Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V boji proti zlyhaniu funkcií obličiek

VEDA NA DOSAH

Alexandra Gaál Kovalčíková

Akútne a chronické zlyhanie obličiek predstavuje závažný klinický problém. Viac ako 10 % populácie trpí chorobami obličiek. Na hodnotenie funkcií obličiek sa používa stanovovanie plazmatickej koncentrácie kreatinínu a močoviny. Pri poškodení funkcií obličiek, obličky nie sú schopné vylučovať metabolické produkty ako napríklad kreatinín a močovinu. To vedie k ich akumulácii v krvi. Tieto metabolity sú cytotoxické pre organizmus. Ľudia s chorobami obličiek preto musia pravidelne podstupovať hemodialýzu, ktorá očistí krv od nahromadených metabolitov.

Ako uvádza Alexandra Gaál Kovalčíková, autorka projektu Búranie steny monitorovania ochorení obličiek so slinami, s ktorým sa zapojila do tohoročného podujatia Falling Walls Lab Slovakia, hemodialýza je spojená s častými pobytmi na hemodialyzačných jednotkách a opakovanými odbermi krvi, ktoré sa využívajú na hodnotenie obličkových funkcií. „Opakované odbery krvi sú najmä u detských pacientov a starších ľudí spojené so strachom, stresom či zvýšeným rizikom infekcií. Preto by bolo vhodné, ak by sa na monitorovanie obličkových chorôb využívala alternatívna telová tekutina. Takúto neinvazívnu náhradu odberov krvi predstavuje slina. Zvýšená koncentrácia plazmatického kreatinínu a močoviny vytvára koncentračný gradient pre ich difúziu z krvi do sliny. Využitím sliny v klinickej praxi by sa odstránili problémy spojené s opakovaným odberom krvi. Pacient by si v pohodlí domova mohol odobrať slinu a poslať ju do laboratória bez strachu či stresu alebo by mohol využiť domáce monitorovacie prúžky.“

Veľká variabilita však podľa odborníčky bráni širšiemu využitiu sliny v klinickej praxi. „V našej štúdií sme prvýkrát popísali detailnú dynamiku salivárneho kreatinínu a močoviny počas rozvoja obličkových chorôb. Zistili sme, že salivárny kreatinín a močovina narastajú počas rozvoja obličkových chorôb. Navyše, salivárny kreatinín a močovina kopírujú ich plazmatické koncentrácie. Popísanie detailnej dynamiky salivárnych markerov obličkových funkcií by mohlo pomôcť pri zavádzaní sliny do klinickej praxe.“

Alexandra Gaál Kovalčíková

*********************************************

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa konalo 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave. Víťazka Mgr. Lucia Lauková získala finančnú odmenu, miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference o deň neskôr. Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

Na Slovensku išlo už o druhý ročník takéhoto podujatia. Mladí vedci a inovátori mali šancu predstaviť svoje návody riešení rozličných problémov. Účasť bola široká, svoje výskumné projekty a inšpiratívne myšlienky prezentovali vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Matador Automation, ale aj Eyeblink. Išlo o témy z humanitnej oblasti, medicíny i techniky. Riešili aj problémy, ako je nedostatočné žmurkanie pred počítačom, mýtus o kole zodpovednej za metabolický syndróm, vývoj rýchleho a zodpovedného simulátora na hasenie lesného požiaru, ako spoločné rituály obohacujú spolužitie či nový pohľad na výrobcov robotov.

Nad podujatím Falling Walls Lab Slovakia prevzal záštitu premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom odovzdal ocenenia.

Viac o súťaži Falling Walls Lab Slovakia

 

Odborný garant textu a foto poskytla: Alexandra Gaál Kovalčíková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky