Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aké talenty sa vynoria na Falling Walls Lab Slovakia 2021?

VEDA NA DOSAH

Dnes spoznáme víťaza národného kola 4. ročníka maratónu vedeckých inovácií Falling Walls Lab Slovakia (FWLS). Sledujte naživo o 15.30.

Banner podujatia: Falling Walls Lab Slovakia 2021

Ilustračná pozvánka. Zdroj: UK v Bratislave

Mladí výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, výskumníkov, pedagógov, podnikateľov i profesionálov predstavia svoje inovácie počas 3 minút. Podujatie poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí. Podujatie bude možné sledovať naživo na stránke FWLS (link).

Do svetového finále Falling Walls Conference, ktoré sa uskutoční tradične 7. novembra v Berlíne, postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred špičkovou porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu.

Víťaz získa ocenenie The Breakthrough Winner (Víťaz v prelomovom objave) v kategórii Emerging Talents (Vynárajúce sa talenty) spolu s finančnou výhrou a predovšetkým príležitosť zopakovať svoju prezentáciu na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

Porota tento rok vybrala týchto finalistov, ktorí svoje príspevky budú prezentovať online v národnom finále FWLS 2021 dňa 30. septembra 2021:

  • Matej Badin (Comenius University in Bratislava): Breaking the Wall of Transformation Barriers,
  • Markéta Gebrian (North Carolina State University): Breaking the Wall of Social VR Platforms,
  • Iuliia Kleimenova (Vytautas Magnus University): Breaking the Wall of Breast Cancer,
  • Filip Květoň (Slovak Academy of Sciences): Breaking the Wall of Sugars in Diagnostic,
  • Olivier Monfort (Comenius University in Bratislava): Breaking the wall of Environmental Photochemistry,
  • Matej Plesník (POH, ltd. “registred social enterprise”): Breaking the Wall of Retention Parking Lots,
  • Marek Ratvaj (University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice): Breaking the Wall of Antimicrobial Resistance,
  • Zuzana Rošťáková (Slovak Academy of Sciences): Breaking the Wall of Post-Stroke Rehabilitation with AI,
  • Prateek Srivastava (Slovak Academy of Sciences): Breaking the Wall of Powder Metallurgy Processes.

Podujatie organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Učenou spoločnosťou Slovenska a Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD).

Zdroj: TS Univerzity Komenského v Bratislave
(GL)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.