Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Komenského predala patent, ktorý pomôže riešiť neplodnosť

VEDA NA DOSAH

Ide o prvý oficiálny prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít.

Tehotná žena drží snímku z ultrazvuku. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Cezhraničná spolupráca celkovo piatich strán – troch univerzít, jedného start-upu a koordinácie zo strany Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) – priniesla na záver roka 2022 výrazný úspech na poli transferu technológií. Zmluva v hodnote 441-tisíc eur umožní dostať do praxe novú technológiu, ktorá podstatne zvyšuje úspešnosť umelého oplodnenia.

„Ide o vôbec prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít, o ktorom máme informácie a CTT CVTI SR významnou mierou prispelo k jeho realizácii,“ hovorí Jaroslav Noskovič, vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Odboru transferu technológií CVTI SR.

Keď musí prísť na pomoc fertilizácia in vitro

Problém s neplodnosťou ročne postihuje vyše 48 miliónov párov po celom svete. Týka sa predovšetkým žien nad 40 rokov, ktorým sa s vekom znižujú šance na otehotnenie aj prostredníctvom umelého oplodnenia. Vďaka vedeckému výskumu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Univerzite Komenského v Bratislave, brnianskej Masarykovej univerzite a vďaka finančnému vstupu českej holdingovej skupiny FABA Capital dochádza k zásadnému pokroku v úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF (fertilizácia in vitro) a jej prenesenia do komerčného sveta.

Doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. z UPJŠ

Doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., z UPJŠ. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Budú vedieť lepšie vybrať správne embryo

IVF patrí doposiaľ k najefektívnejším spôsobom liečby neplodnosti. Pre úspešný proces je kľúčová súhra mnohých okolností, medzi ktoré patrí aj výber vhodného embrya pre transfer do maternice. Nová technológia, chránená patentovou prihláškou, identifikuje nové miRNA molekuly využiteľné v predikcii. „Zjednodušene povedané, identifikované molekuly predikujú aktuálnu pripravenosť žien a kvalitu embrya vhodného na proces umelého oplodnenia,“ vysvetlila docentka Miroslava Rabajdová z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

„Prezentovaná inovatívna technológia spočíva v neinvazívnom odbere biologického materiálu bez akéhokoľvek poškodenia embrya. Ako vhodný prístup sa ukázalo analyzovať získané miRNA molekuly v kombinácii ako biomarkery. Molekuly sú tak schopné pomôcť v personalizovanej medicíne pri predikcii úspešnosti IVF cez výber vhodného embrya,“ osvetlila docentka Katarína Šoltys z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a dodala: „Verím, že kombinácia molekulárnych metód a využitie umelej inteligencie v biomedicíne dokáže priniesť lepšiu zdravotnú starostlivosť a vyššiu kvalitu života nielen mnohým neplodným párom, ale aj nám všetkým.“

Významná pomoc Centra transferu technológií pri CVTI SR

CTT CVTI SR vstúpilo do procesu ešte na jeseň 2019, kedy dodalo UPJŠ v Košiciach evaluačnú správu a rešerš na stav techniky. Na základe detailného posúdenia vynálezu a jeho potenciálu komerčného využitia našimi odborníkmi sme odporučili ponúknuť licenciu na využívanie vynálezu reprodukčným centrám. Slovenským univerzitám sme poskytli aj podporu pri získaní patentovej ochrany s cieľom následného predaja predmetného vynálezu,“ uvádza Noskovič.

Centrum stálo aj za stanovením hodnoty tohto riešenia pre účely uzatvorenia zmluvy, keďže v polovici roka 2022 dodalo a uhradilo služby znalca, ktorý na základe znaleckého posudku určil všeobecnú hodnotu vynálezu. Z nej sa potom vychádzalo aj pri určení hodnoty finálnej zmluvy medzi univerzitami a finančným holdingom, ktorá  je vo výške 441-tisíc eur.

„Počas celého procesu sme stáli na strane slovenských univerzít a podporovali sme rokovania medzi spolumajiteľmi za účelom dohodnutia majetkových a výnosových podielov. Sme veľmi spokojní s tým, že sa tento proces podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Nezastupiteľnú rolu v celom procese zohrali profesionálne pracoviská pre transfer technológií všetkých troch zaangažovaných univerzít,“ uzatvára Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií.

Pomohli aj českí vedci

Časť experimentálneho výskumu sa realizovala v laboratóriách Masarykovej univerzity v Brne. „K výskumu ma prizvali, aby som poskytol svoje skúsenosti z oblasti štúdia a vysokokapacitných analýz molekúl miRNA v klinickom materiáli. Podieľali sme sa aj na realizácii vlastných sekvenčných analýz a experimentálnom dizajne s cieľom posunúť technológiu z úrovne experimentu k možnému aplikačnému využitiu,“ uviedol profesor Ondřej Slabý zo Stredoeurópskeho výskumného inštitútu (CEITEC) a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity.

Vďaka sprostredkovaniu technológie do aplikačnej sféry sa univerzity stali významnou súčasťou riešenia spoločenského problému neplodnosti. „Prepájanie špičkových odborníkov naprieč univerzitami je kľúčom k úspechu a zároveň budúcnosťou vedeckého pokroku. Som rád, že sa nám to darí na takej vysokej úrovni aj s českými kolegami. O to viac, že výskum, na ktorom sa spojili, má praktický a celospoločenský význam a môže pozitívne ovplyvniť životy mnohých ľudí, čo v neposlednom rade predznamenáva aj jeho komerčný úspech,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Umelé oplodnenie. Zdroj: iStockphoto.com

Umelé oplodnenie. Zdroj: iStockphoto.com

Zrodenie nových šťastných príbehov

Na podpis zmluvy o prevode duševného vlastníctva na start-up FETUS, IVF, a. s., došlo 20. decembra 2022 medzi štyrmi zmluvnými stranami. „Vstupom do tohto projektu chceme celosvetovo znížiť počet nechcených potratov a zvýšiť šancu rodinám, ktoré sa chcú rozrásť o zdravého potomka. Celkový proces liečby neplodnosti je veľmi náročný na psychiku a pri prvom nevydarenom transfere má neúspech veľké nežiaduce vplyvy na prípadné ďalšie pokusy. Je nám cťou byť súčasťou zrodenia nových životov so šťastným príbehom,“ dodal Robert Flocius, CEO skupiny FABA. V rámci komercializácie akademických a univerzitných projektov bol v rámci spolupráce založený nový inkubátor Fabaincube.

Technológia po prvý raz zaujala verejnosť na akcii Transfera Technology Day 2020 – súťaži, ktorej cieľom je prepojiť českú vedu s biznisovou komunitou a vytvoriť vhodné podmienky na vzájomnú spoluprácu. Technológia bodovala aj na Slovensku, kde pôvodcovia v roku 2021 dostali Cenu za transfer technológií v kategórii Inovácie.

Význam vynálezu podčiarkuje aj jeho nominácia na Cenu za transfer technológií na Slovensku v roku 2021, v kategórii Inovácia a napokon aj premenenie nominácie na víťazstvo MikroRNA testu úspešnosti IVF procesu a diagnostiky vo svojej kategórii. Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje CVTI SR a je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov z radov vedeckovýskumných inštitúcií.

„Komercializáciu považujeme za veľký úspech, keďže ide o prvý oficiálny prevod duševného vlastníctva nielen na UK, ale aj v rámci slovenských univerzít. Procesu prevodu sme venovali celý minulý rok a sme veľmi radi, že sa to podarilo. Veríme, že nový majiteľ dostane tento vynález na trh,“ uzatvorila Lenka Levarská z Centra transferu technológií Univerzity Komenského. Prvý kontakt s investorom pomohlo zaistiť Centrum transferu technológií Masarykovej univerzity.

Zdroj: TS UK, TS MŠVVaŠ

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky