Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Ján Bakoš (výskum mozgu)

Elena Rakúsová

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Video portrét doc. RNDr. Jána Bakoša, PhD. – pôsobí ako vedúci Oddelenia neurobiológie Endokrinologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.