Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Šikovný medik Tomáš Krištof zostrojil unikátny simulátor chorého srdca

VEDA NA DOSAH

So svojím modelom obsadil prvé miesto v súťaži Veľvyslanectvo mladých a využívajú ho dokonca v Bratislavskom spolku medikov.

Vľavo: 3D model srdca. Zdroj: iStockphoto.com. Vpravo: študent Tomáš Krištof.

Vľavo: 3D model srdca. Zdroj: iStockphoto.com. Vpravo: Študent Tomáš Krištof. Zdroj: Archív TK

Je ešte len v treťom ročníku všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK), no už teraz má za sebou mnoho úspechov. Medik Tomáš Krištof zostrojil ako prvák simulátor chorého srdca, na ktorom sa medici a absolventi LF UK môžu učiť vykonávať chirurgické zákroky. Za tento projekt si odniesol aj prvé miesto v súťaži Veľvyslanectvo mladých.

Umelé srdce pomôže mnohým nádejným doktorom

Už na strednej škole Tomáš vedel, že sa raz chce stať lekárom. Zo začiatku ho rodičia od štúdia odhovárali. Tvrdili, že to bude náročné. Aj napriek tomu si podal prihlášku a štúdium ho baví.

Tomáš chcel vytvoriť niečo, čo by pomohlo fakulte a iným pracoviskám vo výučbe. Počas prvého ročníka dostal zaujímavý nápad. Zostrojil model cvičného srdca, ktorý mal slúžiť medikom a absolventom lekárskej fakulty. Tí si na ňom môžu skúšať rôzne chirurgické zákroky.

Zostrojenie celého modelu mu trvalo približne rok. S technickou stránkou mu pomáhal otec, s dizajnom zase jeho priateľka Sára Kausichová, tiež študentka medicíny.

„V súčasnosti máme zatiaľ 3D model, potrebujeme ešte dokončiť dizajn. Ide o skrinku s motorčekmi, ktoré hýbu platňou. Na platni je uložená druhá skrinka s gumovým srdcom. Keď sa platňa hýbe, tak srdce vyzerá, ako keby bilo. Na srdce chceme prišiť cievu, na ktorej by sa robil bajpas. Srdce má slúžiť najmä študentom, ktorí by sa na ňom učili rôzne chirurgické úkony. Chcem svoj projekt prebrať aj s investormi a fakultou,“ vysvetľuje Tomáš.

Ilustračné foto: srdce; Pixabay.com /StockSnap/

Ilustračný model srdca. Zdroj: Pixabay.com /StockSnap/

Obsadil prvé miesto v súťaži Veľvyslanectvo mladých

Projekt s názvom Operácia by-pass tlčúceho srdca získal 14. júna prvé miesto v súťaži Veľvyslanectvo mladých. Študent zvíťazil so svojím zostrojeným modelom, na ktorom by lekári mohli trénovať šijúce techniky v rámci aortofemorálnych bajpasov. Tomáš však priznáva, že jeho prvotným zámerom pri tvorbe projektu nebolo súťažiť.

„Vyučujem v Bratislavskom spolku medikov, kde sme sa zhodli, že by sme chceli študentom a fakulte ponúknuť niečo nové. Chcel som sa istým spôsobom zapísať do histórie fakulty. Pani docentka Eliška Kubíková mi predstavila koncept tejto súťaže. A tak som sa tam prihlásil.“

Na financovanie časti projektu použil aj tisíceurovú výhru zo súťaže. Srdce využívajú v Bratislavskom spolku medikov, kde Tomáš vyučuje spoločne s predsedom klubu Adamom Pleidelom zahraničných i slovenských študentov chirurgické šitie.

Mechanická trikuspidálna chlopňa. Zdroj: LF UK

Mechanická trikuspidálna chlopňa. Zdroj: LF UK

Pozvali ho na stretnutie Európskej spoločnosti pre kardiovaskulárnu chirurgiu

Spoločnosť Novostia, vyrábajúca zdravotnícke pomôcky, pozvala Tomáša Krištofa na 37. ročník stretnutia Európskej spoločnosti pre kardiovaskulárnu chirurgiu vo Viedni. Komunikovala s ním o novom type mechanickej trikuspidálnej chlopne, ktorá vykazuje lepšiu hemodynamiku.

Inovatívny typ chlopne predstavuje benefit pre pacientov, korí by nemuseli užívať silné antikoagulačné liečivá, akým je napríklad warfarín. Prizvanie na toto stretnutie a konzultácia so študentom poukazuje na to, že lekárska fakulta disponuje mladými nádejnými a do budúcna veľmi úspešnými absolventmi.

Cieľ – detská srdcová chirurgia

V porovnaní s inými fakultami nemajú študenti lekárskej fakulty kvantum skúšok, no tie ich sú oveľa náročnejšie. Tomáš priznáva, že biochémiu nemal veľmi v láske. „Zatiaľ je mojím najobľúbenejším predmetom fyziológia, kde sme sa učili, ako všetko v tele funguje. Skôr ma baví učiť sa názvy a presné postupy ako náročnejšiu teóriu.“

Vyučujúci sú však skutočné kapacity a podľa Tomáša dané učivá vysvetľujú dostatočne. Mladí medici majú veľkú výhodu v tom, že prednášky majú aj v digitálnej forme, a to na stránke fakulty či vo forme edukačných videí na internete.

Tomášovým snom je pracovať na klinike detskej srdcovej chirurgie. Ešte je však iba v treťom ročníku, priznáva teda, že jeho vysnívané povolanie sa môže jedného dňa zmeniť. A čo odkazuje študentom, ktorí uvažujú o medicíne, či mladším spolužiakom?

„Dúfam, že väčšina študentov, ktorí sa hlásia na medicínu, má vyššie úmysly ako nejaké peniaze či presvedčenie rodičov. Nezľaknite sa prvého štartu a neučte sa pre známky, ale aby ste všetko pochopili. Neupínajte sa iba na štúdium, ale sa rozvíjajte aj v iných smeroch – v spoločenských, osobnostných. Zapájajte sa do mimoškolských aktivít, spolupracujte s rôznymi ústavmi fakulty a užívajte si mladosť, kým sa dá,“ dodáva študent.

Autorom textu je Radka Rosenbergová z redakcie Naša univerzita.

Zdroj: LF UK v Bratislave

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky