Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí vedci spojili enzým s rizikom úmrtia na ochorenie COVID-19

VEDA NA DOSAH

Aktivita butyrylcholínesterázy je aktuálne atraktívnym cieľom vedeckého bádania.

armakologička a vedúca výskumu Anna Paul Hrabovská. Zdroj: UK v Bratislave

Farmakologička a vedúca výskumu Anna Paul Hrabovská. Zdroj: UK v Bratislave

Výskum ochorenia COVID-19 pokračuje aj po skončení pandémie a prináša nové poznatky, užitočné nielen v prípade budúcich pandémií, ale aj iných neinfekčných ochorení.

Súvislosť medzi ťažkou formou ochorenia COVID-19 a aktivitou enzýmu butyrylcholínesterázy v ľudskej krvi odhalil výskumný tím z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave pod vedením farmakologičky Anny Paul Hrabovskej v spolupráci s odborníkmi z Fakultnej nemocnice v Trnave. Ich štúdia vyšla v týchto dňoch v prestížnom toxikologickom časopise Chemico-Biological Interactions.

Strach z koronavírusu

Obavy z koronavírusu plynuli hlavne z neistej prognózy v prípade nákazy. Neexistoval zaručený ukazovateľ, ktorý by vedel predpovedať ťažký priebeh ochorenia či dokonca úmrtie a upozorniť lekárov na pacientov, ktorí budú potrebovať nadmernú opateru.

Výskumníci po celom svete sa preto usilovali opísať rizikové faktory ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Jedným z nich sa ukázala byť plazmatická aktivita butyrylcholínesterázy.

Negatívna prognóza

„Ide o enzým, ktorého fyziologická úloha nie je doposiaľ opísaná. Dokonca sú zdraví jedinci, ktorým aktivita tohto enzýmu úplne chýba. Pandémia covidu-19 odhalila, že práve títo jedinci sa vyznačujú zvýšenou citlivosťou na nákazu SARS-CoV-2, a v komunite ľudí bez aktivity tohto enzýmu bol zaznamenaný vysoký výskyt úmrtí,“ vysvetľuje vedúca výskumu Anna Paul Hrabovská z Farmaceutickej fakulty UK.

Slovenská štúdia so 148 hospitalizovanými pacientmi realizovaná od októbra 2021 do mája 2022 odhalila, že pokles plazmatickej aktivity butyrylcholínesterázy sa spája s negatívnou prognózou ochorenia COVID-19, a to aj v prípade prechodného zlepšenia stavu pacienta. Na druhej strane nárast jej aktivity môže predpovedať zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Aktivita enzýmu poskytuje túto cennú informáciu aj bez ohľadu na vek, pohlavie či hmotnosť pacienta.

3D ilustrácia koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

3D ilustrácia koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Enzým je kľúčom aj k iným ochoreniam

Enzým, na ktorý sa zameral slovenský tím, však pravdepodobne dokáže povedať oveľa viac. Aktivita butyrylcholínesterázy je aktuálne atraktívnym cieľom vedeckého bádania, pretože nemusí byť prognostickým ukazovateľom iba ochorenia COVID-19.

V nedávno publikovanej štúdii v časopise eBioMedicine vydavateľstva Lancet bola aktivita butyrylcholínesterázy označená aj ako možný biomarker syndrómu náhleho úmrtia novorodencov a dojčiat. Rovnako je známe zníženie aktivity tohto enzýmu tiež u seniorov a pri rôznych fatálnych chorobách.

„Predpokladám, že aktivita butyrylcholínesterázy odzrkadľuje celkový klinický stav organizmu a jeho vývoj nezávisle od prítomnej patológie,“ uvádza vedkyňa Anna Paul Hrabovská. Plánuje preto uskutočniť štúdiu s pacientmi postihnutými aj inými závažnými patológiami. Spolu so svojím výskumným tímom pracuje na projektoch, ktorých výsledky pomôžu lepšie identifikovať pacientov vyžadujúcich intenzívnejšiu zdravotnú starostlivosť, čo zvýši ich nádej na rýchle zlepšenie zdravotného stavu.

Zdroj: TS UK v Bratislave

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky