Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Obezita sa spája s vyše dvesto ďalšími ochoreniami. Hovorme o nej

VEDA NA DOSAH

Pri príležitosti Svetového dňa obezity upozorňujú slovenskí špecialisti na dôsledky aj možnosti liečby tohto ochorenia.

Obézny muž cvičí jogu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Svetový deň obezity, ktorý pripadá na 4. marca, vyhlásila Svetová federácia obezity v roku 2015. Zapájajú sa doň organizácie na celom svete, aby pripomenuli, že toto ochorenie sa v mnohých krajinách stáva pandémiou s rozsiahlym dopadom na celkové zdravie ľudí, ktorí ním trpia.

Pri tejto príležitosti priniesla Slovenská obezitologická asociácia (SOA) na Slovensku už po ôsmykrát významné podujatie v oblasti prevencie, skríningu a zlepšovania dostupnosti liečby obezity.

Uskutočnilo sa 1. marca, pričom slovenskí špecialisti na liečbu spomenutej choroby slávnostne oznámili, že Centrum pre manažment obezity Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) získalo ako prvé na Slovensku akreditáciu Európskej spoločnosti pre štúdium obezity (EASO).

V rámci podujatia zaznelo z úst odborníkov veľa varovných faktov, ale aj slov, ktoré dávajú ľuďom s obezitou nádej, že na svoje ochorenie nemusia byť sami.

Pozrite si

Viac ako polovica dospelých Slovákov má nadváhu

V roku 2016 sme zaznamenali vo svete 650 miliónov dospelých osôb s obezitou a počet obéznych jedincov sa celosvetovo v roku 2021 zvýšil až na 800 miliónov. Je alarmujúce, že obezita celosvetovo postihuje i 250 miliónov detí.

Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj je Slovensko po Českej republike, Maďarsku a Fínsku štvrtou krajinou s najvyšším výskytom obezity spomedzi krajín OECD. V trendoch nárastu obezity nezaostávame, či už sa to dotýka dospelej, alebo detskej a adolescentnej populácie. Šesťdesiat percent Slovákov a sedemdesiat percent Sloveniek má nadváhu alebo obezitu. Každý štvrtý Slovák a každá štvrtá Slovenka od 18 do 64 rokov má obezitu (BMI nad 30 kg/m2). Najťažší stupeň obezity (BMI nad 40 kg/m2) má jedno percento obyvateľov, čo je asi 33-tisíc ľudí. Musíme teda hovoriť o pandémii obezity.

„Obezita je veľmi časté, chronické, progredujúce a relapsujúce ochorenie. Jej rozvoj ovplyvňujú viaceré biologické, genetické faktory, faktory životného prostredia, vzdelanie, prístup k zdravotnej starostlivosti, prístup k ultraspracovaným potravinám,” uviedla doc. MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD., MPH, viceprezidentka EASO pre stredoeurópsky región, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA), predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) a špecialistka na diabetes mellitus, poruchy látkovej premeny a výživy.

Lekári, špecialisti na liečbu obezity a nadváhy Barbara Ukropcová, Peter Minárik, Adela Penesová, Ľubomíra Fábryová a Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV v jeho Centre pohybovej aktivity. Foto: Katarína Gáliková Zdroj: SAV

Lekári špecialisti na liečbu obezity a nadváhy Barbara Ukropcová, Peter Minárik, Adela Penesová, Ľubomíra Fábryová a Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV v jeho Centre pohybovej aktivity. Foto: Katarína Gáliková Zdroj: SAV

Obézni ľudia trpia stigmou

Obezita je spojená s množstvom ďalších chronických ochorení – je ich viac ako 236. Ide najmä o srdcovo-cievne ochorenia, cukrovku 2. typu, ochorenia pečene, ale aj nádorové a neurodegeneratívne ochorenia, ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba, depresie, ochorenia pohybového aparátu. Jednoznačne ide o „drahé ochorenie“.

„Mnoho ľudí žijúcich s obezitou má problémy s prístupom k zdravotnej starostlivosti, zároveň mnohí z nich čelia stigmatizácii a diskriminácii zo strany spoločnosti. Bez adekvátneho prístupu k zdravotnej starostlivosti poskytovanej vyškolenými odborníkmi, ktorí sú súčasťou multidisciplinárneho tímu, väčšina ľudí žijúcich s obezitou nie je schopná dosiahnuť svoje zdravotné ciele sama. Tu vzniká priestor na pozitívnu zmenu. Jednu z možností, ako ju zrealizovať, nám dáva Európskou spoločnosťou pre štúdium obezity (EASO) akreditované Centrum pre manažment obezity v Biomedicínskom centre SAV, prvé na Slovensku,“ hovorí Ľubomíra Fábryová.

Čo znamená akreditácia Centier pre manažment obezity

Akreditácia spolupracujúcich Centier pre manažment obezity prebieha v súlade s prísnymi európskymi a akademickými smernicami, vďaka čomu sa zabezpečuje sieť vysokokvalitných a dobre štruktúrovaných centier. Podobné centrá začali vznikať v Európe už pred vyše desiatimi rokmi (v súčasnosti je ich akreditovaných okolo 150).

Výskum v oblasti obezitológie má v Ústave experimentálnej endokrinológie (ÚEE) a Ústave klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra (BMC) SAV už viac ako 20-ročnú históriu. Akreditácia Centra pre manažment obezity práve tu je výsledkom dlhoročnej multidisciplinárnej tímovej práce.

Hlavným poslaním Centra je všestranný manažment pacientov s obezitou, založený na komplexnej úprave životného štýlu (výživa, pohyb, psychológ) pod dohľadom lekára a v spolupráci s lekármi špecialistami (diabetológ, hepatológ, kardiológ, neurológ, ortopéd, endokrinológ, neurológ, pediater, chirurg a podobne).

Svetový deň obezity v Bratislavskom kraji

V Bratislavskom kraji štartuje projekt Slovensko proti obezite pilotné merania pre verejnosť vo vybraných lekárňach. Lekárnici budú poskytovať poradenstvo a vykonávať merania krvného tlaku, glykémie a cholesterolu, interpretovať výsledky a smerovať pacientov k lekárom špecialistom, keďže obezita naozaj nie je len estetickým problémom, ale závažným, život ohrozujúcim ochorením.

Slovenský spolok študentov farmácie pri Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave pripravil od pondelka 6. 3. do nedele 12. 3. súťaž v zbieraní kilometrov pomocou aplikácie STRAVA a ďalšie aktivity pre študentov.

Zdroj: TS Snowball Communications
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky