Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Regióny sa pridávajú k boju proti rakovine spôsobenej HPV vírusom na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Na Slovensku sa postupne zvyšuje zaočkovanosť dievčat a chlapcov proti ľudskému papilomavírusu (HPV).

HPV vírus. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Podľa najnovších dát Inštitútu zdravotníckych analýz je najlepšia zaočkovanosť v Bratislavskom kraji, no zlepšiť situáciu sa rozhodli aj v ďalších regiónoch. Pomôcť by mohli pravidelné očkovacie dni, edukácie v mestách a školách či veľké podujatia o prevencii. Prostredníctvom týchto a ďalších aktivít sa jednotlivé regióny rozhodli aktívne bojovať proti rakovine spôsobenej HPV vírusom na celom Slovensku.

Ľudský papilomavírus (HPV) spôsobuje infekciu, s ktorou sa počas života stretne väčšina sexuálne aktívnych ľudí. Niektoré typy HPV môžu viesť až k onkologickým ochoreniam u oboch pohlaví, najčastejšie však spôsobujú rakovinu krčka maternice.

„Ide o jediný typ rakoviny, proti ktorej sa dá účinne očkovať. Rodičia by mali vedieť, že ideálne je zaočkovať dievčatá a chlapcov v čase, keď je vysoko pravdepodobné, že ešte neboli infikované/infikovaní HPV vírusom. A tiež v čase, keď ich imunita dokáže zareagovať na podanie vakcíny najvyššou tvorbou protilátok. Takýmto obdobím je približne 9. až 15. rok života,“ vysvetľuje MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre pediatriu.

HPV vírus sa však okrem rakoviny krčka maternice týka i ďalších nádorových ochorení. Hlavná odborníčka preto vysvetľuje, že vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie od 9 rokov a zároveň obe pohlavia. Zaočkovanosť chlapcov podľa nej dlhodobo výrazne zaostáva napriek tomu, že u nich môže vírus HPV vyvolávať rakovinu konečníka alebo penisu.

Zaočkovanosť proti HPV vírusu sa na Slovensku zlepšuje

Hoci Slovensko v zaočkovanosti proti HPV vírusu dlhodobo zaostávalo, určité pokroky sa darí dosiahnuť. Počet zaočkovaných chlapcov a dievčat proti HPV vírusu u nás za posledné obdobie výrazne narástol aj vďaka tomu, že od mája minulého roka môže dať každý rodič na Slovensku bezplatne zaočkovať proti HPV svoje dieťa vo veku 12 rokov.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň avizovalo, že aktuálne rokuje s poisťovňami o rozšírení bezplatnej vakcíny i pre staršie deti. „Našou snahou je rozšíriť uhrádzanie vakcíny aj pre deti vo veku 13 a 14 rokov. Verím, že sa to podarí a rodičom týchto detí bude oznámená pozitívna správa ešte v prvej polovici tohto roka,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC.

Hippies mládež. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Podľa najnovších dát Inštitútu zdravotníckych analýz je najlepšia zaočkovanosť v Bratislavskom kraji, no zlepšiť situáciu sa rozhodli i v ďalších regiónoch. Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s pacientskymi organizáciami Ligou proti rakovine a NIE RAKOVINE má za sebou 3 úspešné hromadné očkovacie dni proti HPV vírusu.

„Dáta nám ukazujú, že tieto podujatia významne zvýšili krivku zaočkovanosti proti HPV vírusu v našom kraji. V tomto pozitívnom trende preto určite plánujeme pokračovať aj v tomto roku a radi budeme naše skúsenosti „zdieľať“ aj s ostatnými regiónmi,“ avizuje MUDr. Tomáš Szalay, riaditeľ odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja.

Očkovacie dni, podujatia o prevencii či edukácie v mestách a školách

Najbližší, v poradí už štvrtý očkovací deň proti HPV vírusu, čaká obyvateľov Bratislavy v piatok 10. marca, no v apríli tohto roka sa k spomenutej iniciatíve pridáva aj Trnavský samosprávny kraj.

„Našou prioritou je prevencia pred život ohrozujúcim ochorením u mladistvých a zvýšenie povedomia o jej možnostiach. Aj s týmto zámerom organizujeme špeciálny očkovací deň proti HPV vírusu, ktorý sa v Trnavskom kraji uskutoční v sobotu 15. apríla 2023, a to v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave. Očkovanie pripravuje Trnavská župa aj v spolupráci s ambulantnými pediatrami, zdravotníckym personálom či študentmi zdravotníckych župných škôl. Formulár pre záujemcov ako aj ďalšie potrebné informácie budeme priebežne uverejňovať na sociálnych sieťach i webovej stránke župy www.trnava-vuc.sk,“ povedala PhDr. Lucia Šmidovičová, PhD., MPH, riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Pilotný očkovací deň proti HPV vírusu je tiež vo vízii Košického samosprávneho kraja. „Aktuálne vyvíjame všetky potrebné snahy na organizačné a technické zabezpečenie tohto podujatia. No môžem prezradiť, že sme na dobrej ceste, a verím, že sa nám ho podarí zrealizovať ešte v prvej polovici tohto roka,“ pridáva sa MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA, lekár Košického samosprávneho kraja.

Okrem očkovacích dní sa jednotlivé regióny plánujú zamerať i na osvetu o HPV víruse či edukáciu škôl a verejnosti. „V Žilinskom samosprávnom kraji vidíme skvelú príležitosť na spoluprácu so študentmi medicíny. Je pre nás dôležité informovať verejnosť o zodpovednosti za vlastné zdravie, a preto budeme prichádzať do odľahlejších regiónov a edukovať o prevencii. Prioritne sa budeme zameriavať na onkologické ochorenia, kardiovaskulárne a duševné ochorenia. Vo viacerých mestách a obciach nášho kraja vzniknú počas vopred oznámených dní takzvané preventívne centrá, ktoré navštívia vyškolené výjazdové tímy zložené z medikov – študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Snahou týchto aktivít bude aj edukovať verejnosť a povzbudiť záujem o formu boja proti HPV vírusu, ktorý spôsobuje najčastejšie onkologické ochorenie u žien aj v našom kraji,“ prezrádza PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja.

K edukácii aktívne pristupuje i Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorý oslovil všetky základné a stredné školy v regióne s ponukou edukácie o prevencii proti HPV vírusu.

„Od januára sa uskutočnilo už 11 takýchto prednášok pre 264 žiakov a máme na ne veľmi pozitívnu spätnú väzbu. V prednáškach na školách budeme pokračovať počas celého roka. Zároveň sa aktuálne finalizujú dokumenty k európskemu projektu Prevencia rakoviny pri práci. Na Slovensku sme jeho partnerom a koordinátorom. Tešíme sa, že na projekte spolupracujeme aj s veľkým zamestnávateľom – Železiarne Podbrezová – a Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Dôležitým osvetovým projektom bol aj nedávny Deň onkoprevencie, ktorý bol určený pre verejnosť. V podobných podujatiach plánujeme pokračovať aj naďalej,“ hovorí o projektoch a plánoch MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., regionálna hygienička a generálna tajomníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Regionálne aktivity vítajú aj zástupcovia pacientov

„Sme radi, že naše dlhoročné úsilie edukovať verejnosť k potrebe využívania všetkých možností smerujúcich k účinnej prevencii sa postupne pretavuje do reálnych výsledkov. Tak v podobe zvyšovania povedomia o možnostiach prevencie rôznych druhov rakoviny, ako i aktuálneho zlepšovania dostupnosti vakcín s plnou úhradou pre určenú cieľovú skupinu. Vítame a podporujeme angažovanosť regiónov, keďže práve medziregionálne rozdiely sú značné. Tak ako v minulosti, i aktuálne budeme radi pri účinnej komunikácii súčinní,“ reaguje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

„Aj prostredníctvom našich komunikačných aktivít dlhodobo opakujeme, že rakovine kŕčka maternice sa dá predísť. Očkovanie ako aj pravidelné preventívne prehliadky či účasť na skríningu zohrávajú dôležitú rolu v účinnej prevencii a predchádzaní tomuto zákernému ochoreniu. Rovnako preto vítame všetky plánované aktivity na regionálnej úrovni a radi ich aktívne podporíme,“ dodáva Jana Pifflová Španková, prezidentka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE.

Zdroj: TS Seesame
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky