Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nadmerné používanie mobilov zvyšuje hladinu železa v mozgu

VEDA NA DOSAH

Ilustračná fotografia: mobilný telefón; pixabay.com/Mimzy/

Stále sa presne nevie, aký vplyv má elektromagnetické (EM) žiarenie z mobilných telefónov na ľudský mozog. Je to celosvetová otázka s možným ohromným dopadom. Vo svete je viacero štúdií, ktoré sledujú tento problém rôznymi spôsobmi. Slovenskí vedci sa rozhodli pozrieť sa naň využitím metód aplikovanej jadrovej fyziky, aby vedeli nájsť plošné rozloženie koncentrácie prvkov vo vzorkách zvieracích mozgov.

„Sledovali sme vzorky mozgov pokusných zajacov, ktoré boli vystavené takémuto žiareniu. Konkrétne sme overovali hypotézu, či sa v takomto mozgu vytvoria zhluky kovových prvkov – teda, či dochádza k hromadeniu nejakého prvku v mozgu v určitej jeho oblasti,“ vysvetľuje Mgr. Jakub Zeman, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (UK).

V spolupráci s Fakultou medicíny v Bratislave pripravili vzorky zajačích mozgov. Zajace boli ožiarené po určitý čas žiarením podobným ako vysielajú mobilné telefóny. Potom boli zvieratá klinicky usmrtené, mozgy extrahované a z nich sa pripravili 5 mikrometrov tenké rezy, ktoré analyzovali na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v laboratóriu CENTA (Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií).

„Ide o to, že koncentrácie hľadaných prvkov v týchto mozgoch sú na veľmi nízkej úrovni a chceli sme sledovať vplyv EM žiarenia na podobnej úrovni koncentrácií. Preto sme pre analýzu vzoriek mozgov zvolili metódu PIXE (Particle Induced X-ray Emission), ktorá spočíva v detekcii röntgenového žiarenia po dopade urýchlených častíc na vzorku. Analyzovali sme vzorky z neožiarených zvierat a vzorky z viacerých zvierat, ktoré boli vystavené EM žiareniu s inými podmienkami – hlavne ide o intenzitu žiarenia a čas ožarovania,“ dodáva J. Zeman.

Dospeli k tomu, že evidentne dokázali, že EM žiarenia má vplyv na mozog, a to taký, že dochádza k hromadeniu niektorých prvkov v určitých oblastiach mozgu. Konkrétne sledovali železo, ktoré bolo dominantné a v porovnaní s neožiarenou vzorkou koncentrácia železa na niektorých miestach v ožiarených vzorkách narástla až 20-násobne. Tento výskum stále prebieha, nové vzorky sa pripravujú a prebieha komunikácia s lekármi a biológmi, ktorí majú určiť vplyv zvýšenej koncentrácie železa v mozgu na organizmus. Ide o to, že sa stále nevie čo zapríčiňuje niektoré ochorenia u ľudí (napríklad Alzheimer, Parkinson a iné), ktoré súvisia s mozgom, jeho aktivitou a zdravotným stavom. Existuje predpoklad (celosvetovo), že tieto choroby majú súvis so zvýšenou koncentráciou železa v určitých oblastiach ľudského mozgu.

„Prišli sme na to, že vplyvom EM žiarenia došlo k hromadeniu železa v mozgu pokusných zajacov. Momentálne je náročné vyvodzovať z tohto zistenia závery pre ľudí. Najskôr je potrebné analyzovať viac vzoriek, potom prejsť k analýze ľudských vzoriek a potom sa uvidí. Náš výskum nie je jediný vo svete, ale verím, že prispejeme k odpovedi na obligátnu otázku, či je telefonovanie s mobilom bezpečné. Môj osobný názor je, že mobily nie sú škodlivé v rozumnej miere. Ak má niekto denno-denne mobil pri hlave a telefonuje niekoľko hodín denne – tak to si myslím, že už môže zavážiť. Ďalej sa stále nevie, nakoľko je náš mozog schopný regenerácie a určitej obrany voči tomuto javu. U nás na fakulte sme s tým začali minulý rok, dospeli sme k zaujímavým výsledkom a pokračujeme ďalej. Tento problém je komplexný, osobne som jadrový fyzik, takže nechcem a ani neviem povedať aký biologický účinok má nahromadené železo v mozgu. Problematiku sledujem už dlhšie a vidím, že zatiaľ je mnoho nezodpovedaných otázok, ktorými sa trápia všade vo svete, aj v špičkových laboratóriách. Na Slovensku máme síce obmedzené možnosti, čo sa týka výskumu, ale môžem povedať, že sme dospeli k výsledkom celosvetovej úrovne. Zatiaľ nikto nepublikoval takýto experiment,“ uzavrel J. Zeman.

*********************************************

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa konalo 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave. Na Slovensku išlo už o druhý ročník takéhoto podujatia. Mladí vedci a inovátori mali šancu predstaviť svoje návody riešení rozličných problémov. Účasť bola široká, svoje výskumné projekty a inšpiratívne myšlienky prezentovali vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Matador Automation, ale aj Eyeblink. Išlo o témy z humanitnej oblasti, medicíny i techniky. Nad podujatím Falling Walls Lab Slovakia prevzal záštitu premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom odovzdal ocenenia.

Viac o súťaži Falling Walls Lab Slovakia

 

Odborný garant textu: Mgr. Jakub Zeman, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračná fotografia: Pixabay.com /Mimzy/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky