Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Katarína Kaľavská (Biobanka v Národnom onkologickom ústave)

Elena Rakúsová

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., vyštudovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študijný program mikrobiológia a na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odbor technológia potravín. Následne si prehlbovala svoje vzdelanie a zapájala sa do výskumných úloh v študijných odboroch genetika a biológia. Najvýraznejšie vedeckovýskumné výsledky dosiahla počas svojho pôsobenia v Ústave experimentálnej onkológie SAV, na Jednotke translačného výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, v Biobanke Národného onkologického ústavu.

V roku 2020 za rozvoj biobankingu získala v súťaži Vedec roka ocenenie v kategórii mladý vedecký pracovník roka.

Onkologička Katarína Kaľavská sa dlhodobo zaoberá predklinickým štúdiom nádorov semenníkov. V roku 2020 bola prvou autorkou a spoluautorkou troch experimentálnych štúdií, ktoré sa venovali tejto téme. Taktiež sa podieľala na štyroch prácach, ktoré riešili problematiku karcinómu prsníka, a jednej práci zameranej na nádory močového mechúra.

(MZ, GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky