Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Slovensko prichádza moderná liečba rakoviny krvi

VEDA NA DOSAH

Pacientom pomôže novela zákona o liekoch aj otvorenie certifikovaného centra.

Génová terapia. Zdroj: iStockphoto.com.

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Pacientom s rakovinou krvi by sa na Slovensku mal už čoskoro zlepšiť prístup k inovatívnej a modernej liečbe. Pomôže im nielen novela zákona o liekoch, no aj otvorenie prvého certifikovaného centra pre inovatívne formy terapie onkologických ochorení na Slovensku.

Diskutovali o tom odborníci i pacienti počas 6. ročníka projektu Odhaľme rakovinu krvi. Veria, že svetové trendy moderného a personalizovaného prístupu k zdravotnej starostlivosti o pacientov s hematologickými malignitami sa v blízkej budúcnosti môžu konečne stať aj slovenskou realitou.

Kvalita života ľudí s hematologickými malignitami sa zlepšuje

Pod pojmom rakovina krvi sa skrýva až 140 typov nádorových ochorení krvi, krvotvorných buniek a lymfatického systému. Medzi najčastejšie hematologické malignity patria leukémie, lymfómy a myelómy.

Napriek tomu, že každým rokom počet pacientov s týmito vážnymi ochoreniami v Európe i na Slovensku pribúda, odborníci zároveň hovoria o zlepšovaní kvality života pacientov. „Každým rokom vidíme, že kvalita života ľudí s hematologickými malignitami sa zlepšuje. Vďaka významnému vedeckému pokroku a inováciám v liečbe hovoríme nielen o predlžovaní prežívania pacientov, ale aj znižovaní výskytu závažných následkov ochorenia alebo liečby,” opisuje zástupkyňa primára hematologického oddelenia FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Eva Králiková.

Trendy v liečbe pacientov s hematologickými malignitami, no i inými onkologickými ochoreniami sa sústreďujú na liečbu šitú na mieru konkrétnemu pacientovi. Podľa slovenských odborníkov je preto rok 2022 dôležitým míľnikom v liečbe rakoviny krvi na Slovensku hneď v niekoľkých oblastiach.

Prvé na Slovensku

Doteraz mohli inovatívnu génovú terapiu slovenskí pacienti absolvovať len výnimočne v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike. „Sme radi, že sme vďaka nášmu certifikovanému stredisku mohli v spolupráci so slovenskými kolegami podávať túto modernú liečbu aj pacientom zo Slovenska. Vo vymieňaní skúseností pri podávaní tejto liečby plánujeme určite pokračovať,“ hovorí vedúci lekár Programu bunkovej terapie a transplantácie krvotvorných buniek z Fakultnej nemocnice v Brne František Folber.

Génová terapia CRISPR/Cas9 systémom. Zdroj: iStockphoto.com

Inovatívna génová terapia bude podávaná aj pacientom zo Slovenska. Zdroj: iStockphoto.com

V septembri sa na Slovensku otvára prvé certifikované centrum poskytujúce túto formu terapie (takzvanú CAR-T terapiu), ktorá bude odteraz dostupná pre slovenských pacientov už taktiež v prvom špecializovanom centre v NOÚ v Bratislave. „Slovenskí pacienti si zaslúžia rovnaký štandard liečby, aký môžu dostať v okolitých krajinách. Napriek tomu, že zavádzanie nových, inovatívnych druhov liečby je náročný a nákladný proces, sme veľmi radi, že od tohto roka budeme môcť našim pacientom ponúknuť účinnú CAR-T terapiu aj u nás v Národnom onkologickom ústave,“ uviedol prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ Ľuboš Drgoňa.

Využíva imunitné bunky pacienta

CAR-T terapia je druh imunoterapie a génovej liečby, ktorý využíva vlastné imunitné bunky pacienta. Bunky sa po genetickej úprave v laboratóriu vrátia vo forme infúzie späť do tela, kde napádajú nádorové bunky. Podľa primárky oddelenia onkohematológie II. na Klinike onkohematológie LFUK a NOÚ Evy Mikuškovej je to celkom prevratná liečba, ktorá priniesla úplne nové možnosti v liečbe onkohematologických ochorení.

Odborníci na diskusnom fóre Odhaľme rakovinu krvi zároveň hovorili o plánoch rozširovania siete certifikovaných centier inovatívnej liečby pre onkologických pacientov aj do ďalších slovenských miest.

Prístup pacientov k liečbe zlepší tiež novela zákona

Zlepšiť prístup k modernej liečbe by postupne mala tiež novela zákona o liekoch, vďaka ktorej by sa mali inovatívne lieky stať pre slovenských pacientov dostupnejšími. „Veríme, že aj vďaka tejto novele zákona budú najnovšie formy liečby onkohematologických ochorení dostupné pre všetkých pacientov, ktorí ju budú potrebovať. Sme pripravení naďalej podporovať systémové zmeny a robiť všetky potrebné kroky nato, aby sa zlepšila prístupnosť inovatívnej liečby a zvýšila sa kvalita starostlivosti o pacienta,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Róbert Babeľa.
Dlhodobý manažment pacienta by mal byť prioritou.

Pacienti potrebné systematické zmeny na Slovensku vítajú, no naďalej upozorňujú na dôležitosť nastavenia efektívneho systému podávania liečby a jej dlhodobého manažmentu. „Pre pacientov je veľmi podstatné byť súčasťou týchto dôležitých systémových zmien. Z vlastnej skúsenosti vieme, že je dôležité hovoriť o neustálom zlepšovaní liečby onkologických ochorení na Slovensku, ako aj celkovom zlepšení manažmentu pacienta – od diagnostiky až po dlhodobú starostlivosť. A práve tu vidíme na Slovensku dlhodobé nedostatky,“ hovorí Miroslava Fövényes z OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko (LyL).

Nedávny prieskum medzi pacientmi s lymfómom v Európe ukázal, že v rebríčku priorít je pre nich hneď na druhom mieste za liečbou ich kvalita života. Dve tretiny pacientov uviedli, že symptómy ich ochorenia negatívne ovplyvňujú ich každodenné aktivity a polovica z nich je pre ne obmedzená v práci. „Dáta od pacientov sa na Slovensku systematicky nezbierajú, no účinnosť liečby nie je to jediné, na čom pacientom záleží. Návrat do aktívneho a pracovného života je pre nich rovnako dôležitý. Potrebujú však podporu, komplexný prístup, kvalitnú a rýchlu diagnostiku a v neposlednom rade i podporu v sociálnej oblasti či pri ochrane duševného zdravia, ktoré pri onkologických ochoreniach spravidla trpí tiež,“ dodáva Fövényes.

Zdroj: TS Seesame
(af)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky