FVF 2018

Banner FVF 2018

Piaty ročník Festivalu vedeckých filmov známy aj pod skratkou FVF je úspešne za nami. Tento ročník sa niesol v znamení motta „Veda je pokrok“ a priniesol mnoho zaujímavých tém. Počas festivalu sme privítali viacero zaujímavých hostí, a dozvedeli sme sa nové poznatky z rôznych oblastí vedy.

Téma piateho ročníka FVF: Veda je pokrok

Dátum: 28. a 29. mája 2018 o 09:00 a 17:00 hod.

Hostia:

 • prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (SR) – prorektor pre rozvoj na Žilinskej univerzite v Žiline
 • doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. (SR) – Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie,  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky na UK v Bratislave
 • MVDr. Alojz Bomba, DrSc. (SR) – vedúci Ústavu experimentálnej medicíny na  Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. (SR) – vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
 • Mgr. Attila Rácz, PhD. (SR) – vedúci Katedry spoločenských vied na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene
 • doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. (SR) – Katedra biológie a ekológie na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • doc. Ing. Michal Wiezik, PhD. (SR) – Katedra aplikovanej ekológie na  Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.
 • Ing. Karol Kaliský (SR) – ekológ, ochranár, jeden z autorov filmu Nesmrteľný les

PROGRAM FVF 2018

Plagát FVF2018 (.pdf)

Anotácie k filmom FVF 2018

 

Fotogaléria

 • FVF 2018

  FVF 2018
 • FVF 2018 – Jaroslav Noskovič a Jozef Jandačka

  FVF 2018 – Jaroslav Noskovič a Jozef Jandačka
 • FVF 2018

  FVF 2018
 • FVF 2018 – Jaroslav Noskovič a Alojz Bomba

  FVF 2018 – Jaroslav Noskovič a Alojz Bomba
 • FVF 2018

  FVF 2018
 • FVF 2018 – Jaroslav Noskovič a Juraj Tóth

  FVF 2018 – Jaroslav Noskovič a Juraj Tóth
 • FVF 2018

  FVF 2018
 • FVF 2018 – Michal Wiezik a Karol Kaliský

  FVF 2018 – Michal Wiezik a Karol Kaliský
 • FVF 2018 - moderátor Tomáš Verníček

  FVF 2018 - moderátor Tomáš Verníček
 • FVF 2018 – Ladislav Hamerlík, moderátor Tomáš Verníček a Attila Rácz

  FVF 2018 – Ladislav Hamerlík, moderátor Tomáš Verníček a Attila Rácz
 • FVF 2018 – Michal Wiezik

  FVF 2018 – Michal Wiezik
FVF 2018 v článkoch
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

FVF spájal svet filmu a vedy aj v roku 2018

Piaty ročník Festivalu vedeckých filmov známy aj pod skratkou FVF je úspešne za nami. Tento ročník sa niesol v znamení motta...

| Martina Pitlová