Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt Zdravý tanier má pomôcť Slovákom pri zdravšom stravovaní

Marta Bartošovičová

Ukážka z motivačného materiálu, ktorý vytvorili odborníci. Zdroj: MPRV SR

Potravinárska komora Slovenska odštartovala projekt Zdravý tanier, ktorý má ľuďom pomôcť sa správne rozhodnúť pri výbere jedál. Cieľom projektu je posilniť prevenciu pred obezitou a závažnými chorobami.

Západný spôsob stravovania, ktorý dominuje aj na Slovensku, je známy vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín, nedostatkom vlákniny i dôležitých vitamínov a minerálov. Takéto stravovanie spravidla spôsobuje tráviace ťažkosti a zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, diabetu druhého typu, obezity i rakoviny.

Odborníci z oblasti potravinárstva, zdravotníctva a akademickej obce sa spojili do projektu Zdravý tanier, aby ľuďom pomohli pri výbere zdravších jedál počas dňa. Projekt má ľudí motivovať, aby sa stravovali zdravšie a vyhli sa tak zdravotným komplikáciám. Jednou z aktivít projektu je vytvorenie, vytlačenie a distribúcia názorného letáka, ktorý si ľudia budú môcť pozrieť v ambulanciách praktických lekárov.

Zdravšie jedlo, zdravší ľudia

„Kvalitné potraviny a správna skladba stravy sú základom zdravia. Sme tým čo jeme. Je preto dôležité, aby sa spotrebiteľ dokázal zorientovať v spleti často si protirečiacich odporúčaní o zdravom stravovaní, ktoré nám prináša dnešná digitálna doba. Zdravý tanier pomáha v lepšej orientácii a zároveň nabáda, aby sme si viac všímali etikety potravinárskych výrobkov,“ pripomína ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Prezentácia projektu Zdravý tanier. Zľava: riaditeľka PKS Jana Venhartová, prezident PKS Daniel Poturnay a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Zdroj: MPRV SR

Prezentácia projektu Zdravý tanier. Zľava: riaditeľka PKS Jana Venhartová, prezident PKS Daniel Poturnay a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Zdroj: MPRV SR

Projekt Zdravý tanier iniciovala Potravinárska komora Slovenska pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Slovenskej obezitologickej asociácie a projektu Ministerstva zdravotníctva SR Preventívne postupy.

„Zdravý tanier sa neusiluje ľudí obmedzovať. Práve naopak, chce im dať slobodu v rozhodovaní, keďže informácie, na základe ktorých by sa ľudia mohli racionálne a zdravo stravovať, sú častokrát ťažšie dostupné, málo komunikované, či nedostatočne zrozumiteľné pre všetky skupiny obyvateľstva. Keď viete, čo vaše telo potrebuje, a čo mu ktorá potravina dodá, stratí sa neistota. Rozhodovanie pred každým jedlom je tak razom ľahšie,“ vysvetľuje Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Odriekanie nie je (vždy) nutné

Potravinárska komora považuje Zdravý tanier za vhodnú príležitosť začať nový rok i nové desaťročie so zodpovedným predsavzatím – stravovať sa s ohľadom na vlastné zdravie aj zdravie planéty. Odporúčania nezabúdajú ani na dostatočný príjem tekutín a zdravý pohyb, ktoré sú rovnako dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu ako strava.

Najnovšie poznatky naznačujú, že ľudia sa nemusia vzdať všetkých obľúbených jedál a potravín, aby dosiahli želanú postavu a zdravé telo. Odborník na výživu, ktorý spolupracoval na príprave projektu Zdravý tanier, doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., radí: „Zdravý jedálniček musí byť vyvážený a hlavne pestrý. Dominovať by v ňom mala rastlinná strava, ale pritom treba myslieť aj na prísun bielkovín, ktoré sa prirodzene nachádzajú v mäse či mliečnych produktoch. S použitím tohto nástroja si človek môže skontrolovať, aká zložka stravy mu ešte chýba v danom dni a na základe toho si vždy správne vybrať.“

Fotografia: Ukážka z informačného materiálu Zdravý tanier. Zdroj: MPRV SR

Odporúčania sú rozdelené na počet porcií, ktoré má zdravý človek prijať každý deň: 5 – 7 porcií zeleniny a ovocia, v ideálnom pomere 3 – 5 v prospech zeleniny a 2 v prospech ovocia; 3 – 4 porcie pečiva, cestovín alebo obilnín, s dôrazom na celozrnné výrobky; 2 – 3 porcie najmä nízkotučných mliečnych výrobkov alebo rastlinných alternatív k mliečnym výrobkom a 2 – 3 porcie bielkovín najmä z chudého mäsa alebo rybieho mäsa s obsahom esenciálnych tukov, prípadne strukovín.

Jesť zdravo nestačí, treba sa hýbať

Rastlinné oleje a tuky, orechy a semienka treba tiež prijímať ako zdroj esenciálnych mastných kyselín, ale opatrne – tuky sú totiž v akejkoľvek podobe stále veľkým zdrojom energie, ktorá sa môže uložiť vo forme podkožného tuku. Ešte v menšom množstve by sme mali prijímať lákavé maškrty s vysokým obsahom cukru, tuku či soli.

„Všetky aktuálne zdroje hovoria o tom, že pohyb je pre človeka prínosný bez ohľadu na to, či ide o kolektívny šport, silový tréning alebo individuálnu pohybovú aktivitu, napríklad rýchlejšiu chôdzu alebo beh. Jeho implementácia do týždenného harmonogramu dokáže znížiť zdravotné riziká, pôsobí ako prevencia nadváhy, obezity a súvisiacich metabolických, srdcovo-cievnych, nádorových i neurodegeneratívnych ochorení,“ upozorňuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., odborníčka na metabolické ochorenia a prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.

Skupina odborníkov, ktorí spolupracovali na projekte Zdravý tanier, sa zaviazala pokračovať v kampani šírenia zdravého životného štýlu a k aktívnemu riešeniu otázok týkajúcich sa stravovania a označovania potravín. Prispejú tiež k tvorbe postupov Ministerstva zdravotníctva SR pre výkon prevencie a k medzirezortnej spolupráci pre oslovenie témy prevencie metabolických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení.

Marta Bartošovičová

Zdroj info a foto: MPRV SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky