CVTI SR, Výzva / celé Slovensko

Komplexný mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant

Vedci rôznych národností pracujúci na výskume. Zdroj: iStockphoto.com.

Toto podujatie už prebehlo.

Využite komplexný mentoring pre vedcov a výskumníkov, ktorí majú záujem o prestížny grant Európskej rady pre výskum (ERC) a získajte špičkovú podporu pri príprave vášho projektu.

Iniciatíva je určená tým, ktorí majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, ktorý plánujú realizovať na slovenskej inštitúcii. Podmienkou je zámer uchádzať sa o ERC grant v horizonte 3 rokov a spĺňať podmienky profilov výskumných pracovníkov ERC (Starting, Consolidator alebo Advanced profil, pozri nižšie).

Cieľ programu

Grantová výzva zameraná na zvýšenie úspešnosti podávateľov zo slovenských inštitúcií prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory pri príprave výskumného projektu, od spracovania prvotnej idey po vypracovanie konkurencieschopného projektového návrhu. Očakávaný dopad mentoringovej schémy v strednodobom časovom horizonte:

  • zvýšenie povedomia, účasti a najmä kvality výskumných návrhov podávaných slovenskými vedcami a výskumnými pracovníkmi,
  • zvýšenie počtu projektov s pozitívnym hodnotením a projektov, ktoré postúpia do najužšieho finálneho výberu.

Termín

Uzávierka prijímania žiadostí: 21. januára 2022
Realizácia mentoringu: od 22. februára 2022 do 30. novembra 2022
Výzvu spoluorganizujú Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) a Nadácia ESET.

Výška grantu

Štipendium poskytované za účelom pokrytia nákladov na komplexný mentoring pre spolu 6 individuálnych vedcov/žiadateľov, pôsobiacich v slovenských vedeckých inštitúciách, do výšky 5 000 eur na jedného vedca/podávateľa projektu.

Viac info

https://eraportal.sk/aktuality/erc-mentoring-vyzva/