Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenský register pupočníkovej krvi je súčasťou medzinárodných spoluprác

VEDA NA DOSAH

V prípade väčšiny pôrodov sa pupočníková krv vyhadzuje ako biologický odpad.

ulustracia dieta a krv

Zdroj: iStockphoto.com

V roku 1988 sa uskutočnila dôležitá udalosť, ktorá navždy zmenila spôsob, akým sa pozeráme na pupočník a jeho popôrodné využitie. Udalosťou bola transplantácia krvotvorných kmeňových buniek z pupočníkovej krvi, ktorú zrealizovala doktorka Eliane Gluckmanová vo Francúzsku. Zachránilo to život mladému chlapcovi, ktorý bojoval s Fanconiho anémiou. Lekári, vedci a výskumníci z celého sveta naďalej skúmajú možnosti využitia tohto zdroja buniek.

Pupočníkové bunky sú základom novej bunkovej terapie

Replikácia (zdvojenie DNA, pozn. red.) „bežnej“ bunky je možná iba na vytvorenie väčšieho množstva rovnakého typu bunky. Naopak, kmeňová bunka je pluripotentná – keď sa rozdelí, môže v ľudskom tele vytvoriť rôzne typy buniek. Krvotvorné kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sa v súčasnosti používajú na liečbu vyše 80 rozličných život ohrozujúcich ochorení, ako sú leukémie, lymfómy, myelelómy, vrodené anémie a mnohé ďalšie vrátane zriedkavých ochorení. Bunky z pupočníkovej krvi sa ukazujú ako zásadné pre nové oblasti bunkovej terapie a pre regeneratívnu medicínu, napríklad pri liečbe poranení miechy, cievnej mozgovej príhody, detskej mozgovej obrny a mnohých iných. Dodnes bolo celosvetovo uskutočnených viac ako 60 000 podaní pupočníkovej krvi.

V prípade väčšiny pôrodov sa pupočníková krv vyhadzuje ako biologický odpad. 15. november je venovaný Svetovému dňu pupočníkovej krvi. Tohtoročné aktivity priniesli rodičom, ale i lekárom najnovšie vedecké informácie. Pri tejto príležitosti sa konala online konferencia Svetový deň pupočníkovej krvi 2022, ktorej záznam je dostupný aj pre verejnosť na stránke eventbrite.

Darujte pupočníkovú krv Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek

Na Slovensku môže po pôrode matka darovať pupočníkovú krv Slovenskému registru placentárnych krvotvorných buniek. Ten ich zhromažďuje a uchováva bez podpory štátu či zdravotných poisťovní. Registre sú celosvetovo prepojené prostredníctvom medzinárodnej databázy a výmennej siete WMDA – World Marrow Donor Association, v ktorej transplantačné centrá z celého sveta hľadajú vhodné vzorky pre svojich pacientov.

Genetická príbuznosť ľudí je oveľa vyššia v rámci jedného územia, a preto je väčšia pravdepodobnosť, že sa vhodný darca nájde práve v národnom registri ako v medzinárodnom. Doteraz vyhovel Slovenský register 42 žiadostiam o poskytnutie uchovaných vzoriek. „Všetky jednotky pupočníkovej krvi, ktoré idú na medzinárodnú výmenu musia byť vopred schválené Národnou transplantačnou organizáciou. Ich kvalita musí spĺňať medzinárodné štandardy,“ vyjadril sa doktor Daniel Kuba, riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie. Darovať pupočníkovú krv je možné vo vybraných pôrodniciach v Trenčíne, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni a na bratislavských Kramároch.

dieťa a pupočník

Dieťa a pupočná šnúra. Zdroj: iStockphoto.com

Súrodenecké odbery

Indikované súrodenecké odbery a následné súrodenecké transplantácie tvoria významnú časť využitia pupočníkovej krvi. U vlastných súrodencov je 25-percentná pravdepodobnosť zhody HLA znakov (histokompatibilné molekuly sú geneticky determinované proteíny, ktoré sa nachádzajú v membránach všetkých jadrových buniek) a tiež je tu výrazne nižšie riziko závažných komplikácií po transplantácii. Na Slovensku sa liečba pupočníkovou krvou od súrodenca uskutočnila pri chronickej myeloidnej leukémii, akútnej lymfoblastovej leukémii, Blackfanovo-Diamondovej anémii, adrenoleukodystrofii a aplastickej anémii. Celkovo išlo o šesť podaní.

Súrodenecké odbery sú indikované, ak má dieťa v rodine ochorenie štandardne liečiteľné transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. Odber indikuje ošetrujúci lekár dieťaťa, keď je matka znova tehotná. Odber, spracovanie, vyšetrenie, zmrazenie a skladovanie pupočníkovej krvi, ale aj tkaniva pupočníka a placenty sú pre rodičov bezplatné. Súrodenecké odbery realizuje na svoje náklady Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek v spolupráci s bankou pupočníkovej krvi Cord Blood Center. Od roku 2004 zrealizoval viac ako 260 indikovaných súrodeneckých odberov.

Rodinná banka

Rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center zastrešuje autológne odbery (využiteľné pre potreby dieťaťa, pri pôrode ktorého sa odber uskutočnil) nielen pupočníkovej krvi, ale aj tkaniva pupočníka a placenty vo väčšine slovenských pôrodníc. Výhodou transplantácie vlastnej pupočníkovej krvi je, že ide o telu vlastné bunky, a preto nehrozí ich odmietnutie organizmom, ako sa to môže stať v prípade transplantácie buniek od iného človeka.

Pupočníková krv vydaná na liečbu zo Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek a spoločnosti Cord Blood Center podľa rokov k 1. novembru 2022.

Pupočníkvá krv vydaná na liečbu zo Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek a Cord Blood Center podľa rokov k 1.11.2022

Pupočníková krv vydaná na liečbu zo Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek a spoločnosti Cord Blood Center podľa rokov k 1. 11. 2022. Zdroj: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Úspešné príbehy

Mladé vitálne krvotvorné kmeňové bunky pupočníkovej krvi už dokázali svoj potenciál v liečbe mnohých onkologických, hematologických a metabolických ochorení či pri poruchách imunity.

Liečba pri onkologických ochoreniach

Prvá autológna transplantácia pupočníkovej krvi v Európe sa uskutočnila na Slovensku v roku 2004 u štvormesačného pacienta s meduloblastómom. Ďalšie podanie vlastnej pupočníkovej krvi u nás bolo pri neuroblastóme.
Vlastná pupočníková krv zo Slovenska bola vydaná i na zahraničnú liečbu Burkittovho lymfómu vo Francúzsku a neuroblastómu v Maďarsku.

Márii zachránila život pupočníková krv od mladšieho brata

„Vašu dcérku môže zachrániť jedine transplantácia krvotvorných buniek. Jej vlastné bunky v kostnej dreni nie sú schopné produkovať červené krvinky. Transfúzie krvi jej pomôžu len na prechodné obdobie. Liečba kortikosteroidmi tiež. To všetko je len dočasné, kým sa nenájde vhodný darca,“ takúto prognózu si vypočuli Máriini rodičia. Vhodný darca sa nenašiel v rodine ani v medzinárodných registroch. Matka dcéry sa preto rozhodla pre ďalšie tehotenstvo a následný odber pupočníkovej krvi. Šanca na zhodu bola 25 percent. Rodina si povedala, že to musí vyjsť a Diamond-Blackfandovu anémiu porazí.

Doktorka Júlia Horáková z Transplantačnej jednotky kostnej drene, ktorá sa o Máriu starala, hovorí: „Dieťa sa s týmto druhom anémie rodí. Prvé problémy sa zvyčajne objavia už krátko po narodení a sú spôsobené ťažkou chudokrvnosťou, ktorá si vyžaduje opakované transfúzie. Tie však nie sú riešením problému.“

V prípade tejto pacientky je pupočníkový transplantát úplne ideálny. „Zhoda, absolútna zhoda HLA,“ oznamovala rodičom po odbere doktorka Horáková. A práve takto sa v novembri roku 2000 uskutočnila prvá úspešná súrodenecká transplantácia krvotvorných buniek čisto z pupočníkovej krvi na Slovensku. Dodnes bolo na Slovensku liečených pupočníkovou krvou od súrodenca 6 malých pacientov.

Zdroj: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky