Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí vedci boli pri objave unikátneho prehistorického ekosystému

VEDA NA DOSAH

Medzinárodný tím bude dlhodobo skúmať skamenené tkanivá živočíchov, aby našiel nové informácie o zmenách teplôt a podnebia.

Člen výskumného tímu v púšti Kyzylkum. Zdroj: UPJŠ

Člen výskumného tímu v púšti Kyzylkum. Zdroj: UPJŠ

Impozantné evolučné laboratórium. Tak opísali slovenskí vedci, ktorí boli súčasťou medzinárodného vedeckého tímu v Strednej Ázii, objav jedinečného prehistorického ekosystému. Tím viedol Martin Kundrát, samostatný vedecký pracovník Centra interdisciplinárnych biovied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Po úspešných expedíciách na Sibíri, vo Vnútornom Mongolsku a Iráne sa tak slovenský výskumník podieľal na ďalšej výprave. Medzinárodný tím v septembri a októbri tohto roku navštívil stred rozsiahlej púšte Kyzylkum.

V náročných podmienkach našiel unikátny ekosystém s bohatou biodiverzitou. Jeho vek určili na 90 miliónov rokov.

Dlhoročná príprava

„Toto nálezisko predstavuje impozantné evolučné laboratórium. Jeho biodiverzita nám poskytuje výnimočnú príležitosť pre štúdium vzťahu medzi zmenami podnebia a biodiverzitou vo veľkom meradle,“ priblížil význam expedície Martin Kundrát, vedúci medzinárodnej výskumnej skupiny evolučnej biodiverzity.

Na príprave tohto rozsiahleho výskumného zámeru, prvého svojho druhu v slovenskej histórii, pracoval intenzívne už od roku 2016. S podporou Jána Bóryho, mimoriadneho veľvyslanca Slovenskej republiky pre Uzbekistan, Tadžikistan a Turkmenistan, nadobudol projekt Prehistorická hodvábna cesta v tomto roku reálne kontúry.

Výskum v púšti Kyzylkum. Zdroj: UPJŠ

Výskum v púšti Kyzylkum. Zdroj: UPJŠ

Pripravujú ďalšiu expedíciu

Martin Kundrát si okrem interdisciplinárnej spolupráce v rámci UPJŠ cení podporu Ústavu vied o Zemi SAV a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktoré mu umožnili zostaviť tím slovenských expertov.

Jeho univerzitná výskumná skupina zložená zo študentov z Francúzska, Peru a Iránu, ktorú vytvoril po návrate na Slovensko, ako i rozsiahla zahraničná spolupráca vytvárajú podmienky pre kvalitný výskum globálnych parametrov.

Tento medzinárodný pracovný tím zahájil dlhodobý projekt, ktorý má za cieľ preskúmať skamenené tkanivá ako zdroj nových informácií o zmenách teplôt, adaptačných schopnostiach živočíchov a potenciáli ich rozšírenia, o udalostiach lokálneho i hromadného vymierania v dôsledku zmeny podnebia, vulkanickej činnosti alebo zrážke Zeme s vesmírnym telesom.

V súčasnosti sa pripravuje druhá expedičná karavána do púšte Kyzylkum opäť pod vedením Martina Kundráta.

Zdroj: Tlačová správa UPJŠ

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky