Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

FVF spájal svet filmu a vedy aj v roku 2018

Martina Pitlová

MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

Piaty ročník Festivalu vedeckých filmov známy aj pod skratkou FVF je úspešne za nami. Tento ročník sa niesol v znamení motta ´Veda je pokrok´ a priniesol mnoho zaujímavých tém. 

Počas prvého festivalového dňa boli premietané filmy na témy energetická technika, astronómia a experimentálna medicína. Prvý krátky dokumentárny film GEMINI sa venuje problematike znižovania energetickej náročnosti objektov, využívanie odpadového tepla, či prácu s obnoviteľnými zdrojmi energie. Pozvanie do diskusie na túto tému prijal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prorektor pre rozvoj na Žilinskej univerzite v Žiline. Divákom porozprával o práci jeho vedeckého tímu z Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty ŽU v Žiline, ktorý sa okrem iného venuje projektom, ktoré sú zamerané na znižovanie energetickej náročnosti technologických procesov či konštrukčným návrhom zariadení v energetike.

Druhou témou bola astronómia a diváci mohli vidieť film AMOS, ktorý je profilom výskumného tímu z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Diváci sa dozvedeli viac o modulárnom automatickom systéme AMOS, ktorý je primárne určený na detekciu a pozorovanie pohybujúcich sa objektov na oblohe, od svetelných javov až po lietadlá. AMOS je vynález využiteľný najmä na bezpečnostné účely a na monitoring v rozličných odvetviach, zahrňujúcich meteorológiu, geofyziku, kontrolu vzdušného priestoru a v súčasnosti je využívaný na pozemný a letecký monitoring doma i v zahraničí. V následnej diskusii bol ako hosť prítomný doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. Diváci tak mohli klásť zvedavé otázky priamo jednému z tvorcov tohto unikátneho vynálezu.

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Tretím vysielaným filmom bola VZORKA Č. 82 na tému experimentálna medicína. Nazreli sme v ňom do sveta mikroorganizmov, ktoré vedia byť zdraviu mimoriadne prospešné. Výskumnému tímu z Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa totiž podarilo izolovať kmeň mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum, ktorý má okrem antibakteriálneho pôsobenia unikátnu účinnosť pri prevencii zápalových chronických chorôb a zvyšovaní tvorby protizápalových látok v organizme, čo pomáha predchádzať tvorbe rakoviny. O tomto objave prišiel divákom porozprávať MVDr. Alojz Bomba, DrSc., vedúci Ústavu experimentálnej medicíny z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Všetky tri filmy vznikli v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. a preto bol do každej diskusie zapojený aj RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktorý objasnil proces problematiky ochrany a komercializácie duševného vlastníctva – transferu technológií na konkrétnych prípadoch.

S hosťami prof. Ing. Jozefom Jandačkom, PhD. a RNDr. Jaroslavom Noskovičom, PhD. sa zhováral moderátor FVF 2018 Tomáš Verníček

Nesmrteľný les

Počas druhého festivalového dňa mohli diváci vidieť unikátny slovenský dokumentárny film Nesmrteľný les. Dopoludnia boli po premietaní hosťami diskusie Mgr. Attila Rácz, PhD., vedúci  Katedry spoločenských vied na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. z Katedry biológie a ekológie na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Diskusie po večernom premietaní filmu Nesmrteľný les sa zúčastnil aj jeden z jeho tvorcov Ing. Karol Kaliský – lesník, ekológ, ochranár, filmár, fotograf prírody a tiež jeden z iniciátorov kampane My sme les. Druhým hosťom bol doc. Ing. Michal Wiezik, PhD. z Katedry aplikovanej ekológie na  Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.

Mgr. Attila Rácz, PhD., Mgr. Tomáš Verníček a doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Film Nesmrteľný les ani zďaleka nie je len príbehom štvornohých obyvateľov limbového pralesa, ale odhaľuje vzájomné vzťahy medzi rôznymi organizmami, ktoré už celé tisícročia zabezpečujú nesmrteľnosť tohto unikátneho ekosystému pod Kriváňom… „Na rozdiel od vysokohorského prostredia či filmovania pri rieke, nie je v lese možné pozorovať divoké zvieratá na väčšie vzdialenosti. Preto filmovanie v tomto prostredí bolo pre nás veľkou výzvou. Dali sme si za cieľ ukázať vzácne druhy ako sú medvede a rysy v situáciách, ktoré sa doteraz nikomu v našich podmienkach nepodarili zachytiť na kameru. A sme veľmi radi, že počas troch rokov práce v teréne sa nám nakoniec podarilo nasnímať všetky kľúčové scény, ktoré sme si predsavzali. Diváci tak môžu vidieť dojímavý príbeh starej medvedice s mláďaťom, ktoré práve prvýkrát opustilo brloh, rodinku medveďov preliezajúcu vetrom pováľané stromy po kalamite, či medvede šplhajúce sa za orieškami do korún stáročných borovíc límb“, hovoria o dokumentárnom filme Nesmrteľný les jeho autori. 

Hosťami záverečného premietania boli Ing. Karol Kaliský a doc. Ing. Michal Wiezik, PhD.

Ak vás tohtoročné témy zaujali, ale nemohli ste sa festivalu zúčastniť, sledujte našu stránku. V najbližších týždňoch prinesieme o jednotlivých oblastiach a hosťoch festivalu ďalšie informácie a zaujímavosti.

Viac o FVF sa dočítate aj na www.fvf.cvtisr.sk

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT

Zdroj textu o filme Nesmrteľný les: http://www.arollafilm.com/sk

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky