Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tematické prednášky v CVTI SR budú o srdci a oxytocíne

VEDA NA DOSAH

Na workshope k jednej z prednášok sa okrem iného naučíte, ako postupovať pri náhlej zástave krvného obehu.

Vypustené balóny v tvare srdca.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixabay

Hormón lásky, ktorý by mohol pomôcť aj pri liečbe neuropsychiatrických porúch. Ako chrániť jeden z najdôležitejších orgánov v našom tele pred nežiaducimi civilizačnými vplyvmi. Také sú témy dvoch prednášok, ktoré organizuje a na ktoré vás pozýva Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Konať sa budú v pondelok 8. novembra, prvá v doobedňajších, druhá v podvečerných hodinách.

Tematické prednášky patria už tradične medzi hlavné podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Aj tento rok sa uskutočnia v Centre vedecko-technických informácií a vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu opäť v onlinovej forme bez prítomnosti divákov.

Oxytocín – hormón lásky, ale aj liečby

Oxytocín je považovaný za hormón lásky a pozitívnych emócií. Zodpovedá za dôležité fyziologické funkcie v našom tele, sprevádza nás pri narodení a ovplyvňuje naše telo i myseľ. Za posledné desaťročie vzbudzuje veľkú pozornosť jeho možný terapeutický efekt pri liečbe niektorých neuropsychiatrických porúch. Jeho rôzne využitie vám vo svojej prednáške priblíži RNDr. Jaroslava Babková, PhD.

Prednášku zverejníme 8. novembra 2021 o 9.00 hodine na YouTube CVTI SR ako jedno z podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky.

Akým vplyvom čelí naše srdce a ako ho zachrániť?

Srdce ako jeden z najdôležitejších orgánov v tele človeka zabezpečuje pre ostatné orgány zásobovanie živinami a kyslíkom, a tým zabezpečuje aj funkčnosť ľudského organizmu ako celku. Ochorenia srdcovo-cievneho systému patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny úmrtí na Slovenku a aj vo svete, a to napriek mnohým terapeutickým pokrokom v ich liečbe.

Jednou zo stratégií ochrany srdca je vyhýbanie sa nežiaducim vplyvom, ktoré môžu negatívne pôsobiť na funkciu srdca a ciev. Aké sú najčastejšie negatívne vplyvy a či sa dá pred nimi efektívne chrániť, a predísť tak vzniku kardiovaskulárnych ochorení, vám vo svojej prednáške porozpráva Branislav Kura.

Po prednáške bude nasledovať workshop, ktorý bude viesť skúsený lektor a inštruktor prvej pomoci Jozef Minár. Naučí nás, ako správne postupovať pri náhlej zástave krvného obehu, ktoré informácie je dôležité poskytnúť operátorovi tiesňovej linky a aký je rozdiel medzi resuscitáciou dospelého a dieťaťa. Okrem toho predvedie, ako a kedy sa používa automatický externý defibrilátor.

Prednáška s workshopom sa budú vysielať 8. novembra 2021 o 17.00 hodine ako jedno z podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky. Ak vás táto téma zaujala, otázky môžete posielať do 7. novembra 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Klásť ich budete môcť aj počas vysielania prednášky. Záznam je prístupný na YouTube centra.

Mgr. Branislav Kura, PhD., sa ako vedeckovýskumný pracovník v Centre experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied v Bratislave venuje problematike výskumu kardiovaskulárnych ochorení. Zameriava sa najmä na ochorenia, ktoré vznikajú vplyvom nadprodukcie voľných foriem kyslíka a zlyhávajúceho srdca. Vyštudoval molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval na Katedre fyziológie a etológie.

Po skončení doktorandského štúdia absolvoval zahraničnú stáž v St. Boniface Research Centre v kanadskom Winnipegu. V roku 2020 získal ocenenie v kategórii mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov. Je členom viacerých kardiologických a fyziologických spoločností a jedným zo spoluzakladateľov Európskej akadémie pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne, ktorá spája európskych vedcov venujúcich sa výskumu v tejto oblasti.

Mgr. Jozef Minár je lektorom odbornej prípravy a v zdravotníctve pracuje 48 rokov. Od roku 1973 pôsobil ako zdravotná sestra v rámci nemocničnej a ambulantnej starostlivosti. V roku 1998 nastúpil do Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave a v posledných rokoch pracuje na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby. Po absolvovaní štúdia na Trnavskej univerzite a doplnkového pedagogického štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sa popri práci venoval aj vzdelávacej činnosti na Strednej zdravotníckej škole v odbore zdravotnícky záchranár a na Slovenskej zdravotníckej univerzite v špecializačnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

Zároveň pôsobí aj ako inštruktor prvej pomoci a venuje sa osvetovej činnosti v oblasti prvej pomoci. V roku 2013 získal Národnú cenu záchrannej zdravotnej služby. V roku 2016 ho Slovenská komora zdravotníckych záchranárov uviedla do svojej siene slávy. Jeho verejné vystúpenie v rámci TVT 2021 je posledné, keďže v decembri tohto roku odchádza do zaslúženého dôchodku.

Hlavnými organizátormi podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR. Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Tieto prednášky sú organizované v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: Tlačová správa CVTI SR

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky