Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Výbušnina ako liek, alebo ako (o)chrániť srdce

Marta Bartošovičová

Hosťom novembrovej Vedy v CENTRE bola uznávaná slovenská vedkyňa, biochemička RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave. V prezentácii na tému Výbušnina ako liek alebo ako (o)chrániť srdce hovorila o tom, ako môže malá molekula oxidu dusnatého ochrániť naše srdce, cievy a mozog.  Nedostatok oxidu dusnatého vedie nielen k hypertenzii, ale aj mikroinfarktom srdca.

RNDr. Oľga Pecháňová poukázala na relatívnu účinnosť jednotlivých nefarmakologických prostriedkov pri znižovaní vysokého krvného tlaku a pri prevencii srdcovocievnych chorôb, čo možno docieliť redukciou hmotnosti, znížením príjmu alkoholu, znížením príjmu soli, telesným cvičením/ fyzickou aktivitou, zdravým stravovaním (strava vo vegetariánskom štýle a zameraná na konzumáciu rýb), znížením psychického stresu,  nefajčením.

Viaceré epidemiologické štúdie potvrdili priamy vzťah medzi obezitou a výškou krvného tlaku u mužov i žien. Takisto sa potvrdilo, že u obéznych pacientov s hypertenziou sa krvný tlak po redukcii hmotnosti znižuje alebo niekedy dokonca normalizuje. Už pri miernej strate na váhe – redukcii o 5 % z pôvodnej hmotnosti – klesá krvný tlak a zlepšuje sa aj citlivosť na inzulín.

Hoci človek potrebuje denne prijať 2 – 4 g soli v závislosti od stupňa fyzickej aktivity, v súčasnosti prijíma 8 – 15g. Zvýšený príjem soli pozitívne koreluje s výškou krvného tlaku a jeho účinok je ešte silnejší pri nízkom príjme draslíka a vápnika. Redukcia príjmu soli na 100 mmol za deň vyvolá pri dlhodobom sledovaní pokles systolického tlaku o 5 – 10 mm a diastolického tlaku do 5 mmHg. Znížiť príjem soli na požadovanú úroveň znamená postupne zmenšovať prisáľanie jedál, namiesto soli používať rastlinné koreniny a uprednostňovať surové potraviny pred spracovanými a konzervovanými.

Pokles krvného tlaku po redukcii príjmu soli možno podporiť zvýšeným príjmom draslíka. Výdatným zdrojom draslíka sú: ovocie (najmä banány, marhule, sušené slivky), zelenina (strukoviny, zemiaky v šupke, tekvica), ale aj pstruh, treska, chudé teľacie mäso, jogurt.

Pravidelná, systematická fyzická aktivita, vykonávaná vo forme športov vytrvalostného charakteru, je v inverznom vzťahu s výškou krvného tlaku a výskytom hypertenzie. Odporúča sa cvičiť 3 – 4 x týždenne, pričom záťaž treba prispôsobiť stavu ochorenia a veku.

V potrave treba uprednostniť jedlá s vysokým obsahom vlákniny a vitamínov (5 kúskov ovocia alebo 500 g denne, surovú a sparenú zeleninu, celozrnné výrobky), plnotučné mliečne výrobky nahradiť nízkotučnými (syry s obsahom tuku v sušine menej ako 30%), znížiť príjem živočíšnych tukov (maslo, žĺtka, červené mäso a výrobky z neho), zvýšiť príjem rýb a rybacích výrobkov, nevysmážať, nefritovať, variť v pare. Pri nadváhe zároveň redukovať kalorický príjem a zvýšiť energetický výdaj.

Treba redukovať priveľký počet aktivít, vyhýbať sa časovej tiesni, resp. vždy mať časovú rezervu pri dodržiavaní i banálnych termínov, snažiť sa dokončiť najprv jednu aktivitu a potom začať ďalšiu. Dôležitá je podpora najbližšieho okolia v rodine,  od priateľov, kolegov.

Seriózne vedecké pozorovania ukazujú, že osoby s nízkym príjmom alkoholu majú v priemere nižší krvný tlak ako abstinenti. Avšak u tých, ktorí vypijú za deň 3 a viac alkoholických nápojov, sa krvný tlak zvyšuje v zmysle čím vyšší príjem alkoholu, tým vyšší krvný tlak. Príjem alkoholu v nízkych dávkach priaznivo ovplyvňuje aj hladinu HDL cholesterolu, zhlukovanie krvných doštičiek a má aj antioxidačný účinok. Naproti tomu vyšší príjem alkoholu je spojený nielen s hypertenziou, ale aj s vyšším rizikom vzniku mozgovej porážky, určitých druhov rakoviny, chorôb pečene a zažívacieho traktu, násilnej smrti a i. Hranicou pre mužov sú 2 nápoje so štandardným obsahom alkoholu za deň a 1 nápoj pre ženy, nakoľko ženy sú vo všeobecnosti menšie a majú nižšiu enzýmovú aktivitu pri trávení alkoholu.  Nápoje je možné aj kombinovať, ale tak, aby obsah alkoholu nepresiahol odporúčané hodnoty (napr. 300 ml piva a 150 ml vína za deň). Uprednostňujú sa nápoje konzumované spolu s jedlom a menej koncentrované.

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa vo štvrtok dňa 27. 11. 2014 o 17.00 hod. zišli vo vedeckej kaviarni pravidelní návštevníci, ale i ostatní záujemcovia. Toto podujatie pod názvom Veda v CENTRE v mesačných intervaloch organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR a moderuje ho PhDr. Zuzana Hajdu.

Účasť vo vedeckej kaviarni bola vysoká, čo sa odrazilo aj v rozsiahlej diskusii. Otázky boli zamerané najmä na praktické rady a prevenciu pri vysokom krvnom tlaku a srdcovocievnych chorobách.

SÚVISIACE ČLÁNKY

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky