Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Prežijeme bez pohybu? Vplyv fyzickej (ne)aktivity na zdravie človeka

VEDA NA DOSAH

Naše zdravie do veľkej miery závisí práve od fyzickej zdatnosti, svalovej sily a motorických funkcií. Aj v prírode platí, že len pohyblivý živočích je životaschopný. Pohyb je jedným zo základných prejavov života. Je nevyhnutný pre zabezpečenie potravy, či už zberom, lovom, alebo až donedávna fyzickou prácou. Je tiež nevyhnutný pre útek pred nebezpečenstvom. A je viac-menej nevyhnutný aj na udržanie zdravia.

Dnes ho však väčšinou máme, ale málo. Sedavý životný štýl významne prispieva k pandémii obezity, ako aj metabolických, kardiovaskulárnych, onkologických či neurodegeneratívnych ochorení. Pritom z pravidelného pohybu a cvičenia môžu profitovať všetci, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu či zdravotný stav. Akými mechanizmami na nás pohyb pôsobí? Ako s nami svaly komunikujú? Dokážeme pohybom zlepšiť aj pamäť? Ako sa dá uplatniť pohyb v klinickej praxi, v prevencii a v liečbe chronických ochorení.

Kto je Barbara Ukropcová

MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. je lekárka a docentka z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa dlhé roky venovala mechanizmom vzniku obezity a cukrovky 2. typu. V súčasnosti sa zameriava najmä na výskum pozitívnych účinkov pravidelného cvičenia na naše zdravie. V centre jej pozornosti sa nachádza aj dialóg svalov s inými tkanivami a orgánmi, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom biologicky aktívnych molekúl uvoľňovaných pri cvičení.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky