Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Lekári v Česku úspešne transplantovali srdce bábätku s kardiomyopatiou

VEDA NA DOSAH

Pri transplantácii bol použitý inovatívny systém Paragonix SherpaPak, ktorý zvyšuje ochranu darcovského orgánu a predlžuje čas jeho použitia.

Paragonix Sherpapak a model srdca.

Použitý systém Paragonix SherpaPak (obr. vľavo) zabezpečuje tzv. statickú hypotermiu. Po celý čas transportu komunikuje systém s určeným tímom prostredníctvom mobilnej aplikácie, kde sa zobrazujú údaje o teplote, ischemickom čase aj polohe, a udržuje konštantnú teplotu v rozsahu 4 až 8 °C. Ilustračný obrázok. Zdroj: Paragonix Technologies, iStockphoto.com

Transplantácia srdca je operácia, pri ktorej je potrebná súhra niekoľkých odborných tímov. Každý musí robiť svoju prácu načas a všetky úkony musia na seba plynulo nadväzovať. Tímu v českej nemocnici v Motole sa teraz podarilo vďaka inovatívnej technike uskutočniť takýto odber vzdialene. O úspešnom zákroku na svojej stránke informuje česká Fakultná nemocnica v Motole.

Závažná forma kardiomyopatie

Malá pacientka, ktorej bolo transplantované darcovské srdce, začala mať ťažkosti už necelý mesiac po narodení. Mala problémy s pitím, zadýchavala sa. Následne jej bola diagnostikovaná závažná forma kardiomyopatie, ochorenia, pri ktorom sú srdcové svalové bunky chybne vytvorené. V dôsledku toho si srdce neplní funkciu pumpy a zlyháva.

V tomto prípade išlo o mimoriadne rýchlo postupujúce ochorenie. Stav malej pacientky sa rapídne zhoršoval. Postupne musela byť pripojená k podpore životných funkcií. Najprv bola napojená na dýchací prístroj a dostávala potrebné lieky, neskôr aj na mechanickú srdcovú podporu, na ktorej bola počas celých 34 dní pred samotnou transplantáciou.

Paragonix SherpaPak

Pri odbere darcovského srdca bol u dieťaťa po prvýkrát použitý systém Paragonix SherpaPak, ktorý zabezpečuje tzv. statickú hypotermiu. Systém komunikuje po celý čas transportu s určeným tímom prostredníctvom mobilnej aplikácie, kde sa zobrazujú údaje o teplote, ischemickom čase aj polohe, a udržuje konštantnú teplotu v rozsahu 4 až 8 °C. Toto sa považuje za kľúčový faktor zachovania najvyššej kvality darcovského orgánu a zlepšenia výsledku transplantácie.

„Celkom nový systém Paragonix SherpaPak, ktorý zvyšuje ochranu darcovského orgánu, a predlžuje tak čas, počas ktorého môže byť orgán použitý, nám umožnil urobiť vzdialený odber bez nutnosti prevozu darcu do našej nemocnice. Tak to bolo pri predchádzajúcich transplantáciách u detí na mechanickej podpore. Aj napriek tomu však bola nutná presná časová koordinácia tímu vykonávajúceho odber orgánu s tímom Detského kardiocentra, ktorý robil samotnú transplantáciu,“ uvádza kardiochirurg Petr Bukovský z Detského kardiocentra 2. LF UK a FN v Motole.

Transplantácia bola úspešná

Tím odborníkov pozostávajúci z kardiochirurgov, anestéziológov a pracovníkov mimotelového obehu musel počas operácie najprv odpojiť mimotelovú mechanickú srdcovú podporu, následne odstrániť celé choré srdce a potom našiť a spustiť darcovské srdce. Celá operácia trvala viac ako 8 hodín.

„Transplantácia srdca u takéhoto malého dieťaťa, ktoré je ešte napojené na ľavostrannú mechanickú srdcovú podporu, vyžaduje zložitú logistiku celého transplantačného odoberajúceho tímu a koordinačného centra. Operácia bola úspešná a dúfame, že pacient dobre zvládne pooperačný priebeh,“ uviedla kardiochirurgička Žaneta Bandžuchová z Detského kardiocentra 2. LF UK a FN v Motole.

V súčasnosti je štvormesačná pacientka stále hospitalizovaná na kardiologickom oddelení Detského kardiocentra 2. LF UK a FN v Motole a úspešne sa zotavuje. V prípade, že nenastanú komplikácie, je dlhodobá prognóza priaznivá.

Zdroj: TS FN Motol

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky