Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Toxikologička Helena Kanďárová získala špeciálne ocenenie LUSH Prize 2020

VEDA NA DOSAH

Ocenenie porota doposiaľ udelila len päťkrát.

Helena Kanďárová, Zdroj: Archív HK

Slovenská vedkyňa Helena Kanďárová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied sa vo februári dostala do užšieho výberu nominácií na prestížnu LUSH Prize, a to hneď v dvoch kategóriách.

V kategórii veda nominovali doktorku Kanďárovú ako členku tímu pracujúcom na vývoji a validácii in vitro protokolu na testovanie podkožnej dráždivosti zdravotníckych pomôcok s použitím rekonštituovaných tkanivových modelov (Kandarova et al., 2018De Jong et al, 2018). Ide o projekt, ktorý získal už v rokoch 2017 a 2018 prestížne ocenenie od Americkej toxikologickej spoločnosti.

V kategórii lobing bola toxikologička nominovaná za svoje dlhoročné aktivity v oblasti validácie a implementácie in vitro metód v oblasti toxikológie a presadzovanie princípov 3R (z angl. reduction – zníženie počtu zvierat použitých v pokusoch, refinement – zjemnenie použitých metód, replacement – nahradenie experimentálnych zvierat vo výskume) vo vede a výskume, a to tak na Slovensku, ako i v zahraničí.

Hoci slovenská vedkyňa nezískala ani v jednej kategórii hlavnú cenu, odborná porota sa rozhodla udeliť špeciálne ocenenie nefinančného charakteru (tzv. Lush commended project) výskumnému tímu, ktorý bol nominovaný v kategórii lobing. Ocenenie v histórii LUSH Prize získalo len päť projektov, pričom ho porota vždy odovzdáva spolu s hlavnými cenami.

Doktorka Helena Kanďárová je členkou a spoluzakladateľkou Slovenskej národnej platformy pre princípy 3R, prezidentkou Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro a členkou v poradných orgánoch pre oblasť toxikológie doma aj vo svete.

V roku 2017 bola prezidentkou európskeho kongresu toxikológov EUROTOX v Bratislave. V roku 2020 bola finalistkou L’Oréal-UNESCO For Women in Science, Slovakia – Talents program 2020 v kategórii nad 35 rokov.

O LUSH Prize

Ocenenie Lush Prize sa udeľuje za iniciatívy, ktoré smerujú k náhrade testov na zvieratách, najmä v oblasti toxikológie.

Ceny v celkovej hodnote 250 000 libier sa udeľujú v piatich oblastiach: lobing, tréning, verejné povedomie, veda a mladí vedci.

Vedci zo Slovenskej republiky sa dostali do užšieho výberu už v rokoch 2016 (Ing. Alžbeta Líšková – nominácia v kategórii mladý vedec a v roku 2018 – nominácia spoločnosti MatTek IVLSL v kategórii tréning).

Zdroj: Tlačová správa SAV

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky