Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Zabezpečujú prenos informácií v mozgu. Poznáte neuroprenášače?

Denisa Koleničová

Ľudský mozog obsahuje približne 15 až 20 miliárd neurónov a asi 300 miliárd kontaktných plôch, takzvaných synapsií.

Koncept inteligencie, mozgu, psychológie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj:
Eduard Kočárek: Biologie člověka 2. Scientia, 2010. 140 s.
Miroslav Orel, Věra Facová a kolektív: Člověk, jeho mozek a svět. Grada, 2009. 256 s.

Hlavným excitačným neuroprenášačom v mozgu je

Hlavným inhibičným neroprenášačom v mozgu je:

Ako prvý neuroprenášač vedci identifikovali:

Neuroprenášač acetylcholín vedci prvýkrát opísali v roku:

Hlavným neuroprenášačom pri vzniku závislostí je:

Serotonín vzniká z aminokyseliny:

V procese učenia a pamäte je hlavným neuroprenášačom:

Enteramín, bolo pôvodné označenie pre:

V nervovo-svalovom spojení je dôležitým neuroprenášačom:

V mozgu, tráviacej sústave a krvných doštičkách nájdeme neuroprenášač:

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.