Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí vedci budú skúmať účinok hlivy ustricovej na diabetes

VEDA NA DOSAH

Pri vyšších dávkach sa prejavuje jej vplyv na hladinu cukru v krvi.

Hliva ustricovitá. Autor: Renáta Chosraviová, SPU v Nitre

Hliva ustricová. Autor: Renáta Chosraviová, SPU v Nitre

Hliva ustricová je populárna a využívaná vo svete pre svoju chuť, vôňu, vysoké nutričné hodnoty a liečivé vlastnosti.

Výskumníci z Ústavu výživy a genomiky (ÚVG) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov v spolupráci s vybranými laboratóriami Výskumného centra AgroBioTech a Ústavom záhradníctva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (FZKI SPU) v Nitre sa zamerajú na účinok hlivy ustricovej na diabetes mellitus 2. typu. Klinické štúdie prebehnú na jeseň, informuje o tom poľnohospodár.sk, onlineový spravodajca SPU v Nitre.

Pozitívne účinky hlivy na hladinu cukru v krvi

Hliva ustricová má viacero pozitívnych účinkov, známe sú jej antioxidačné a bakteriocídne účinky. Výnimočnou ju robí látka nazývaná betaglukán, ktorá sa v nej nachádza a obohacuje ju.

„Betaglukány zvyšujú prirodzenú imunitu organizmu, majú protirakovinové a antioxidačné účinky. Známy je aj účinok hlivy ovplyvňujúci hladiny glukózy v krvi, ten však nie je dostatočne preskúmaný. Preto sme sa vo výskume zamerali na túto problematiku,“ hovorí doktor Peter Chlebo z ÚVG, vedúci výskumu.

Podľa zistení výskumníkov má hliva v nižších dávkach skôr imunomodulačný a imunostimulačný účinok. Naopak, pri vyšších dávkach sa prejaví jej vplyv na hladinu krvného cukru – glykémiu. Tieto účinky však závisia od dávky extraktu izolovaného z hlivy ustricovej.

„Keďže hliva dokáže znižovať hladinu glukózy v krvi, možné je určitým spôsobom ovplyvniť aj dávkovanie inzulínu, toto však zatiaľ nebolo presne verifikované. Naším cieľom je v klinickej štúdii overiť, aký efekt bude mať použitie vyšších dávok novovyvinutého výťažku izolovaného z hlivy ustricovej,“ vysvetľuje Chlebo.

Výskum realizujú od roku 2020 v rámci rozsiahleho štvorročného projektu s názvom Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej pri chronických neprenosných ochoreniach. Cieľom je vhodnou výživou prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu konzumentov, a to najmä rizikových skupín so zvýšenými hodnotami glykémie a cholesterolu.

Hlúbik obsahuje viac bioaktívnych látok

Výskumný tím SPU v Nitre riešenú problematiku poňal komplexne. Projekt rozdelili do viacerých etáp.

Vedci najskôr na základe najväčšieho obsahu aktívneho betaglukánu, ale aj ostatných bioaktívnych látok vyselektovali najlepšie hlivy. Sledovali asi 70 dostupných kmeňov hlivy ustricovej, ktoré vypestovali v spolupráci s Ústavom záhradníctva FZKI, kde spoluprácu zastrešuje doktor Marcel Golian.

Následne v laboratóriách Výskumného centra AgroBioTech biochemicky zisťovali obsah v jednotlivých častiach hlivy, konkrétne v hlúbikoch a klobúkoch. Analyzovali aj obsah minerálneho zloženia a ťažkých kovov. Tiež skúmali, ako budú reagovať tkanivové kultúry v prostredí glukózy.

„Zistili sme, že viac bioaktívnych látok je v hlúbikoch ako klobúkoch, preto budeme vo výskume používať iba hlúbiky. Zo všetkých kmeňov hlivy sme vyselektovali päť najoptimálnejších, ktoré sme ďalej skúmali, a nakoniec sme našli jeden kmeň, ktorý budeme používať,“ informuje vedúci projektu.

V súčasnosti prebieha druhá etapa projektu. Vedci v uplynulých dňoch vyzbierali vypestovaný kmeň hlivy, ktorý aktuálne sušia a melú. Z prášku hlivy následne vytvoria kapsulu, ktorú budú v rámci klinickej štúdie podávať probandom (pacientom).

Hliva ustricovitá. Autor: Renáta Chosraviová, SPU v Nitre

Hliva ustricová. Autor: Renáta Chosraviová, SPU v Nitre

Klinická štúdia prebehne na jeseň

Klinickú štúdiu, ktorá bude prebiehať na jeseň počas 6 – 8 týždňov, bude výskumný tím SPU v Nitre realizovať v spolupráci s Diabetologickou ambulanciou pod vedením doktorky Jany Belákovej v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada na Zobore v Nitre, prípadne s Fakultnou nemocnicou v Nových Zámkoch.

Klinická, dvojito slepá placebom kontrolovaná štúdia sa bude týkať obéznych pacientov so získanou formou cukrovky, čiže diabetes mellitus druhého typu. „Dôvodom je, že u týchto pacientov je väčšia možnosť ovplyvnenia hladiny glukózy kapsulami hlivy, ale tiež zmenou účinnosti inzulínu, ktorý produkujú. Chceme sledovať aj ovplyvnenie inzulínovej rezistencie. Sú možnosti určitej biochemickej monitorácie tohto efektu a predpokladáme, že pri tých vyšších dávkach, keď dôjde k miernej úprave, dôjde i k zvýšeniu účinnosti a poklesu dávkovania inzulínu,“ vysvetľuje doktor Chlebo.

Účinky hlivy výrazne záležia od čistoty a kvality substrátu sušiny, ktorá sa podáva. SPU spolupracuje s firmou Dimenzia, spol. s r. o., z Kežmarku, ktorá už má s výrobou produktov z hlivy skúsenosti. Posledným výstupom projektu bude možno aj vytvorenie inovatívneho potravinového produktu a priemyselného vzoru, ktorý by bol obohatený o hlivu a určený pre diabetikov.

Zdroj: poľnohospodár.sk

Autorkou pôvodného článku je Renáta Chosraviová.

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky