Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Fyzik Tekel: Veda je riešenie hádaniek a hľadanie odpovedí na otázku prečo

Matúš Beňo

„Fyziku všetci poznáme, nie vždy si to však uvedomujeme,” hovorí popularizátor.

Teoretický fyzik Juraj Tekel napísal popularizačnú knihu Fyzika v slepých uličkách.

Teoretický fyzik a vysokoškolský pedagóg Juraj Tekel. Zdroj: Stanislav Griguš, FMFI UK

Rozhovor s teoretickým fyzikom Jurajom Tekelom vznikol pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa bude konať od 8. do 14. novembra. Juraj Tekel vystúpi s prednáškou na online konferencii Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii, ktorá prebehne 10. novembra. Týkať sa bude popularizácie vedy prostredníctvom série videí na Youtube s názvom Nečakané súvislosti. Fyzik porozpráva, aké sú špecifiká tohto formátu, ako sa pripravuje a nahráva. Prezradí, že zverejnením videa ešte nič nekončí.

Písali ste popularizačné texty vrátane knihy, vystúpili ste aj v televízii a prednášate, primárne sa však v rámci popularizácie vedy zameriavate na YouTube. Čím sa táto platforma odlišuje od ostatných? Je najlepšia pre účel, ktorý chcete dosiahnuť?

Videá majú výhodu v tom, že na rozdiel od prednášok si ich ľudia môžu dávkovať svojím tempom. K veciam sa vracať, púšťať si ich viackrát a podobne. A na rozdiel od textu sa v nich dajú využívať animácie a pri vysvetľovaní pracovať s obrázkami alebo jednoduchými experimentmi.

K tomu všetkému je tento formát veľmi vhodný pre ľudí, ktorí sa o vedu zaujímajú ozaj iba zo záujmu a nemajú ambíciu dozvedieť sa viac, ako sa zmestí do piatich až desiatich minút hovoreného slova. Povedal by som, že videá na YouTube nie sú univerzálnym spôsobom prezentácie, ale určite sú v niečom a pre istú skupinu nenahraditeľné.

Má podľa vás popularizácia fyziky svoje špecifiká?

Fyzika je veľmi špecifická tým, že chtiac-nechtiac s ňou má každý z nás svoje skúsenosti. Odkedy sa ako deti učíme chodiť, nechytať horúce veci alebo používať mikrovlnku, zoznamujeme sa s fungovaním fyzikálnych zákonov okolo nás.

Fyziku všetci poznáme, nie vždy si to však uvedomujeme a voláme to tak. Rozprávanie o fyzike je preto často viac dopĺňaním vedomostí a premietaním intuitívne známych konceptov zo štruktúrovanejšej podoby ako učením nových od základu.

Máte nejaké vzory na YouTube, ktorým sa chcete priblížiť? Ak áno, ktoré to sú?

V tomto som veľmi zlý a medzi inými popularizátormi sa orientujem veľmi slabo. Na jednej strane sa nechcem nechať ovplyvniť a vo vlastnej práci byť samostatný a originálny. Na druhej strane už fyzike venujem veľmi veľa času a energie, ten zvyšný rád venujem čomusi inému.

Dajú sa témy vhodné pre krátke videá podľa vás vyčerpať alebo sa dá vždy nájsť nejaký nový spôsob ako priblížiť akýkoľvek jav?

Myslím si, že témy sa nedajú vyčerpať. Zaujímavých vecí je vo svete príliš veľa a o všetkých sa dá rozprávať z veľkého množstva pohľadov, čo je samé o sebe poučné. V jednom videu, ktoré je podľa môjho názoru jedno z najvydarenejších, napríklad rozprávam o páke. Povedali by ste, že to musí byť už skrz-naskrz prebratá téma, ale myslím si, že sa mi ju podarilo prezentovať z nezvyčajného smeru a spôsobom, ktorý má šancu ľudí naučiť čosi nové.

Nejaký čas už mám rozmyslenú aj prednášku o sedení na stoličke. Uvádzam to ako ilustráciu toho, že zaujímavo sa dá rozprávať aj o takýchto bežných a na prvý pohľad banálnych veciach. Uvidíme, kedy na ňu budem mať príležitosť. Avšak nie každá téma je vhodná na popularizáciu.

Existujú veci, ktoré sú po odbornej stránke zaujímavé a dôležité, ale pretaviť ich do prezentácie, ktorá osloví a nadchne laickú verejnosť, môže byť zložité. Pre odborníkov je ťažké rozmyslieť si, čo a ako povedať tak, aby to publikum očarilo rovnako ako nás. V tom je podľa mňa kumšt v popularizovaní, a to nielen fyziky.

Prečo je podľa vás dôležité popularizovať vedu medzi ľuďmi?

Popularizácia vedy je vlastne učenie vedy a poznatkov nad rámec bežného vzdelania. Myslím si, že to je dôležité preto, že tieto poznatky sú extrémne fascinujúce a veľa ľudí z toho môže mať radosť. A potom tu je akási ambícia budovať vzdelanú spoločnosť a to, že rozumná miera prírodovednej gramotnosti k tomu patrí.

Je to niečo ako športovanie. Aktivita je pre ľudské telo dôležitá a zdravý človek sa musí aspoň trochu hýbať. Ale je tu úplne iný rozmer športu v tom, že mnohých ľudí veľmi baví a majú z neho velikánsku radosť. Preto je fajn, keď sa o športe hovorí, lebo niekto si vďaka tomu možno sadne na bicykel a získa celoživotný koníček. Nemusí mať ambíciu vyhrávať preteky. Stačí, že sa povozí a cíti sa lepšie. Podobne je to s kultúrou, hudbou a, z pohľadu popularizácie, aj vedou. Veda má ešte jeden rozmer. Vďaka jej výdobytkom sa máme po praktickej stránke lepšie a lepšie, ale na úrovni popularizovania to je iba časť dôležitosti.

Je to dôležitejšie práve teraz než inokedy, keď toľko ľudí verí rôznym dezinformáciám?

S dezinformáciami je to podľa mňa o čosi komplikovanejšie. Nemyslím si, že spomínaná prírodovedná gramotnosť je univerzálnym riešením tohto problému. Hlavne keď vidíte, ako sa niektoré bludy bez problémov šíria aj medzi ľuďmi, ktorí by na základe svojho vzdelania mali byť voči niečomu takému dokonale imúnni.

Určite to pomôže a popularizovať treba aj kvôli tomu, ale nie je to zázračné riešenie. Skôr by táto gramotnosť mohla a mala v spoločnosti vytvárať dobré podmienky pre efektívny boj s uvedeným problémom. Avšak ten už je a vždy bude v konečnom dôsledku na ľuďoch, ktorí priamo riadia dianie v krajine a majú nad ňou výkonnú moc.

Pri záujme o vedu sa často hovorí, že človek musí byť zvedavý. Čo podľa vás túto črtu u ľudí obmedzuje?

Nie každý je rovnako zvedavý. Nie každého rovnako baví šport alebo hudba. Čosi o svete okolo seba vedieť treba, ale každý nemusí chcieť vedieť, prečo je obloha modrá alebo prečo Celaskon oveľa viac šumí v horúcej ako studenej vode. Myslím si, že každý človek sa dokáže pre čosi nadchnúť a ponoriť sa do toho. A ľudí, pre ktorých je to riešenie rôznych hádaniek a neustále hľadanie odpovedí na otázku prečo, to potom, prirodzene, ťahá k vede. Lebo veda je presne takého riešenie a hľadanie.

A tým nechcem ani trochu povedať, že iní ľudia nie sú šikovní a dôležití. Naopak, veda je iba jedna z možností, ako sa v živote realizovať a nájsť jeho náplň. A spoločnosť, kde by boli všetci ľudia teoretickí fyzici, by to asi ďaleko nedotiahla. Dôležité je, aby ľudia robili veci, ktoré ich bavia a napĺňajú. Či už je to bežná práca a radosť vo voľnom čase, alebo niečo ako vedecká práca, kde sa zamestnanie s radosťou do istej miery spájajú. Hlavné je, aby mali ľudia už od mladého veku príležitosť nájsť to svoje a spoločnosť i okolie ich v tom podporovali.

Kde sa u vás vzala chuť pracovať práve na videách zverejňovaných na YouTube? Čo vám ako vedcovi táto práca prináša?

Pred niekoľkými rokmi Stano Griguš rozbiehal matfyzácky youtubový kanál a zháňal ľudí, ktorí by tam vedeli prispievať materiálom. Rozprávať o fyzike ma vždy bavilo. Už dlhšie som nosil v hlave nápad prezentovať koncepty vo fyzike, ktoré sa prekvapivo dejú na rôznych na prvý pohľad nijak nesúvisiacich miestach. A tak sme to postupne rozbehli. Konkrétnych nápadov som nemal veľa, tie prichádzali a stále prichádzajú. Škoda len, že máme obaja veľa inej práce. Chuť a témy by boli aj na viac videí.

Prináša mi to v prvom rade radosť z poznania. Nie iba môjho, ale aj iných ľudí. Keď ma niečo zaujme, som rád, keď to môžem posunúť ďalej. Svet je fascinujúce miesto a ja osobne sa o ňom rád dozvedám nové a nové veci. A som rád, keď môžem ľudí čosi nové naučiť aj ja.

Konferenciu Populárne o vede a technike môžete sledovať dňa 10. novembra 2021 od 9.00 hod. kliknutím na tento odkaz.

Táto konferencia je organizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky