Anotácie k filmom FVF 2018

GEMINI (dokumentárny film, Slovensko, 2015, 14 min.)

Rok 1991: 1 gigajoule (GJ) energie stojí 21 korún slovenských, záujem o optimalizáciu spotreby energie neexistuje. Behom krátkej doby však na Slovensku náklady náhle narastú o 500-600% a karta sa obrátila. Témy ako znižovanie energetickej náročnosti objektov, využívanie odpadového tepla, práca s obnoviteľnými zdrojmi energie, projektovanie vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení sú horúcimi témami od výroby, cez stavebný priemysel až po bývanie osôb. Vedecký tím energetickej techniky zo SjF ŽU v Žiline ponúka komerčným partnerom rôzne služby, napr.: energetické audity technologických procesov z hľadiska spotreby tepla, návrhy opatrení na zníženie energetickej náročnosti technologických procesov, konštrukčné návrhy zariadení v energetike, certifikačné merania malých zdrojov a spotrebičov tepla, a.i. V krátkom dokumentárnom filme si môžete pozrieť ako funguje jeden z ich projektov v ostrej prevádzke.

AMOS (dokumentárny film, Slovensko, 2015, 14 min.)

Obloha, hviezdy, kométy, vesmír, stať sa kozmonautom – to sú časté oblasti záujmu detí. I „dospeláci“ sa radi pozrú na nočnú oblohu, ale mať tak nejaké zariadenie, ktoré nám umožní ju vidieť celú naraz … Modulárny automatický systém AMOS (Shootingstar Finder) to umožňuje – nejde však o hračku určená na kratochvíľu, hoci je možné použiť ho i na amatérske pozorovanie oblohy. Primárne je určený na detekciu a pozorovanie pohybujúcich sa objektov na oblohe, od svetelných javov (napr. meteorov) až po lietadlá. AMOS je vynález využiteľný najmä na bezpečnostné účely a na monitoring v rozličných odvetviach, zahrňujúcich meteorológiu, geofyziku, kontrolu vzdušného priestoru a v súčasnosti je využívaný na pozemný a letecký monitoring doma i v zahraničí.

VZORKA Č. 82 (dokumentárny film, Slovensko, 2015, 14 min.)

Zažívacie ťažkosti vyplývajúce z narušenia črevnej mikroflóry či už v dôsledku užívania antibiotík alebo vplyvom ochorenia poznajú určite mnohí z Vás. Mliečne výrobky obsahujúce rôzne živé kultúry sú ľahko dostupnou pomocou pri odstraňovaní týchto problémov. Čo však ak je problém závažnejší a „liečba“ mliečnymi výrobkami nepostačuje? Vtedy je potrebné siahnuť po špeciálnych výživových doplnkoch so špecificky zostaveným komplexom živých kultúr – jednou z nich by mohol byť napríklad Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 776. Tento kmeň mikroorganizmov bol izolovaný zo zdravého človeka a charakterizovaný na molekulovo-genetickej úrovni výskumným tímom LF UPJŠ v Košiciach. Okrem antibakteriálneho pôsobenia má Lactobacillus Plantarum unikátnu účinnosť pri prevencii zápalových chronických chorôb a zvyšovaní tvorby protizápalových látok v organizme, čo pomáha predchádzať tvorbe rakoviny. Nazrite do sveta mikroorganizmov, ktoré vedia byť zdraviu mimoriadne prospešné a možno na základe nových informácií zlepšíte i svoje zdravie.

NESMRTEĽNÝ LES (dokumentárny film, Slovensko, 2017, 52 min.)

Za posledných niekoľko tisícročí sa európska krajina zmenila viac ako si dokážeme predstaviť. Vysušili sme mokrade, zregulovali rieky, vyrúbali alebo premenili lesy, vyhubili veľké zvieratá. A predsa, existuje jedno miesto, ktoré sa takmer nemení. Zo skalnatej pôdy pod Kriváňom vyrastá Nesmrteľný les. Jeho vládcami sú stáročné borovice limby a ich večný sprievodca medveď. Život medveďov je tu tesne spojený so životom stromov a celého pralesa. Ten im poskytuje útočisko pred človekom a všetko čo k životu potrebujú. V polome nájdu lesné plody a hmyz, v strmom žľabe ulovia jeleňa a za limbovými orieškami sa dokonca šplhajú do korún majestátnych stromov. Je to prírodný raj. Rozmanitý, nebezpečný, no zároveň krehký a divoký svet, ktorý sa stále riadi zákonmi prírody a nie človeka. A sú to práve prirodzené, nikým neriadené procesy, ktoré zabezpečujú pokračovanie evolúcie a prastarému limbovému lesu jeho nesmrteľnosť.

Autori o dokumentárnom filme Nesmrteľný les: „Na rozdiel od vysokohorského prostredia či filmovania pri rieke, nie je v lese možné pozorovať divoké zvieratá na väčšie vzdialenosti. Preto filmovanie v tomto prostredí bolo pre nás veľkou výzvou. Dali sme si za cieľ ukázať vzácne druhy ako sú medvede a rysy v situáciách, ktoré sa doteraz nikomu v našich podmienkach nepodarili zachytiť na kameru. A sme veľmi radi, že počas troch rokov práce v teréne sa nám nakoniec podarilo nasnímať všetky kľúčové scény, ktoré sme si predsavzali. Diváci tak budú môcť vidieť dojímavý príbeh starej medvedice s mláďaťom, ktoré práve prvýkrát opustilo brloh, rodinku medveďov preliezajúcu vetrom pováľané stromy v kalamite, či medvede šplhajúce sa za orieškami do korún stáročných borovíc límb.“

Nesmrteľný les ale zďaleka nie je len príbehom štvornohých obyvateľov limbového pralesa. Odhaľuje vzájomné vzťahy medzi rôznymi organizmami, ktoré už celé tisícročia zabezpečujú nesmrteľnosť tohto unikátneho ekosystému pod Kriváňom…