Program FVF 2018

PONDELOK 28. 5. 2018

Téma: ASTRONÓMIA, ENERGETICKÁ TECHNIKA, EXPERIMENTÁLNA MEDICÍNA

  • 9.00 hod.

– dokumentárny film: GEMINI, Slovensko, 2015, 14 min.

– dokumentárny film: AMOS, Slovensko, 2015, 14 min.

– dokumentárny film: VZORKA Č. 82, Slovensko, 2015, 14 min.

Diskusia k téme – hostia:

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. – prorektor pre rozvoj na Žilinskej univerzite v Žiline

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. – Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie,  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky na UK v Bratislave

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. – vedúci Ústavu experimentálnej medicíny na  Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD. – vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

(predpokladaný čas trvania  programu: 9:00 hod. – 11:00 hod.)

 

UTOROK 29. 5. 2018

Téma: EKOLÓGIA, NESMRTEĽNÝ LES

  • 9.00 hod.

– dokumentárny film: NESMRTEĽNÝ LES, Slovensko, 2017, 52 min.

 Diskusia k téme – hostia:

Mgr. Attila Rácz, PhD. – vedúci  Katedry spoločenských vied na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. – Katedra biológie a ekológie na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

(predpokladaný čas trvania  programu: 9:00 hod. – 11:00 hod.)

  • 17.00 hod.

– dokumentárny filmNESMRTEĽNÝ LESSlovensko, 2017, 52 min.

Diskusia k téme – hostia:

doc. Ing. Michal Wiezik, PhD. – Katedra aplikovanej ekológie na  Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.

Ing. Karol Kaliský –  ekológochranár, jeden z autorov filmu Nesmrteľný les

(predpokladaný čas trvania  programu: 17:00 – 19:00)

Anotácie k filmom