozíciu Národného kontaktného bodu pre oblasť ERC v programe Horizont Európa, hovorí, že ide o naozaj hodnotné prepojenie s Nadáciou ESET, ktorá je etablovaným hráčom pri podpore výnimočných vedcov v našom geografickom priestore.

Ilustračný obrázok. Schválený grant. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Aké výskumy majú šancu získať ERC grant?

Pod schému ERC sa hodia tie typy výskumných zámerov, ktoré majú potenciál posunúť hranice ľudského poznania. Ďalej otvárajú nové výskumné perspektívy, púšťajú sa do neprebádaných oblastí alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín. Zaujať môžu aj vedecké projekty, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy. Predložiť je možné aj takzvané high-risk, high-gain výskumné zámery projektov, a to za predpokladu, že ide o projekt s potenciálom priniesť prelomovú vedu a originálne výsledky.

Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Celkovo hodnotí ERC projekty v troch kategóriách, pod ktoré sa zmestí akákoľvek téma. Sú nimi vedy o živej prírode, fyzikálne vedy a inžinierstvo, sociálne a humanitné vedy.

Uvedené kategórie by sa mali interpretovať flexibilným a inkluzívnym spôsobom (podrobnejšie informácie). Inštitúcia, v ktorej plánuje rozvíjať svoj projektový zámer, sa musí nachádzať na Slovensku. Môže, ale nemusí ísť o inštitúciu, na ktorej už žiadateľ pracuje.

Profil príjemcu ERC grantu

„Starting“ výskumný pracovník začína rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy. Preňho sú určené ERC Starting Granty, ktoré podporujú projekty mladých vedcov. Môže ísť o vedca, ktorý získal titul PhD. (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

 „Consolidator“ výskumný pracovník je vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov. Preňho je určený ERC Consolidator Grant. Uchádzačom môže byť vedec, ktorý získal titul PhD. (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

„Advanced“ výskumný pracovník je etablovaný vedec, pre ktorého je určená kategória ERC Advanced Grant. Tento druh grantu nemá obmedzenie v zmysle scientific age (vedeckého veku), avšak uchádzač okrem projektu potrebuje aj preukázať svoje dosiahnuté výsledky za posledných 10 rokov (čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky.) V prípade tejto kategórie sa očakáva, že vedec už dosiahol uznávané výsledky na medzinárodnej úrovni alebo ovplyvnil svoj vedný odbor.

Stručný súhrn informácií pre žiadateľov o Komplexný mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant nájdete na portáli Národnej kancelárie HORIZONTU (tu) i portáli Nadácie ESET (tu).

Prostredníctvom portálu Veda na dosah si môžete výzvu na mentoring k ERC grantu naplánovať do Google kalendára (tu).

Zdroj: Národná kancelária HORIZONTU
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky