Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týchto osem životných esencií pomáha dosiahnuť zrelý vek v zdraví

VEDA NA DOSAH

Vedci ich vyselektovali na základe desaťročia trvajúcich analýz zdravia a návykov vyše 150-tisíc dospelých.

Proces starnutia. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Americká asociácia srdca sa riadi pri určovaní zdravia srdca kardiovaskulárnym skóre, ktoré nazýva aj 8 životných esencií. Predstavuje ich dostatok pohybu, spánku, zdravá strava, nefajčiarstvo, udržovanie primeranej hmotnosti, krvného tlaku, hladiny cholesterolu a glukózy.

Aktuálne Americká asociácia srdca medializuje výsledky dvoch štúdií, ktoré ukazujú, že dospelí s vysokým skóre kardiovaskulárneho zdravia majú tendenciu žiť dlhšie a v optimálnom zdraví v porovnaní s tými, ktorí majú toto skóre nízke.

Čo je kľúčom k fontáne mladosti

Vedúci prvej štúdie Xuan Wang, postdoktorand a bioštatistik na oddelení epidemiológie Tulanskej univerzitnej školy verejného zdravia a tropickej medicíny v New Orleans, hovorí, že 8 životných esencií je „kľúčom k fontáne mladosti“.

Keď Wangov tím analyzoval 135 199 účastníkov, ktorých zdravotné údaje boli súčasťou biobanky Spojeného kráľovstva, zistil, že zlý zdravotný stav srdca a ciev môže skrátiť život až o 8 rokov. Pritom maximálne skóre 8 životných esencií je 100, ideálne skóre je nad 80, stredné skóre je medzi 50 a 80 a zlé skóre je pod 50.

Účastníci štúdie s ideálnym skóre žili podstatne dlhšie ako ľudia so zlým skóre. Muži a ženy vo veku 50 rokov dosiahli v porovnaní s rovesníkmi v kategórii zlého skóre v priemere o 5,2 roka a 6,3 roka dlhší život. Navyše žili dlhšie bez chronických ochorení.

Obmedzenia štúdie spočívali v tom, že výskumníci zahrnuli do definície predpokladanej dĺžky života bez chorôb iba kardiovaskulárne choroby, cukrovku, rakovinu a demenciu. V biobanke Spojeného kráľovstva neboli naviac dostupné informácie o e-cigaretách, čo môže viesť k miernemu nadhodnoteniu skóre 8 životných esencií v tejto štúdii.

Navyše účastníci biobanky v Spojenom kráľovstve sú prevažne bielej rasy, preto sú potrebné ďalšie štúdie. Tie by potvrdili, či sú uvedené výsledky konzistentné medzi ľuďmi z rôznych rasových a etnických prostredí, ktorí môžu počas svojho života pociťovať negatívne sociálne determinanty zdravia.

Chudobní môžu žiť rovnako dlho ako bohatí

Ďalšia štúdia sa zamerala na to, či sa spojenie 8 životných esencií s celkovou dĺžkou života líši v závislosti od pohlavia alebo rasy u dospelých v USA.

Výskumníci analyzovali zdravotné informácie vrátane skóre 8 životných esencií viac ako 23-tisíc dospelých v USA, ktorí sa zúčastnili na prieskume Plánu národného zdravia a nutričného hodnotenia (NHANES) v rokoch 2005 až 2018.

Podľa nej žili v porovnaní s ľuďmi z kategórie zlého kardiovaskulárneho zdravia dospelí s ideálnym kardiovaskulárnym zdravím približne o 8,1 roka viac (muži 7,5 roka a ženy 8,9 roka viac), ako sa očakáva, keď má človek 50 rokov.

„To je naozaj veľký rozdiel v očakávanej dĺžke života. Podľa mňa nám to hovorí, že sa musíme pokúsiť pohnúť ľuďmi a prinútiť ich, aby zlepšili svoje kardiovaskulárne zdravie v strednom veku, čo bude mať skutočne veľký vplyv na ich celkovú dĺžku života,” hovorí profesor Donald Lloyd-Jones z Northwesternskej univerzity.

Dôležité je tiež zistenie, že dlhý život a neskorší nástup chronických ochorení môžu dosiahnuť rovnako chudobní ako bohatí ľudia, keď dodržiavajú osem životných esencií.

Zdroj: Americká asociácia srdca
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky