Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pre riziko šírenia omikronu platí na Slovensku nová vyhláška

VEDA NA DOSAH

Od 1. decembra musia navrátilci z ôsmich krajín Afriky do karantény. Aj keď sú zaočkovaní, alebo prekonali covid.

Pokynyk vyhláške ÚVZ SR o omikrone. Zdroj: ÚVZ SR

Zdroj: ÚVZ SR

Omikron, nová mutácia koronavírusu, pomenovaná podľa pätnásteho písmena gréckej abecedy, vzbudzuje u odborníkov veľké obavy.

Podľa CNN, vedcov na omikrone znepokojuje množstvo mutácií na spike proteíne. Kým variant delta, ktorý momentálne vo svete dominuje, má na spike proteíne dve mutácie, na omikrone je ich až tridsať.

Obava pramení z toho, že väčšina vakcín proti novému koronavírusu používa na vyvolanie imunity len malé kúsky alebo genetické sekvencie vírusu a nie celý vírus a všetky používajú kúsky proteínu spike.

Z toho vyplýva riziko, že proteíny imunitného systému a bunky stimulované vakcínou omikron nerozpoznajú a nebudú sa mu vedieť dostatočne brániť.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bol omikron prvýkrát nahlásený WHO z Južnej Afriky 24. novembra 2021. Avšak prvá potvrdená infekcia touto mutáciou bola zo vzorky odobratej 9. novembra 2021.

Doteraz bol omikron zistený v niekoľkých krajinách vrátane Južnej Afriky a Botswany a medzi cestujúcimi do Belgicka, Holandska, Austrálie, Spojeného kráľovstva, Talianska, Izraela a Rakúska, Kanady aj Českej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva SR sekvenuje všetky pozitívne vzorky od osôb, ktoré sa zaregistrovali v systéme eHranica. V osekvenovaných vzorkách sa do poludnia 29. 11. nový variant omikron zatiaľ laboratórne nepotvrdil.

Vedci na celom svete už intenzívne skúmajú, nakoľko je vírus citlivý na dostupné vakcíny, prípadne či ich vedia rýchlo upraviť tak, aby voči omikronu účinkovali.

Povinná karanténa na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa týka všetkých osôb, ktoré za posledných 14 dní navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely.

 Žiadne výnimky

  • Pre tieto osoby nateraz neplatia žiadne výnimky. Karanténu je možné absolvovať doma alebo absolvovanie testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska.
  • V prípade testovania sa karanténa končí po prijatí dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode.
  • Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.
  • Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u vás neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár.
  • Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Urýchlene sa prihláste, ak…

Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré prídu na územie Slovenska od 1. decembra 2021. Ak ste krajiny uvedené v zozname navštívili pred účinnosťou vyhlášky, urýchlene sa prihláste na emailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa aktuálne zdržiavate. Kontaktovať vás bude príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý určí ďalší postup.

Nasledujeme viaceré krajiny

Zmena vyhlášky je bezprostrednou reakciou na globálne narastajúci výskyt nového variantu omikron. WHO a viaceré krajiny vrátane Slovenska zvolili princíp predbežnej opatrnosti a k novému variantu pristupujú po skúsenostiach s alfou či deltou obozretne. ÚVZ SR bude naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať overené vedecké údaje o tomto variante, ktoré budú dostupné, a postup bude ďalej korigovať na základe zistených vlastností tohto variantu vírusu. Nie je preto možné vylúčiť zavedenie ďalších preventívnych opatrení.

Zdroj: TS ÚVZ SR, CNN
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky