Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ste už zaočkovaní proti covidu-19?

Marta Bartošovičová

Prieskum zameraný na očkovanie seniorov poukázal na potrebu konzultácií s lekárom.

Očkovanie seniora. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: očkovanie seniora. Zdroj: iStockphoto.com

Očkovanie potrebujeme, aby sme dosiahli efektívnu ochranu pred koronavírusom. Vedecké kapacity i fakty z histórie dokazujú, že akýkoľvek vírus sa dá najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivcov, ale následne aj kolektívnu ochranu celej spoločnosti.

Na Slovensku bolo do 18. mája 2021 zaočkovaných prvou dávkou vakcíny celkovo vyše 1,4 milióna ľudí a druhou dávkou viac ako 680-tisíc ľudí. Ak chceme dosiahnuť celonárodnú imunitu v prípade covidu-19, je potrebné, aby sa dalo zaočkovať minimálne 60 percent populácie, čiže ešte vyše 2,5 milióna ľudí.

Prečo váhajú

Seniori patria do rizikovej skupiny ľudí, ktorých nový koronavírus ohrozuje viac ako zvyšok obyvateľstva. Hrozí im väčšie riziko hospitalizácie a ťažší priebeh ochorenia, práve preto dostali šancu dať sa zaočkovať ako prví.

Ako je však na tom s očkovaním práve skupina seniorov vo veku nad 60 rokov? Čo ich ovplyvňuje pri váhaní s očkovaním? Koho pomoc by uvítali pri rozhodovaní? Aké majú bariéry pri registrácii? Ktorý zo spôsobov očkovania by im najviac vyhovoval? To je iba časť z 31 otázok, na ktoré priniesol odpovede prieskum agentúry AKO.

Z výsledkov prieskumu jednoznačne vyplýva, že rozhodujúcim momentom pre seniorov je možnosť poradiť sa pri rozhodovaní o očkovaní so svojím všeobecným lekárom. Práve u neho by sa dali najradšej aj zaočkovať.

Detail na doktora v plášti v nemocničnom prostredí. Zdroj: iStockphoto.com

Konzultácia s lekárom by mohla pomôcť sa rozhodnúť pre očkovanie aj tým seniorom, ktorí doteraz váhajú. Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Reprezentatívny prieskum verejnej mienky sa uskutočnil koncom apríla 2021 vďaka spolupráci iniciatívy Veda pomáha – COVID 19 a tímu Kto pomôže Slovensku. Na telefonickom prieskume sa zúčastnilo 800 ľudí vo veku nad 60 rokov.

Respondentom bolo položených 26 meritórnych a 5 sociodemografických otázok. Podľa údajov získaných od respondentov bolo v čase prieskumu zaočkovaných alebo registrovaných na očkovanie 67 percent seniorov. V počte zaočkovaných vedie Bratislavský kraj, kde vakcínu dostalo takmer 73 percent opýtaných. Celoslovenský priemer sa pohybuje na úrovni 59 percent.

Pomohla by rada od lekára

Podľa seniorov sa názory ich najbližších rodinných príbuzných prikláňajú k očkovaniu. Napríklad 70 percent respondentov sa vyjadrilo kladne a 30 percent záporne k tomu, že väčšina je za očkovanie. 8 percent súhlasilo a 92 percent nesúhlasilo s tým, že väčšina je proti očkovaniu.

Skupina nezaočkovaných a nezaregistrovaných opýtaných by pri rozhodovaní sa o očkovaní uvítala možnosť poradiť sa (29,2 percenta). Až 63,5 percenta seniorov sa o očkovaní rozpráva s najbližšími príbuznými. K ďalšej motivácii patrí pomoc pri registrácii (27,8 percenta) a odvoz na očkovanie (22,8 percenta).

Seniorom nad 60 rokov by pri rozhodovaní sa o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 najviac pomohla možnosť poradiť sa. Až 68 percent respondentov sa vyjadrilo, že so svojím všeobecným lekárom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 nehovorilo.

Na otázku, či sa nakazili koronavírusom, respektíve či mali niekedy pozitívny test na covid-19, kladne odpovedalo 8,9 percenta, záporne 89,6 percenta a 1,5 percenta nevedelo alebo nechcelo odpovedať. Nakazených v domácnosti uviedlo 16,5 percenta respondentov, nevedelo alebo nechcelo odpovedať 0,6 percenta a zvyšných 82,9 percenta odpovedí bolo záporných.

Hospitalizovaných v nemocnici s ochorením COVID-19 bolo 9,9 percenta seniorov, 90,1 percenta hospitalizovaných nebolo. Z ich príbuzných alebo známych bolo hospitalizovaných v nemocnici 17,9 percenta, 79,6 percenta odpovedí bolo záporných a 2,5 percenta nevedelo alebo nechcelo odpovedať.

Na otázku, či sú zaregistrovaní na očkovanie, kladne odpovedalo 21,5 percenta. 26,2 percenta uviedlo, že nie sú, ale urobia tak čoskoro. Najviac, t. j. 30,3 percenta, odpovedalo, že nie sú zaregistrovaní na očkovanie, pretože váhajú, či sa majú dať zaočkovať. Zvyšných 5,9 percenta opýtaných nevedelo alebo nechcelo na uvedenú otázku odpovedať.

Vakcína proti koronavírusu - viacero dávok a jedna dávka. Zdroj: iStockphoto.com

Vakcína proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Potreba konzultácií

Z prieskumu okrem iného vyplýva, že seniori by pri rozhodovaní o očkovaní uvítali pomoc všeobecného lekára, práve u neho by sa dali najradšej aj zaočkovať. Deklaruje to 50,6 percenta zo skupiny nezaočkovaných a neregistrovaných opýtaných.

„Názory respondentov poukazujú na kľúčovú úlohu všeobecného lekára, ktorý vie o chronických ochoreniach pacienta a vie mu pomôcť vyhodnotiť prínosy i riziká očkovania. Hoci lekári hovoria, že vo všeobecnosti je chronické ochorenie dôvodom zaočkovania, seniori predsa len potrebujú konzultovať svoju špecifickú situáciu. Veľmi by pomohlo zapojenie všeobecných lekárov do procesu rozhodovania o očkovaní. Chceli by sme povzbudiť kompetentné orgány, aby hľadali spôsoby, ako to zabezpečiť,“ vysvetľuje Martin Šuster z Veda pomáha – COVID-19.

Najsilnejším argumentom, ktorý presvedčil váhajúcich seniorov, je ochrana vakcín proti ochoreniu a eliminácia ťažkého priebehu.

K otázke preferovaného miesta očkovania väčšina respondentov (55 percent) uviedla, že najviac by im vyhovovalo očkovanie u ich všeobecného lekára. Nasledovalo očkovanie v očkovacom centre v okresnom alebo krajskom meste alebo očkovanie v obci (na obecnom úrade, v škole a podobne).

Pri registrácii treba seniorom pomôcť

Seniori potrebujú intenzívnu pomoc pri registrácii. Napríklad v skupine respondentov vo veku nad 70 rokov až 79 percentám pomohli pri registrovaní príbuzní alebo niekto iný z okolia. Najväčšou bariérou u tých, ktorí stále nie sú registrovaní ani očkovaní, sú ich iné závažné ochorenia a celková nedôvera k vakcínam. Seniori pritom najviac dôverujú vakcíne od spoločností Pfizer/Biontech.

„Ukazuje sa, že komunikácia o účinnosti a bezpečnosti vakcín sa deje najmä na sociálnych sieťach, ktoré ku skupine seniorov prenikajú len obmedzene alebo sprostredkovane. Pre zvýšenie dôvery vo vakcíny by bolo treba posilniť komunikáciu o potrebe, účinnosti a bezpečnosti vakcín prostredníctvom TV a tradičných médií. Z dát prieskumu vyplýva, že seniori zo všetkých médií najviac sledujú televízie. Pozerá ich až 88,3 percenta opýtaných. Rovnako je dôležité priblížiť očkovanie seniorom či už posilnenými očkovacími tímami alebo prístupnosťou očkovania v menších centrách,“ hovorí Michaela Benedigová z tímu Kto pomôže Slovensku.

Očkovanie seniorky. Zdroj: iStockphoto.com

Očkovanie seniorky. Zdroj: iStockphoto.com

Kampaň zaočkujem sa

Prieskum vznikol vďaka spolupráci iniciatívy Veda pomáha – COVID-19 a tímu Kto pomôže Slovensku. Spojili sa pri projekte #zaockujemsa, ktorý pomáha v šírení objektívnych informácií najmä medzi zamestnávateľmi. Kampaň prináša skúsenosti s očkovaním mnohých lekárov, záchranárov, zdravotných sestier i zamestnancov DSS. #zaockujemsa pripravilo niekoľko edukatívnych materiálov a videí, ktoré si doteraz stiahlo a využíva viac ako 500 firiem. Všetky materiály sú dostupné na zaockujemsa.sk a na facebookovom profile https://www.facebook.com/zaockujemsa.

Kampaň #zaockujemsa prebieha len vďaka dobrovoľníkom zo spoločností Barney, Curaprox, JANDL, HKV Law Firm, Profesia, Provocation Bureau a Seesame.

O prieskume

Reprezentatívny prieskum verejnej mienky zameraný na očkovanie seniorov bol zrealizovaný vďaka spolupráci iniciatívy Veda pomáha – COVID 19 a tímu Kto pomôže Slovensku. Uskutočnil sa v období od 22. do 26. apríla 2021 prostredníctvom telefonických rozhovorov na vzorke 800 ľudí vo veku nad 60 rokov.

Prieskum bol reprezentatívny vzhľadom na pohlavie, vek, vzdelanie a región, preto je možné jeho výsledky zovšeobecniť na celú populáciu Slovenskej republiky vo veku 60+. Na jeho metodológii sa podieľali Jana Lindbloom, Martin Šuster a Michal Vašečka.

Prieskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality WAPOR, ESOMAR a štandardov Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA), ktorej členom je aj agentúra AKO.

Pripomíname, že Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo prihlasovanie na očkovanie prostredníctvom tzv. čakárne. Formulár na registráciu očkovania je dostupný na: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Zdroj: Očkovanie seniorov: výsledky prieskumu verejnej mienky, Tlačová správa KPS

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky