Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vznik chýb v genetickej informácii preskúma Češka vďaka prestížnemu grantu

VEDA NA DOSAH

Vedkyňa sa replikácii DNA venuje od svojho doktorandského štúdia v laboratóriu Jiřího Lukáša na Kodanskej univerzite.

Hana Polášek-Sedláčková. Foto: Jana Mensatorová

Hana Polášeková-Sedláčková. Foto: Jana Mensatorová

Až dve tretiny všetkých nádorových ochorení vznikajú pre chyby, ktoré sa objavia počas replikácie DNA. A práve tej sa venuje laboratórium Hany Polášekovej-Sedláčkovej z Biofyzikálneho ústavu AV ČR, ktorá ako jediná v Českej republike získala na výskum nových molekulárnych dráh prestížny EMBO Installation grant v hodnote vyše 6 miliónov českých korún.

Pri každom bunkovom delení sa kopíruje genetická informácia a pokiaľ proces nefunguje správne, vznikajú v genetickej informácii chyby, ktoré potom môžu spôsobiť závažné ochorenie, napríklad rakovinu.

„Replikácia DNA je životne dôležitý proces, umožňujúci kopírovanie genetickej informácie počas každého bunkového delenia. Prostredníctvom získaného grantu plánujeme študovať nové molekulárne dráhy, ktoré sú pre bezchybnú replikáciu DNA zásadné,“ opisuje Hana Polášeková-Sedláčková z Biofyzikálneho ústavu AV ČR.

„Okrem pochopenia základných mechanizmov ochrany ľudského genómu môže naša práca identifikovať nové ciele protirakovinových liekov a rozšíriť terapeutické stratégie liečby rakoviny,“ zdôrazňuje čerstvá držiteľka EMBO Installation grantu.

Od jedinej bunky k celému človeku

Replikácia DNA môže znieť ako zo sci-fi filmu, no pritom je základným prvkom života. Vývoj nielen ľudského organizmu štartuje jedinou bunkou – oplodneným vajíčkom. Kým človek dospeje, bunka musí vytvoriť 10 biliónov presných kópií molekuly DNA, pričom jediná ľudská bunka obsahuje asi 2 metre DNA. Celkovo telo obsahuje 20 miliárd kilometrov genetického materiálu – obtočili by sme ňou 500-tisíckrát Zem.

„Pochopenie toho, ako je replikácia DNA v bunkách regulovaná, je zásadnou otázkou biomedicíny. Naše laboratórium skúma elementárne molekulárne mechanizmy, ktoré zaisťujú bezchybnú replikáciu DNA a ktoré tak zachovávajú stabilitu genómu v mnohých generáciách deliacich sa buniek,“ približuje Hana Polášeková-Sedláčková.

Vedkyňa sa replikácii DNA venuje od svojho doktorandského štúdia v laboratóriu Jiřího Lukáša na Kodanskej univerzite. Tímu sa tam podarilo urobiť zásadné objavy, ktoré publikovali najprestížnejšie odborné periodiká, napríklad Nature či Science.

„Pochopenie toho, ako je replikácia DNA v bunkách regulovaná, je zásadnou otázkou biomedicíny. Naše laboratórium skúma elementárne molekulárne mechanizmy, ktoré zaisťujú bezchybnú replikáciu DNA a ktoré tak zachovávajú stabilitu genómu v mnohých generáciách deliacich sa buniek,“ približuje Hana Polášeková-Sedláčková.

Viac než milión na rok

EMBO Installation grant je vysokokompetitívny a v Česku ho tento rok získalo jediné laboratórium: laboratórium Replikácie DNA a stability genómu Hany Polášekovej-Sedláčkovej.

Komisia udeľujúca EMBO Installation grant sa riadi tromi kritériami – vedeckou kariérou žiadateľa, originalitou a inovatívnosťou navrhovaného projektu a výskumným prostredím hostiteľskej inštitúcie.

Príjemca grantu dostane ročnú grantovú podporu vo výške 50-tisíc eur, zhruba jeden a štvrť milióna českých korún, na päť rokov. EMBO Installation grant však nie je len o peniazoch, ale hlavnému riešiteľovi a jeho výskumnej skupine ponúka celý balíček benefitov, networking, mentorovanie a vzdelávanie v manažmente a vo vedení výskumu, prístup do výskumných facilít European Molecular Biology Laboratory (EMBL) – to všetko im pomôže posunúť výskum na vyššiu úroveň.

EMBO granty pre desať vedcov naprieč Európou

Tohtoročné EMBO Installation granty podporia desať vedúcich vedkýň a vedcov z Českej republiky, Grécka, Maďarska, Litvy, Poľska, Portugalska a Turecka. Ich výskumy pokrývajú široké spektrum – od starnutia a nádorovej biológie cez mikrobiotu a genetické editovanie až po molekulárne dráhy a výskum zameraný na psychiatrické poruchy.

„Veľmi nás teší, že EMBO môže podporiť takýchto výnimočných vedcov. Ich výskum nepochybne posilní biovedu v ich vlastných krajinách, ale zároveň obohatí širšiu vedeckú komunitu,“ hovorí riaditeľka EMBO Fiona Watt.

Organizácia EMBO prepája viac než dvetisíc vedúcich vedcov a propaguje excelenciu vo vedách o živej prírode v Európe aj za jej hranicami. Spolupracuje tiež s lokálnymi organizáciami, ktoré sa na grantoch finančne podieľajú – na českej strane to bolo tento rok Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR.

Zdroj: TS AV ČR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky